Florence plus

 • Nejnovější trendy v plastické chirurgii

  Plastické operace jsou globální masový fenomén. Lidé se za ně přestávají stydět, celebrity je bez skrupulí přiznávají, a dokonce se k nim hrdě hlásí. Nejvíce „trendy“ je omlazení pohlavních orgánů, zvedání hýždí a implantace prsních bradavek.

 • Co je třeba vědět o malárii

  I když jsme dnes doslova zahlceni informacemi, nemají někteří lidé ani základní povědomí o chorobách, s nimiž se mohou v našem prostředí setkat. Mnozí se mylně domnívají, že exotické nemoci se v Evropě nevyskytují, anebo jen zřídka, takže není třeba se jich obávat. Častokrát proto podceňují prevenci i léčbu.

 • Těhotná žena na cestách

  Do zahraničí, včetně rozvojových, zemí cestuje čím dál víc těhotných žen. Žádná žena nemá jistotu průběhu gravidity bez komplikací, ať už doma nebo v zahraničí. Podle údajů WHO hrozí až 15 % těhotných vážnější komplikace. Pravděpodobnost potřeby zdravotní péče je v graviditě větší než v jiné době. Je proto nezbytně nutné zvažovat destinace své cesty i podle kvality místní zdravotní péče.

 • Recenze knihy: Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení

  Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (International Longevity Centre) vydalo odbornou publikaci s názvem Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení. 

 • Recenze knihy: Motivační prvky při práci se seniory

  Publikace Dany Klevetové s názvem Motivační prvky při práci se seniory je dle vlastních slov autorky „…určena pro všechny, kteří chtějí pro sebe, své blízké či klienty něco udělat…“. Záměrem knihy je najít různorodé motivace u jedince s poruchami mobility či kognitivních funkcí a vhodné metody objevení skrytých vnitřních sil potřebných k zachování kvality života. Autorka takto předává své více než třicetileté pracovní zkušenosti s osobami vyššího věku. 

 • Produkty řady Cavilon - osvědčené prostředky pro ochranu kůže

  Abychom udrželi pokožku v pořádku a omezili rizika jejího poškození, je třeba vždy přistupovat k problému komplexně. Požadavky na ochranu pokožky beze zbytku splňují všechny produkty řady Cavilon výrobce 3M.

 • Duchovní péče v českých nemocnicích

  Duchovní služba se od roku 1989 vrátila do armády, vězeňství, policie a také do nemocnic. Církve se mezi sebou již dohodly, jak by nemocniční kaplan měl vypadat, jaké by měl mít vzdělání a jak by mělo také vypadat jeho celoživotní vzdělávání. 

 • Lékařské přístroje a elektrochirurgie

  Škála lékařských přístrojů je velmi široká a neustále se rozrůstá. Může tedy být velmi obtížné sledovat nejnovější trendy. Věnujme tentokrát pozornost elektrochirurgii.

 • Je nárůst nemocných trpících mentální anorexií podmíněn společensky?

  Mentální anorexie je psychické onemocnění, jehož původ sahá hluboko do minulosti, ačkoli nepoměrný nárůst četnosti lze zařadit do několika posledních let. První příznaky této nemoci popisují antičtí filozofové a lékaři Hippokratés a Galén. Původní lékařský popis onemocnění se však přičítá Richardu Mortonovi roku 1689. 

 • Základní metodický rámec pro realizaci supervize v českém ošetřovatelství

  Souhrn: Problematiku a fenomén supervize v celé jeho šíři, všech možných konotacích a v současnosti praktikovaných podobách včetně rozmanitosti základních pojetí filosoficko-teoretických východisek supervize není možné v příspěvku obsáhnout. Vzhledem k tomu, že koncept supervize není v českém zdravotnictví a ošetřovatelství etablován, legislativně ukotven a definován, považujeme zpřehlednění problematiky, související s konceptem, základní charakteristikou a možnostmi aplikace za zcela nezbytné. Text proto koncipujeme jako základní metodický rámec pro možnost efektivnějšího vymezení a legitimizace pojmu supervize v českém ošetřovatelství.

  Klíčová slova: ošetřovatelství – supervize – koncepce – legitimizace – sestra

Předchozí Další