Florence podporuje  

O časopisu

Dnes již jediný odborný časopis FLORENCE pro všeobecné sestry a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky vyšel poprvé v říjnu 2005.  

Těžiště časopisu je v odborných článcích ze všech nelékařských zdravotnických profesí, z oblasti vzdělávání, výzkumu i praxe. FLORENCE publikuje aktuální informace a odborné články z ošetřovatelské teorie i praxe (zpravodajství z kongresů, kazuistiky, ošetřovatelské technologie apod.), zabývá se ošetřovatelskou legislativou, psychologií, komunikací, prezentuje výzkumné práce, věnuje se historii ošetřovatelství, informuje o moderním managementu a představuje zajímavé osobnosti z těchto oblastí. Obsahuje recenzované články a svůj prostor v něm naleznou i studenti nelékařských zdravotnických oborů.

Součástí časopisu jsou pravidelné rubriky Odborné téma, Recenzované články, Praxe, Zprávy našich partnerů, Servis. Ve Florence dále najdete: Rozhovor, Ze života nemocnic, Historie, Názory, Právo, Lekce angličtiny a také Personální inzerci. Součástí titulu je také kalendář vzdělávacích akcí, jehož plné znění je na webových stránkách www.florence.cz.

Dvouměsíčník FLORENCE oslovuje širokou cílovou skupinu z řad všeobecných sester a porodních asistentek všech odborností, ale také ostatních nelékařských profesí, jako jsou fyzioterapeuti, rehabilitační pracovníci, radiologičtí asistenti, zdravotničtí pedagogové, zdravotně sociální pracovníci, farmaceutičtí asistenti, zdravotničtí záchranáři a další.

Od května roku 2020 vydává FLORENCE společnost Care Comm, s.r.o. 

Časopis je indexován v mezinárodní databázi EBSCO, databázi Publikado a distribuován do Národní lékařské knihovny.  

Specifikace:

Periodicita: 6x ročně
Cena: 450 Kč (pro členy ČAS 420 Kč)  / 23,40 EUR  roční předplatné
Distribuce a předplatné pro ČR: Postservis
Distribuce a předplatné pro SK: Mediaprint-Kapa Pressegrosso

Předplatné pro SR:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.

Oddelenie inej formy predaja
P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3
tel: 0800 188 826
e-mail: predplatne@mpkapa.eu

www.ipredplatne.sk


Tisk: Akontext, s.r.o.
Evidenční číslo MK ČR-E 16134
ISSN:1801-464X