Florence plus

 • Výživa onkologicky nemocných pacientů

  V průběhu léčby nádorových onemocnění sehrává důležitou roli výživa, která přináší tělu v náročném boji s onkologickou diagnózou živiny a energii. Bohužel v kombinaci s vyšším věkem onkologicky nemocných pacientů a nežádoucími účinky léčby, především nechutenstvím a zvracením, se setkáváme s častým výskytem malnutrice.

 • Práce Podpůrného a paliativního týmu z FN Královské Vinohrady v Praze

  Nezáleží na tom, kolik dní ještě budu žít, ale na tom, jaké ty dny budou…“

   

  Podtitulek tohoto článku je citací pacienta naší kliniky, který profitoval z péče Podpůrného a paliativního týmu. Shrnuje v podstatě vše a postupně se stal naším mottem.

 • Inkontinence trápí i muže: S vyhledáním odborníka není radno otálet

  Inkontinence je pro muže velmi intimním problémem, snad ještě intimnějším než pro ženy. O inkontinenci u žen procházejících menopauzou nebo těhotných žen a maminek po porodu se ve společnosti začíná hovořit, úniky moči u mužů jsou však pořád velkým tabu. Přitom nejde v žádném případě o problém ojedinělý. 

 • Co a kolik toho pít k ovoci nebo zelenině?

  S delšími prosluněnými a teplejšími dny odkládáme teplé kabáty nebo huňaté svetry, které mohly zakrýt nějaký ten špíček. Zcela přirozeně také přestáváme jíst hutná jídla 
  a dáváme přednost lehkým pokrmům, máme větší chuť na ovoce a zeleninu. To je ta pravá chvíle, kdy začít s úpravou životosprávy. Všechno půjde mnohem lépe, když spolu s jídelníčkem ozdravíme i pitný režim v čele s čistou pramenitou a minerální vodou.  

 • Hospic je dnes synonymem pro něco dobrého a správného

  S PhDr. RobertemHunešem, ředitelem Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.,v Prachaticích a prezidentem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče jsme hovořili o tom, jak dnes u nás fungují hospice a jaké praktické a etické výzvy jsou spojeny s koncem lidského života.

 • Od Neviditelných žen k Hlasu onkologických pacientů

  Pacientské organizace pochopily, že síla je v jednotě. Aby prosadily kroky zlepšující léčbu a kvalitu života nemocných, spojily se do jedné platformy. Jejich cíle jsou ambiciózní, ale mnohé se jim již podařilo.

 • Opora v blízkém člověku zvyšuje šance na uzdravení

  Psychoonkolog PhDr. Ing. Martin Pospíchal slovy jednoho ze svých klientů říká, že „onkologické onemocnění někdy funguje jako granát hozený do harmonogramu našeho života“. Blízcí lidé pak mohou při opětovném splétání pomyslné sítě života výrazně pomoci. Po dobu onemocnění se blízkým člověkem pacienta často dočasně stává i sestra. Díky její podpoře je větší šance, že nemocný dosáhne přijetí onemocnění, kvalitnějšího prožívání života a lepší spolupráce při léčbě. 

 • 3. LF UK v Praze letos otevře nový magisterský program Intenzivní péče pro sestry

  Profesně zaměřený dvouletý studijní program připraví absolventy k výkonu povolání samostatné, vedoucí nebo školicí sestry intenzivní péče na pracovištích poskytujících všechny typy specializované anesteziologické, intenzivní a resuscitační péče.

 • Jinak nemusí znamenat hůře aneb Naučili jsme se žít se stomií

  Ve spolupráci Všeobecné fakultní nemocnice v Praze s traumatologicko-ortopedickou sekcí České asociace sester proběhla 6. listopadu loňského roku celodenní odborná konference pro sestry specializující se na problematiku stomií a léčby ran.

 • Senátoři dnes schválili nový transplantační zákon. Cizinci zemřelí v ČR mohou zachránit několik životů ročně.

  Senátoři dnes schválili novelu transplantačního zákona, která zjednodušuje udělení souhlasu k darování orgánů u cizinců zemřelých na území v ČR. Zákon měl podporu napříč politickým spektrem, byl přijat 49 hlasy a jeden byl proti. Zákon umožňuje udělení souhlasu k transplantování orgánů za zemřelého dárce blízkým člověkem. „Ročně na našem území zemře 20–30 cizinců, jejichž orgány by byly vhodné k transplantaci. Většinou se nejedná o motorkáře, ale o muže kolem 50 let, kteří zemřou na mozkovou příhodu a jejichž orgány jsou ještě zdravé,“říká senátní zpravodaj přijaté novely a profesor vnitřního lékařství prof. MUDr. Jaroslav Malý.

Předchozí Další