Florence podporuje  

Redakční rada

Seznamte se se členy redakční rady Florence

Předsedkyně

 

       PhDr. Martina Šochmanová, MBA

            Prezidentka ČAS, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči
            IKEM Praha

Narodila se v roce 1970 v Praze. Celý profesní život pracuje ve zdravotnictví. Začínala jako sestra u lůžka na Klinice kardiologie IKEM, zastávala také pozici sestry v ambulantní péči a dále pozici vrchní sestry. Od roku 2009 pracuje jako náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči IKEM. Od roku 2015 je prezidentkou ČAS, v roce 2023 titul znovu obhájila.


 

 

Členové

 • PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.

  Přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK v Praze

  Narodila se v roce 1963. V roce 1982 začínala jako sestra u lůžka na interním oddělení a JIP, kde pracovala do roku 1987. Od tohoto roku až do roku 2002 působila jako odborná učitelka na SZŠ v Praze 10, kde učila odborné předměty a hlavně odbornou praxi v nemocnici. V letech 2002–2007 byla odbornou asistentkou v Ústavu pro lékařskou etiku a ošetřovatelství 3. LF UK a od roku 2007 je přednostkou Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK a zástupkyní proděkana pro studium a výuku na 3. LF UK v Praze.

   
 • Mgr. Lenka Gutová, MBA, LL.M

  Náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče ÚVN Praha

  Narodila se v roce 1962. Začínala v roce 1981 jako sestra u lůžka traumatologicko-ortopedického oddělení v ÚVN Praha, kde pracuje dosud. Dále pak působila jako instrumentářka na operačním sále, staniční sestra a od roku 1991 jako vrchní sestra tamtéž. Od roku 2001 pracovala dále jako hlavní sestra ÚVN a v současné době působí na pozici náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a kvalitu zdravotních služeb. Studentům se věnuje jako odborná asistentka na 3. LF UK v Praze. Je též konzultantkou a auditorkou SAK ČR.

   
 • Mgr. Lucie Růžičková

  Vedoucí nutriční terapeutka ve Všeobecné fakultní nemocnici  v Praze.

  V roce 1989 dokončila studium na Střední zdravotnické škole obor dietní sestra. Poté nastoupila do Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze 4 jako dietní sestra na oddělení. V letech 1994–2004 pracovala ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na interní klinice. Zároveň působila jako staniční dietní sestra. V roce 1997 absolvovala kurz managementu pro staniční sestry. V letech 2004–2014 pracovala na Oddělení klinické výživy jako registrovaná nutriční terapeutka a zástupkyně vedoucí nutriční terapeutky. Od dubna 2004 je držitelkou osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Od roku 2009 organizuje celostátní mezinárodní konference nutričních terapeutů. V roce 2010 absolvovala Kurz interních auditorů ve zdravotnictví, kurz managementu a kurz Mentora klinické praxe. Je odbornou konzultantkou Standardizace nutriční péče v domovech pro seniory. V roce 2016 dokončila bakalářské studium Manažerská studia – Řízení lidských zdrojů a v roce 2019 magisterské studium obor Andragogika. Pravidelně se věnuje publikační a přednáškové činnosti, vyučuje na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Je členkou ve významných společnostech (jejich výborech): ČANT (Česká asociace nutričních terapeutů), SKVIMP, ESPEN.

   
 • Mgr. Helena Michálková, Ph.D.

  Odborná asistentka na Geriatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze

  Narodila se v roce 1977. Po absolvování SZŠ se věnovala intenzivní péči na chirurgickém oddělení a později přestoupila na operační sál jako instrumentářka. V roce 2000 dokončila bakalářské studium ošetřovatelství a vrátila se na oddělení intenzivní péče, nejprve na cévní JIP Nemocnice Na Homolce a později na CHIP v Nemocnici pod Petřínem. Po absolvování magisterského studia ošetřovatelství zůstala učit na ZSF JU v Českých Budějovicích, kde absolvovala doktorandské studium. V současné době působí jako odborná asistentka na Geriatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.

   
 • Mgr. Radomír Vlk, DiS.

  Prezident KZ ZZS ČR, zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu, lektor vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS HMP

  Narodil se v roce 1976. Od roku 2002 pracuje na Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy jako zdravotnický záchranář a od roku 2016 jako zdravotnický záchranář specialista. Více jak deset let pracuje pozici lektora vzdělávání zdravotnických pracovníků ve Vzdělávací výcvikové středisku ZZS HMP. Od roku 2019 je prezidentem Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky.

   
 • PaedDr. Jan Polák, CSc.

  Vedoucí odboru sociální péče Magistrátu města Brna

  Narodil se v roce 1957. Od roku 1983 do roku 1995 odborný asistent na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V letech 1996–2000 působil v řídících funkcích v obchodních společnostech. Od roku 2001 pracuje na Magistrátu města Brna, do roku 2014 jako vedoucí oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením Odboru sociální péče, v roce 2015 jmenován vedoucím tohoto odboru.

   
 • PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková

  věnuje se problematice celoživotního vzdělávání ve zdravotnictví

  Narodila se v roce 1965. Od roku 1988 pracuje na Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně nejprve na pozici odborného asistenta vyučujícího sociologii medicíny. Od roku 2004 zastávala funkci vedoucí Registru zdravotnických pracovníků. V průběhu let dokončila vzdělání v oblasti zdravotně sociální a sociální práce. Zabývá se především koncepční prací pro Ministerstvo zdravotnictví, problematikou regulace nelékařských zdravotnických povolání nejen v ČR, ale i v mezinárodním kontextu, problematikou zdravotně sociálního pomezí, spravuje webový portál Dekubity.eu. Od roku 2008 do června 2021 působila jako náměstkyně pro úsek regulace nelékařských povolání. V roce 2023 byla ředitelkou Národního centra.