Zpět na přehled aktualit

Florence plus

Zdravá zdrávka aneb jde to i jinak

Datum: 28. 1. 2019
Zdravá zdrávka aneb jde to i jinak

Dlouhodobě v nás zrálo vědomí, že musíme svou pozornost zaměřit na zkvalitnění stravování žáků i zaměstnanců. Přišli jsme na to, že existuje projekt Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet. Čerpali jsme z jeho doporučení a s pomocí plzeňského Café restaurant Kačaba se nám podařilo proměnit školní bistro v úplně nové občerstvení, kde se produkty připravují z čerstvých, kvalitních a regionálníchingrediencí. Zjistili jsme, že když mají žáci zdravou, krásně upravenou a čerstvou stravu, nemají důvod chodit o přestávce ze školy na pizzu a hranolky.

 

Na první pohled jsme škola jako každá druhá, plná žáků, studentů, učitelů a provozních zaměstnanců, s každodenními radostmi a starostmi. Studuje u nás přibližně 1000 žáků a studentů, jejich výuku zajišťuje 170 vysoce kvalifikovaných interních a externích učitelů. Školu často navštěvují rodiče, odborníci z praxe i sociální partneři, protože naším společným cílem není jen systematické vzdělávání mládeže, ale také snaha vytvořit prostředí, kde se všichni cítí dobře.

Naše škola vzkvétá – pedagogové mají pěkně zařízené kabinety, v budově jsou nová okna, výuka je vedena v nových laboratořích a třídy i kabinety disponují počítačovou technikou. Žáci mohou využít vybavenou knihovnu, studovnu i odpočinkovou místnost. Máme centrum Zdravé zuby, Nutriční centrum, Centrum pro seniory a Centrum první pomoci, kde probíhá nejen výuka, ale i aktivity v rámci zdravotní prevence.V naší škole je také vypracován program prevence šikany. Žáci mohou využít schránku důvěry, mají žákovskou a studentskou samosprávu a pedagogové se pravidelně setkávají s jejich rodiči. Naši žáci a studenti jsou aktivní, účastní se různýchsoutěží, charitativních akcí nebo mezinárodních projektů i akcí pořádaných městem.

 

 

Jak to celé začalo…

V loňském roce se nám podařilo vstoupit do evropské sítě Škol podporujících zdraví. Tento program (angl. Schools for Health in Europe – SHE) vznikl již v roce 1992. Škola podporující zdraví je jasně zpracovaná, certifikovaná a definovaná filozofie školy, která podporuje zdraví dětí, žáků, studentů a učitelů. Do tohoto programu mohou být zařazeny mateřské, základní i střední školy České republiky. Naše škola je zatím jedinou střední školou v Plzeňském kraji, která tento certifikát získala.

Bohužel nedisponujeme ani tělocvičnou, ani školní jídelnou. Žáci a studenti proto měli možnost využít stravování ve vedlejší škole a v našem bufetu. Dlouhodobě v nás zrálo vědomí, že musíme svou pozornost zaměřit na zkvalitnění stravování žáků i zaměstnanců. Často trávíme ve škole mnoho hodin, máme žízeň, hlad, a když dojdou svačiny z domova, je třeba zajít do bistra. Na střední školy se nevztahuje pamlsková vyhláška, a tak v našem bufetu byla velká nabídka čokolád, sušenek, sladkých limonád, koblih a majonézových salátů. Někteří žáci si zašli na oběd do jídelny, starší si nosili jídlo z domova a žáci a studenti s bezlepkovou dietou měli smůlu. Každý školní rok všichni doufali, že přijde nějaká změna ze strany provozovatele občerstvení, ale nic se nedělo a všichni jsme nakupovali stále stejné nevhodné potraviny. Začali jsme intenzivně přemýšlet, jak to udělat lépe, a hlavně zdravě.

Zjistili jsme, že součástí projektu Zdravá škola je i program Zdravá školní jídelna. Platí zde jistá pravidla. Personál školní jídelny má mít dobré znalosti o správné výživě člověka, zejména dětí. Umí plánovat pestrý jídelní lístek, umí vařit chutné pokrmy z čerstvých surovin, jídla dochucuje s ohledem na dětského strávníka, zná a plní platnou legislativu.

Platí, že strávník se o správné výživě dozvídá vhodným způsobem v rámci výuky, výzdoby jídelny a školy i v rámci praktických činností či mimoškolních aktivit. Strávník je tak veden ke správné volbě a skladbě potravin a pokrmů. Pedagog podporuje zdravéstravovací návyky a jde příkladem. Program se nám velmi líbil – jsme zdravotnická škola, žáky a studenty učíme, jak se vhodně stravovat, jak se hýbat, jak čelit obezitě, jak edukovat pacienty o správné výživě, na druhé straně jsme však našim žákům nebyli schopni poskytnout zdravou stravu. Jak jsem již zmínila, školní jídelna není v kompetenci naší školy, a tak jsme začali pátrat, jak změnit od základu školní bistro.

Přišli jsme na to, že existuje projekt Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet. Státní zdravotní ústav (SZÚ) vydal publikaci, kde jsou uvedena doporučení pro volný prodej potravin a nápojů ve školských zařízeních České republiky. Vychází ze současných vědeckých poznatků odpovídajících jak podmínkám středoevropských zemí (Švýcarsko, Německo, Rakousko, tj. DACH), tak tradici i podmínkám ČR. Hledali jsme tedy někoho, kdo by nám pomohl doporučení převést do praxe. Kolegyně, metodička prevence Mgr. Petra Jindřichová, přišla s nápadem oslovit Café restaurant Kačaba, zařízení, které funguje v Plzni od roku 2005 a v současnosti zaměstnává 30 lidí se zdravotním znevýhodněním. Nabízí široký výběr jídel připravovaných s využitím čerstvých surovin a regionálních potravin. Provozovatelem Kačaby je obecně prospěšná společnost Možnosti tu jsou, která poskytuje náhradní plnění, prodej zboží a služeb a je dceřinou společností Diakonie západ. Připravuje lidi se zdravotním znevýhodněním pro vstup na otevřený trh práce. Oslovili jsme tedy ředitele společnosti Romana Hajšmana a věci se daly do pohybu.

Zpočátku nebylo jasné, jestli lze v prostorách bývalého bistra vybudovat úplně nové občerstvení, jestli bude dostatek financí na přestavbu a zda společnost Možnosti tu jsou kapacitně zvládne další provozovnu. Nakonec vše dopadlo na výbornou. Velký dík patří naší paní ředitelce PhDr. Ivaně Křížové, která byla nápadu velmi nakloněna a poskytla finance. Další poděkování si zaslouží asistentka paní ředitelky Jindřiška Hrabáková, která celé prázdniny koordinovala přestavbu bistra.

Slavnostní otevření nového bistra

10. září 2018 byl školní bufet slavnostně otevřen. Všichni jsme si oddychli a kochali se krásou nových prostor a skladbou výrobků. Všechny produkty se připravují z nejlepších ingrediencí, farmářských potravin, které odpovídají současnému trendu i zdravotnímu hledisku dnešní doby. Každéráno školu provoní čerstvé pečivo. Každý den brzy ráno připravují velmi milé a stále usměvavé zaměstnankyně z čerstvých surovin zdravé bagetky, jogurty a tvarohy s ovocem, zeleninové a ovocné saláty, chleby s pomazánkami. V 7.30 bistro otevírá a do 13.30 je téměř vše vyprodáno. S prázdnou neodejdou ani ti, kdo nesmí lepek, a na své si přijdou i nejpřísnější zastánci zdravé výživy. V bistru voní čerstvá káva a v poledne se stojí fronta na exkluzivní polévky. A ptáte se na ceny výrobků? Jsou velmi příznivé.

Na začátku jsme měli obavy – přece jen to byla pro všechny velká změna ve stravování. Nebudou žákům a studentům chybět sušenky, koblihy a párky v rohlíku? Ale nadšení přetrvává a u bistra jsou nekonečné fronty. Zjistili jsme, že pokud je zájem něco změnit, jde to. A pokud se na školách bojí pamlskové vyhlášky, není k tomu důvod. Poskytne-li se žákům zdravá, krásně upravená a čerstvá strava, nemají důvod chodit o přestávce ze školy do bistra na pizzu a hranolky.

Máme velikou radost a již přemýšlíme, jak žáky a studenty na střední i vyšší škole více rozpohybovat a naučit je sportovat, třeba i cestou do školy. Ale to je téma na příště…

 

 
  • tisk
  • předplatit si