COVID-19
 

Redakční rada

Seznamte se se členy redakční rady Florence

Předsedkyně

 

PhDr. Martina Šochmanová, MBA

Prezidentka ČAS, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči IKEM Praha

Narodila se v roce 1970 v Praze. Celý profesní život pracuje ve zdravotnictví. Začínala jako sestra u lůžka na Klinice kardiologie IKEM, zastávala také pozici sestry v ambulantní péči a dále pozici vrchní sestry. Od roku 2009 pracuje jako náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči IKEM. Od roku 2015 je novou prezidentkou ČAS.

 


 

 

 • Členové

  • PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.

   Přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK v Praze

   Narodila se v roce 1963. V roce 1982 začínala jako sestra u lůžka na interním oddělení a JIP, kde pracovala do roku 1987. Od tohoto roku až do roku 2002 působila jako odborná učitelka na SZŠ v Praze 10, kde učila odborné předměty a hlavně odbornou praxi v nemocnici. V letech 2002–2007 byla odbornou asistentkou v Ústavu pro lékařskou etiku a ošetřovatelství 3. LF UK a od roku 2007 je přednostkou Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK a zástupkyní proděkana pro studium a výuku na 3. LF UK v Praze.

    
  • Bc. Vladěna Homolková

   Vrchní sestra Kliniky nefrologie Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha

   Narodila se v roce 1970. V letech 1988–1992 pracovala jako všeobecná sestra u lůžka na Klinice kardiologie IKEM. V letech 1994–1995 působila na Klinice nefrologie IKEM jako asistentka výzkumu a v letech 1998–2008 jako staniční sestra na klinickém oddělení tamtéž. Od roku 2008 je pak vrchní sestrou.

    
  • Mgr. Lenka Gutová, MBA, LL.M

   Náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče ÚVN Praha

   Narodila se v roce 1962. Začínala v roce 1981 jako sestra u lůžka traumatologicko-ortopedického oddělení v ÚVN Praha, kde pracuje dosud. Dále pak působila jako instrumentářka na operačním sále, staniční sestra a od roku 1991 jako vrchní sestra tamtéž. Od roku 2001 pracovala dále jako hlavní sestra ÚVN a v současné době působí na pozici náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a kvalitu zdravotních služeb. Studentům se věnuje jako odborná asistentka na 3. LF UK v Praze. Je též konzultantkou a auditorkou SAK ČR.

    
  • Mgr. Galina Vavrušková

   Hlavní sestra v Městské nemocnici Čáslav

   Narodila se v roce 1976. Začínala v roce 1994 jako sestra na chirurgické JIP ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Roku 1995 nastoupila do Městské nemocnice Čáslav, kde působí dodnes. První rok pracovala jako instrumentářka na chirurgických operačních sálech, poté šest let jako zdravotní sestra na chirurgické ambulanci, z čehož čtyři roky působila částečně jako asistentka hlavní sestry. V roce 2002 se stala asistentkou hlavní sestry v oblasti ošetřovatelství, v roce 2010 pak zástupkyní hlavní sestry a od roku 2018 je hlavní sestrou v čáslavské nemocnici.

    
  • RNDr. Romana Mrázová, Ph.D., MSc., MPH

   Ředitelka EUC Kliniky Hradec Králové, Pardubice, Přelouč, odborná konzultantka a lektorka v oboru léčby ran

   Narodila se v roce 1968. V letech 1993–1996 působila jako středoškolská učitelka chemie, biologie, společenského styku, ekologie a psychologie, v letech 1996–1998 pak jako obchodní zástupkyně firmy Rhone Poulenc Rorer. Od roku 1998 do roku 2001 pracovala jako area sales manager, produktová specialistka a obchodní zástupkyně firmy Schering Plough CAEG. Od roku 2006 je také externí spolupracovnicí Katedry ošetřovatelství LF MU Brno. V letech 2001–2010 byla marketingovou a produktovou manažerkou pro ČR a SR, odbornou konzultantkou a obchodní zástupkyní firmy B. Braun Medical s. r. o. a od roku 2010 až do roku 2012 ředitelkou Nemocnice Hořice, příspěvkové organizace Pardubického kraje.

    
  • Mgr. Tamara Starnovská

   Vrchní nutriční terapeutka Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze, místopředsedkyně Fóra zdravé výživy, odborná konzultantka systémů nutriční péče v oblasti sociální a komunitní péče, zdravotnictví, pedagožka a lektorka na 1. a 2. LF UK v Praze, NCONZO Brno a VOŠZ MEDEA Praha

   Narodila se v roce 1957. Kvalifikací nutriční terapeutka (dříve dietní sestra), pracovala ve FN KV a Thomayerově nemocnici v Praze, od roku 1992 ve vedoucí funkci. Od roku 1995 se zabývá kvalitou péče ve zdravotnictví, koncepční a expertní činností pro MZ, MPSV a MŠMT. Od roku 1996 je pedagogicky aktivní v rámci postgraduálního a vysokoškolského vzdělávání. Je autorkou a odbornou garantkou Standardizace nutriční péče v pobytových zařízeních sociální péče. VŠ studia absolvovala v oblasti sociální práce a vzdělávání dospělých. V roce 2008 získala cenu Florence Nightingaleové za přínos oboru, opakovaně je uváděna v publikaci Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky. Je publikačně aktivní členkou několika odborných společností, předsedkyní Sekce výživy a nutriční péče, tajemnicí Fóra zdravé výživy.

    
  • Mgr. Helena Michálková, Ph.D.

   Odborná asistentka na Geriatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze

   Narodila se v roce 1977. Po absolvování SZŠ se věnovala intenzivní péči na chirurgickém oddělení a později přestoupila na operační sál jako instrumentářka. V roce 2000 dokončila bakalářské studium ošetřovatelství a vrátila se na oddělení intenzivní péče, nejprve na cévní JIP Nemocnice Na Homolce a později na CHIP v Nemocnici pod Petřínem. Po absolvování magisterského studia ošetřovatelství zůstala učit na ZSF JU v Českých Budějovicích, kde absolvovala doktorandské studium. V současné době působí jako odborná asistentka na Geriatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.

    
  • Mgr. Radomír Vlk, DiS.

   Prezident KZ ZZS ČR, zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu, lektor vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS HMP

   Narodil se v roce 1976. Od roku 2002 pracuje na Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy jako zdravotnický záchranář a od roku 2016 jako zdravotnický záchranář specialista. Více jak deset let pracuje pozici lektora vzdělávání zdravotnických pracovníků ve Vzdělávací výcvikové středisku ZZS HMP. Od roku 2019 je prezidentem Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky.