Zpět do archivu

Číslo 6 / 2009

Číslo 6 / 2009

Číslo 6 / 2009
Vychází 8. června 2009

 

Obsah čísla

Přílohy / speciály

SestraFest

str. 1 - 2

Editorial
 

Ta "potvůrka" psychika

str. 1

Téma

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních

str. 3

Přílohy / speciály

SestraFest2

str. 3 - 8

Téma

Výdělky ve zdravotnictví

str. 4 - 5

Zpravodaj ČAS

Čas pro pediatrickou sekci

str. 6 - 7

Co život dal a vzal

str. 7

Dubnový sněm sester s ministryní Filipiovou a jejím týmem

str. 8

Z konferencí

str. 11

Ze zahraničního tisku
 

J. Geront. nurs., 2008, 34, č. 4

str. 12

Historie

Ženy, které měnily zdravotnictví 2. – Nelékařky, které ovlivnily medicínu 2

str. 13

Kazuistika

Péče o pacienta s dehiscencí sternotomie a aplikaci V.A.C. systému

str. 14 - 15

Devastující nekrotizující enterokolitida u nedonošeného novorozence

str. 16 - 17

Praxe

Komplexní péče o novorozence s epidermolysis bullosa congenita

str. 18 - 20

Vakcinácia detí BCG vakcínou

str. 20 - 21

Ze zahraničního tisku
 

Zkušenosti ze zahraničí. Kojení nedonošených dětí a dětí s nízkou porodní hmotností

str. 22 - 23

Praxe

Chemický mozek

str. 24

Časné a pozdní komplikace portů, prevence komplikací a jejich řešení

str. 25

Infekční mononukleóza EB virové etiologie

str. 26 - 28

Ze zahraničního tisku
 

Zkušenosti ze zahraničí. Norovirová infekce

str. 29

Praxe

Péče o pacienta po operaci měkkého kolena

str. 30 - 31

Ze zahraničního tisku
 

Zkušenosti ze zahraničí. Hygiena v domovech pro seniory

str. 31

Praxe

Hemolytická anémie a akutní jaterní selhání u 16leté pacientky s m. Wilson

str. 32 - 33

Ošetřovatelský proces v lymfologii

str. 33

Ze zahraničního tisku
 

Zkušenosti ze zahraničí. Bronchopulmonální dysplazie

str. 34 - 36

Právo

Práce přesčas

str. 37

Násilí na sestře z pohledu právníka

str. 38

Akce, události

Pacient jako konzument multidisciplinární ošetřovatelské péče

str. 39

Kontroverze a novinky v nefrologii

str. 40

Sexuální a reprodukční zdraví

str. 41

Kvalita a bezpečnost zdravotní péče

str. 42

Sesterská sekce Jiráskových dnů

str. 44

Empatie sluší firmám

str. 45

Napsali pro Florence

Červen – měsíc miliard a předvolební kampaně

str. 47

Akce, události

Den sester v ZOO

str. 47

Volné chvíle
 

Víte víc? Očkování proti pneumokokovým nákazám

str. 48