Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Využití krytí UrgoClean Ag v hojení syndromu diabetické nohy

Datum: 1. 2. 2019
Využití krytí UrgoClean Ag v hojení syndromu diabetické nohy

Syndrom diabetické nohy je vážné onemocnění, často vedoucí ke ztrátě končetiny. Správná diagnóza a včasná léčba zlepšujíšanci na záchranu končetiny. Zásadní roli hrajevčasnérozpoznání patologických změn na kůži, které signalizují neuropatii a riziko vzniku defektů.

Syndrom diabetické nohyje jednou z chronických komplikací diabetu mellitu. Onemocnění vede k destruktivnímu postižení tkání nohy distálně od kotníku. Důsledky jsou rozsáhlé ulcerace, gangrény, někdy až nutná amputace postižené končetiny. Nejdůležitějšími faktory, které jsou příčinou rozvoje ulcerací, jsou periferní neuropatie, malá traumata a deformity nohou. Mnohým diabetikům chybí na nohou kožní citlivost, mohou se u nich snadno rozvíjet deformity a neuvědomují si ani opakovaná malá traumata nebo poranění, která vedou k poškození kůže čicelé nohy. Poranění, která vedou k ulceracím, jsou nejčastěji způsobena nevhodnou obuví nebo chůzínaboso. Mnoha ulceracím lze předejít pravidelným prohlížením nohou, dostupností kvalitní péče a vhodnou obuví. Hojení ulcerací u diabetiků je závislé na mnoha faktorech, a proto vyžaduje multifaktoriální přístup. Základními komponentami multifaktoriálního přístupu k hojení ulcerací jsou léčba infekce, léčba ischemie, odstranění tlaku na ulceraci a lokální terapie. Při volbě vhodného léčebného postupu je třeba vzít v úvahu typ, lokalizaci a příčinu ulcerace. Lokální terapie doplňuje systémovou a chirurgickou léčbu.

Krytí UrgoClean Ag

Jde osterilní nepletené krytí z vysoce absorpčních a kohezivních polyabsorpčních hydrofilních vláken. Krytí využívá tepelnou vazbu k provázaní polyakrylátových vláken, která jsou uložena paralelně k povrchu rány ve strukturovaném vzoru, což dodává obvazu jeho specifické vlastnosti: absorpci, zachytávaní zbytkůodumřelé tkáně z rány a odolnost vůči tahu. Hydrofilní čisticí krytí je potaženo měkkou adhezivní hojivou vrstvou (tzv. TLC-lipidokoloidní technologie) impregnovanou stříbrem. Tato kombinace TLC-Ag má antibakteriální účinek a lehce gelifikuje, čímž pomáhá odstraňovat zbytky odumřelé tkáně. Kromě toho umožňuje snadnou aplikaci a snímání obvazu. Jeho použitím vzniká vlhké prostředí příznivé pro hojení rány. Hydrofilní čisticí polyakrylátová vlákna gelifikují,a současně tak vážou zbytky exudátu. Vážou zbytky odumřelé tkáně, zajišťují jejich drenáž a eliminaci (autolytický débridement). UrgoClean Ag obsahuje hojivou vrstvu s obsahem stříbra(TLC-Ag), tudížpodporuje u exudujících ran fázi débridementua pomáhá zastavovat drobné krvácení. Díky iontům Ag+ působí UrgoClean Ag antibakteriálně a snižuje lokální bakteriální zátěž.

Kazuistika

Nyní 68letá žena, hypertonička, DM 1. typu, diabetická polyneuropatie, retinopatie, dyslipidemie, glaukom. Pacientka sledovaná v podiatrické ambulanci od roku 2015 pro opakované hyperkeratózy a drobné defekty v oblasti I.,II. prstu PDK. V březnu 2018 se pacientka dostavila na naši ambulanci s defektem nad MTP kloubem V. prstu s nekrózou a hnisavou sekrecí. Lehký otok nohy, indikovaná k incisi nekrectomiína laterální hraně nohy. Pacientka po propuštění do domácí péče docházela na převazy na podiatrickou ambulanci. Defekt velikosti 5 x 3 x 1cm, spodina povleklá, okolí rány zarudlé. Byla zahájena léčba, která spočívala v débridementu, obkladechoplachovým roztokem, krytí UrgoClean Ag, klidovém režimu. Po osmitýdnech rána výrazně zlepšena, bez povlaku, sekrece, okolí bez zarudnutí, nyní rána velikosti 0,4 x 0,3 mm.

Závěr

Krytí Urgo Clean Ag má velice dobré čisticí a hojivé vlastnosti, snižuje bakteriální populaci v biofilmu během 24 hodin, na ráně může být až sedmdnů a při výměně se díky odolnosti hydrofilních vláken vůči tahu snímá celé krytí najednou.

 
  • tisk
  • předplatit si