Florence podporuje  

O časopisu

V roce 2023 se časopis FLORENCE stal oficiálním časopisem České asociace sester.

Dnes již jediný odborný časopis FLORENCE pro všeobecné sestry a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky vyšel poprvé v říjnu 2005.  

Těžiště časopisu je v odborných článcích ze všech nelékařských zdravotnických profesí, z oblasti vzdělávání, výzkumu i praxe. FLORENCE publikuje aktuální informace a odborné články z ošetřovatelské teorie i praxe (zpravodajství z kongresů, kazuistiky, ošetřovatelské technologie apod.), zabývá se ošetřovatelskou legislativou, psychologií, komunikací, prezentuje výzkumné práce, věnuje se historii ošetřovatelství, informuje o moderním managementu a představuje zajímavé osobnosti z těchto oblastí. Obsahuje recenzované články a svůj prostor v něm naleznou i studenti nelékařských zdravotnických oborů.

Součástí časopisu jsou rubriky Odborné téma, Recenzované články, Praxe, Konference, Věda a výzkum, Vzdělání. Ve Florence dále najdete: rozhovory, informace ze života nemocnic, vhledy do historie ošetřovatelství, zprávy ze života sester v rubrice sestřičky v akci, právní poradnu, lekci angličtiny a také personální inzerci. Samostatnou rubriku mají zprávy z České asociace sester.

Součástí on-line titulu je také kalendář vzdělávacích akcí, který naleznete na webových stránkách www.florence.cz.

Dvouměsíčník FLORENCE oslovuje širokou cílovou skupinu z řad všeobecných sester a porodních asistentek všech odborností, ale také ostatních nelékařských profesí, jako jsou fyzioterapeuti, rehabilitační pracovníci, radiologičtí asistenti, zdravotničtí pedagogové, zdravotně sociální pracovníci, farmaceutičtí asistenti, zdravotničtí záchranáři a další.

Od května roku 2020 vydává FLORENCE společnost Care Comm, s. r. o. 

Časopis je indexován v mezinárodní databázi EBSCO, databázi Publikado a distribuován do Národní lékařské knihovny.  

Specifikace:

Periodicita: 6x ročně
Cena: 450 Kč (pro členy ČAS 420 Kč)  / 23,40 EUR  roční předplatné

Distribuce a předplatné pro ČR
MailFinish, a.s., oddělení předplatného
Do Čertous 2760/10, 193 00 Praha 9
tel: 720 823 388
e-mail: predplatne@mailfinish.cz


Distribuce a předplatné pro SK
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja
P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3
tel: 0800 188 826
e-mail: predplatne@mpkapa.eu
www.ipredplatne.sk


Tisk: Akontext, s.r.o.
Evidenční číslo MK ČR-E 16134
ISSN:1801-464X (print), 2570-4915 (online)

Pokud máte zájem jen o jedno číslo časopisu, napište si o něj na: predplatne@carecomm.cz. Číslo Vám zašleme společně s pokyny pro platbu (faktura).