Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Precizní medicína dominuje letošním Olomouckým hematologickým dnům

Datum: 10. 4. 2019
Precizní medicína dominuje letošním Olomouckým hematologickým dnům

Přesná diagnostika a cílená léčba chorob krvetvorby – to je hlavní téma, které se bude prolínat letošními třiatřicátými Olomouckými hematologickými dny. Ty v květnu přitáhnou do Olomoucestovky lékařů a dalších odborníků z celé republiky i zahraniční „esa“ z USA, Německa, Francie, Švýcarska, Itálie, Arménie či Španělska. Takzvaná precizní medicína, kdy se lékaři soustředí na dokonalou diagnostiku, poznání typu nádoru a jeho chování,je u nás i ve světě hlavním a nejnovějším trendem hemato-onkologie i medicíny vůbec.

„Abychom mohli zahájit moderní, vysoce účinnou, ale také velmi nákladnou léčbu, která u jedince dosahuje až statisíců korun měsíčně, musíme určitpřesnou diagnózu nemocného. Tedy na jedné straně perfektně znát typ jeho onemocnění,v čemž nám pomáhá mimo jiné molekulární genetika, moderní zobrazovací metody, stanovení řady prediktivních a prognostických faktorů, ale také na druhé straně v celé šíři definovat aktuální stav pacientova organismu, přidružené choroby, další léky, které užívá, jeho sociální a rodinné zázemí. To je velmi důležité pro to, zda a jak bude schopen tolerovat a dodržovat danou léčbu,“říká prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc., přednosta Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) a Lékařské fakulty Univerzity Palackého (LF UP) v Olomouci a člen výboru České hematologické společnosti ČLS JEP. Účelem tohoto komplexního přístupu je podle prof. Papajíka přesně a účelně zasáhnout léčbou cíl – nádorovou buňku – a zároveň dosáhnout toho, aby pacient léčbu zvládal a při jejím podáváním aktivně spolupracoval s lékaři. 

Principy precizní medicíny se promítají do téměř všech oblastí hematologie a hemato-onkologie, zejména však do léčby chronické lymfocytární leukemie, mnohočetného myelomu, maligních lymfomů, akutních leukemií a chronických myeloproliferativních onemocnění,“doplňuje prof. Papajík.Právě zde lékaři nejčastěji kombinují moderní léky, vybírají je s ohledem na možnou toxicitu, řeší, jaká léčba bude skutečným přínosem a kde by pouze neúčelně narazila na rezistenci nádoru nebo špatnou snášenlivost pacientem.

Olomoucké hematologické dny budou hostit hvězdy oboru jako například hematoložku a onkoložku prof. Veroniku Bachanovou z univerzity v Minneapolis, která přijedes přednáškou Principy imunoterapie u maligních lymfomů, či prof. RüdigeraHehlmannaz německé univerzity v Heidelbergu, jenžpřednese sdělení Dlouhodobé zkušenosti s precizní medicínou v léčbě chronické myeloidní leukemie.

Olomoucké hematologické dny začínají 26.a končí 28. 5. v olomouckém kongresovém centru.V sobotu, den před startem, pořádají organizátoři tradičně Pacientský den, kdy se pacienti setkávají se svými lékaři a mohou si poslechnout zajímavé přednášky. Tématy letošního ročníku jsou alternativní přístupy versus tradiční medicína, vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví a vakcinace kontra konspirace aneb mýty a fakta o očkování.

Olomoucké hematologické dny pořádá HAIMAOM, nadace na podporu transplantace kostní dřeně ve spolupráci s LF UP v Olomouci a Hemato-onkologickou klinikou FNOL a LF UP v Olomouci. 

Program Olomouckých hematologických dnů a další informace jsou k dispozici na https://www.olhemdny.cz

 
  • tisk
  • předplatit si