COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2012

S návrhy pojišťoven pro rok 2013 sekce domácí péče ČAS nesouhlasí

Datum: 3. 9. 2012
Autor: Lenka Cejnková

Česká asociace sester má celkem 69 sekcí a sekce domácí péče (DP) je jednou z nich. Sdružuje nejen sestry zaměstnané v agenturách domácí péče, ale i manažerky a majitelky agentur domácí péče. Od této skutečnosti se také odvíjí její činnost.

Důležitým úkolem sekce bylo a je především zastupovat a hájit zájmy členů při jednáních se zdravotními pojišťovnami a s ministerstvem zdravotnictví. Jednou z nejdůležitějších aktivit je dohodovací řízení o hodnotách bodu a výše úhrad zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění. Zástupkyně sekce domácí péče ČAS se těchto jednání pravidelně účastní a v součinnosti s dalšími zástupci segmentu DP připravují a předkládají návrhy k cenovým ujednáním. Pro rok 2013 jednání stále probíhají. Návrhy zdravotních pojišťoven, které nám byly předloženy, jsou pro nás však nepřijatelné a pro domácí zdravotní péči téměř likvidační.

V průběhu roku jsou nám předkládány návrhy zákonů a vyhlášek, které jsme mnohdy úspěšně připomínkovaly. Vzhledem k probíhajícím úpravám Seznamu zdravotních výkonů byla při ČAS ustavena pracovní skupina vedená Ing. Bc. Irenou Kouřilovou, která je zároveň členkou pracovní skupiny při MZ ČR za ČAS. V této skupině je za sekci domácí péče Jana Šnýdrová a Lenka Cejnková. Na úpravách Seznamu zdravotních výkonů se obzvlášť aktivně podílí Jana Šnýdrová, která v rámci segmentu připravuje podklady k jednotlivým výkonům. Členky předsednictva aktivně pracují i v dalších pracovních skupinách při prezidiu ČAS. Jsou to:

pracovní skupina pro kvalitu péče: Hana Pajorová, Věra Kolegarová;

pracovní skupina pro legislativu: Lenka Cejnková;

pracovní skupina pro dlouhodobou péči: Jana Šnýdrová, Lenka Cejnková.

V průběhu roku budou pokračovat jednání dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění a pracovních skupin, zejména pracovni skupiny pro úpravy sazebníku výkonů. V srpnu byla obnovena jednání pracovní skupiny pro dlouhodobou péči při ČAS.

Sekce domácí péče se podílí také na celoživotním vzdělávání sester DP. Pravidelně pořádáme konference a semináře. V letošním roce již proběhly dvě akce. V květnu se za přítomnosti prezidentky ČAS konala celostátní konference na téma „Křížem krážem napříč domácí péčí aneb doma je doma“ a v červnu se sestry mohly zúčastnit semináře „Ošetřovatelská péče v pozdním věku“, který se konal ve spolupráci s Aesculap Akademií a byl zaměřen na právní problematiku v domácí péči.

Na podzim nás čeká poslední konference tohoto roku. Ve slovenské Oščadnici se bude ve dnech 28. až 29. září konat II. mezinárodní konference manažerů domácí péče s názvem „Život manažera ADOS v SR a domácí péče v ČR“, kterou připravujeme společ- ně s kolegyněmi ze Slovenska.

Závěry z jednání a další novinky budeme průběžně zveřejňovat na webových stránkách sekce domácí péče (www.cassdp.cz).

Lenka Cejnkova

 
  • tisk
  • předplatit si