COVID-19
Florence podporuje  

Florence plus

 • Stop dekubitům

  Společný cíl napříč kontinenty.

 • FYZIOporadna: úspěšná léčba zmrzlého ramene se bez rázové vlny neobejde

  Typickým projevem prochladnutí svalů je syndrom zmrzlého ramene. Člověka přepadne znenadání, ovšem s o to větší intenzitou bolesti. Konvenční léčba dosud znamenala měsíce až rok procedur s nejistými výsledky. Průlom přinesla manuální fyzioterapie v kombinaci s rázovou vlnou. Úlevu cítí pacienti už pro první aplikaci.

   

 • FYZIOporadna: mýty a fakta o nošení dětí

  Nošení dětí na těle je lidoopům přirozené. Hustou srst však současnému člověku nahradily různé pomůcky – šátky, ergo nosítka nebo baby vaky. Jejich užívání má své odpůrce, přesto bylo prokázáno, že nošení dítěte rozvíjí jeho učení, orientaci, získávání zkušeností a posiluje jeho vlastní ego. Pro zdravé nošení je však třeba znát a dodržovat určitá pravidla.

 • Mluvíme o migréně

  Mluvíme o migréně

  Migréna a bolesti hlavy dokáží velmi znepříjemnit život. Postihují až 12 % populace, přičemž ženy na ni trpí 3× častěji než muži. Proč se s nimi setkáváme čím dál častěji? MUDr. Ingrid Niedermayerová, neuroložka specializovaného centra v Brně, přibližuje své aktuální zkušenosti.

 • Obezita a covid – Pomůže včasná intervence u XXXL pacientů?

  Program obezitologického kongresu Obezita a covid s podtitulem Pomůže včasná intervence u XXXL pacientů?, který proběhl 15. června 2021 v hotelu Hilton Prague pod taktovkou Galén-Symposion, odpověděl na otázku, jaká je souvislost mezi obezitou a covid-19. Odborným garantem akce byl primář Centra bariatrické a metabolické chirurgie Nemocnice Turnov, KNL, a. s., MUDr. Martin Hrubý.

 • Jak udržet astma pod kontrolou?

  Podle odhadů bude mít do šesti let astma nebo alergii až polovina obyvatel Evropské unie. Proč nemocných přibývá? Jak se můžeme potížím způsobeným astmatem bránit a co může způsobit neléčené astma? Těmto otázkám a další osvětě týkající se astmatu se věnuje celosvětová kampaň Astma Zero – nulová tolerance k astmatickým záchvatům.

 • Recenze knihy „Význam ošetřovatelství v preventivní kardiologii“

  Kniha vznikla na bázi projektu s názvem „Intervenční postupy v preventivní kardiologii“. Projekt byl přijat v květnu 2015 a trval tři roky, ukončen byl v prosinci 2018. K napsání vyzvaly editorky dalších pět spolupracovnic ze Zdravotně-sociální fakulty Jihočeské univerzity.

 • Změny pozornosti v dospělosti

  Souhrn: Pozornost je psychický stav soustředění a specifického zaměření se na určitý duševní proces. Abychom maximálně využili příjem informací, je potřeba cvičit pozornost a vědomě ovládat soustředění. Pozornost patří mezi psychické stavy neboli přechodné situace. Aktuální kvantitativní a kvalitativní hodnoty pozornosti jsou ovlivněny zevními či vnitřními okolnostmi působícími na jedince v daném okamžiku. Aby nervová soustava upoutala svá funkční centra k zaměření se na vybraný předmět, je důležitá jejich dostatečná aktivace, dle charakteru impulzu vědomá či nevědomá.

   

 • Pylovou alergii často doprovází alergie potravinová

  Alergie je častým onemocněním, které se nevyhýbá žádné věkové kategorii. Na jeho vznik má vliv dědičnost i životní prostředí. Existuje mnoho druhů alergií. Jedním z nejčastějších je alergie pylová, kterou však často doprovází i alergie potravinová.

 • Poranění zdravotnických záchranářů o ostrý předmět v klinické praxi

  Poranění o ostrý předmět je situace, která je považovaná za nežádoucí událost, jak uvádí Rada Evropské unie (2010). Jedná se o situace, kdy se zdravotnický záchranář poraní o ostrý předmět, kterým může být například jehla na podání léků nebo lanceta na odběr kapilární krve. Článek se zabývá problematikou poranění o ostrý předmět, způsobem ošetření těchto poranění, znalostmi zdravotnických záchranářů o rizicích spojených s poraněním o ostrý předmět, hlášením nežádoucích událostí a zásadami manipulace s ostrými předměty.

Další