Florence plus

 • Revmatiky čeká revoluce !

  Revoluce v dostupnosti léčby pro pacienty s revmatoidní artritidou začíná. Od 1. února se totiž ti nemocní, kteří spadají do kategorie „střední závažnost nemoci“, dostanou k účinné biologické léčbě. Ta umí zabránit zhoršení jejich stavu a zlepšit ho. Dosud se k biologické léčbě dostali pouze v nejvyšší aktivitě nemoci – tedy laicky řečeno – když už se nemohli hýbat. Naděje na zlepšení stavu spojená s uvolněním léčby by se tak v Česku mohla nově týkat přibližně 8 000 pacientů. 

   

 • V RÁMCI SVĚTOVÉHO DNE BOJE PROTI RAKOVINĚ PŘIPOMENE DIALOG JESSENIUS VÝZNAM PREVENCE A SAMOVYŠETŘENÍ

  Již od roku 2000 patří 4. únor Světovému dni boje proti rakovině. Jeho cílem je upozornit na důležitost preventivních prohlídek a včasného zjištění onkologického problému. Mezi organizace, které informují a vzdělávají širokou veřejnost v této oblasti, patří i obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius.

 • HPV : Výsledky studie zveřejněné v odborném časopisu Lancet

  Austrálie se stane první zemí na světě, kde se podaří v horizontu příštích 20 let zcela eliminovat onemocnění rakovinou děložního čípku jako zdravotní hrozbu pro obyvatelstvo. Vyplývá to ze studie zveřejněné loni v prestižním odborném časopisu The Lancet. Její výsledky dobře ilustrují, čeho lze dosáhnout díky dobře nastaveným a vzájemně se doplňujícím očkovacím a screeningovým programům.

 • Vymýcení rakoviny děložního čípku se stává realitou

  Austrálie se stane pravděpodobně první zemí na světě, kde by se mohlo podařit v horizontu příštích 20 let zcela eliminovat onemocnění rakovinou děložního čípku jako zdravotní hrozbu pro obyvatelstvo. Vyplývá to ze studie zveřejněné v prestižním odborném časopisu The Lancet. Její výsledky dobře ilustrují, čeho lze dosáhnout díky dobře nastaveným a vzájemně se doplňujícím očkovacím a screeningovým programům. 

 • HPV infekce se týká nás všech

  Infekce HPV (human papillomavirus = lidský papilomavirus) je v současnosti nejčastější sexuálně přenosná infekce. Za život se s ní setká až 80 % z nás. Ve většině případů se s infekcí organismus vyrovná, ale pokud se tak nestane, může u žen i mužů dojít k rozvoji zdraví i život ohrožujících onemocnění.

 • Zdravá zdrávka aneb jde to i jinak

  Dlouhodobě v nás zrálo vědomí, že musíme svou pozornost zaměřit na zkvalitnění stravování žáků i zaměstnanců. Přišli jsme na to, že existuje projekt Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet. Čerpali jsme z jeho doporučení a s pomocí plzeňského Café restaurant Kačaba se nám podařilo proměnit školní bistro v úplně nové občerstvení, kde se produkty připravují z čerstvých, kvalitních a regionálníchingrediencí. Zjistili jsme, že když mají žáci zdravou, krásně upravenou a čerstvou stravu, nemají důvod chodit o přestávce ze školy na pizzu a hranolky.

   

 • On-line dotazník: Autority ve výživě a životním stylu
  Chtěli bychom Vás požádat o vyplnění následujícího anonymního dotazníku, který se týká názoru na současnou situaci na poli poradenství v oblasti výživy a životního stylu. Děkujeme!
   
 • Potraviny od tabulek po žaludek a ještě dál aneb úskalí hodnocení příjmu živin člověkem

  Jsme zvyklí využívat pro informaci o obsahu živin
v potravinách různé tabulky obsahu živin a energie či databázové zdroje. Málo si však uvědomujeme, že takto získané informace nemusejí vůbec odpovídat hodnocené potravině a jejímu reálnému složení.

 • Chronická hepatitida C – zrádná, ale vyléčitelná

  Divize Medical Services z vydavatelství Mladá fronta spolu s Českou lékařskou společností J. E. Purkyně uspořádaly 18. prosince 2018 v přednáškovém sále Lékařského domu v Praze tiskovou konferencí na téma Chronická hepatitida C – zrádná, ale vyléčitelná. 

   

 • Děti nakreslily stovky slunečnic – podporují tak nemocné

  Stovky slunečnic namalovaly děti mateřských a základních škol pro kampaň Rozsviťme Českou republiku, za níž stojí Nadační fond IMPULS. Účelem je pomoci pacientům s roztroušenou sklerózou (RS), symbolem projektu je právě slunečnice. Výtvarná díla dětí z celé republiky letos pomohou hned dvakrát. Organizátoři je totiž věnují seniorům v rámci vánoční akce Ježíškova vnoučata. 

Předchozí Další