Studijní materiály

  • S kontrolou infekcí pomáhají i lůžka

    Kritickou součástí prevence nozokomiálních nákaz je čištění a dezinfekce ploch. To se týká i zdravotnických lůžek, na nichž pacienti zpravidla tráví většinu času během hospitalizace. Jaká lůžka jsou s ohledem na prevenci nozokomiálních nákaz vhodnější? Ukážeme si to na šesti trendech, kterými výrobci pomáhají snižovat riziko přenosu infekce.

  • Mýty a fakta o hygienické dezinfekci rukou

    Hygienická dezinfekce rukou je každodenní součástí pracovní rutiny zdravotnických pracovníků. Proč se tedy více než 60 % nemocničních infekcí přenáší rukama zdravotnického personálu? Může to být jejich pocitem, že hygiena rukou nepředstavuje žádný problém, nebo tím, že personál není dostatečně přesvědčen o významu hygieny rukou pro výsledný stav pacienta. Pokud tedy chtějí zdravotnická zařízení poskytovat opravdu bezpečnou péči, musí docílit toho, aby personál přistupoval k hygieně rukou zodpovědně, musí mu poskytnout odborné informace a zajistit vhodné pracovní podmínky.