Redakční rada

Florence má od května 2012 novou redakční radu. Kdo jsou její členky?

Předsedkyně

 

  PhDr. Martina Šochmanová, MBA

    Prezidentka ČAS, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči IKEM Praha

Narodila se v roce 1970 v Praze. Ve zdravotnictví pracuje 25 let. Začínala v jako sestra u lůžka, dále zastávala pozici sestry specialistky na oddělení akutní kardiologie, sestry v ambulantní péči a dále na pozici vrchní sestry. Od roku 2009 pracuje jako náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči IKEM. Od roku 2015 je novou prezidentkou ČAS. 


 

 

 • Členky

  • Mgr. Hana Svobodová, Ph.D.

   Přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK v Praze a předsedkyně Pracovní skupiny pro výzkum v ošetřovatelství ČAS

   Narodila se v roce 1963. Začínala v roce 1982 jako sestra u lůžka na interním oddělení a JIP, kde působila až do roku 1987. Od tohoto roku až do roku 2002 působila jako odborná učitelka na SZŠ v Praze 10. v letech 2002 až 2007 působila jako odborný asistent na Ústavu pro lékařskou etiku a ošetřovatelství na 3. LF UK a od roku 2007 je přednostkou Ústavu ošetřovatelství na 3. LF UK a zástupkyní proděkana pro studium a výuku na 3. LF UK.

    
  • Bc. Vladěna Homolková

   Vrchní sestra kliniky nefrologie Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha

   Narodila se v roce 1970. v letech 1988 až 1992 začínala jako všeobecná sestra u lůžka na klinice kardiologie v IKEM. v letech 1994 až 1995 působila na klinice nefrologie jako asistentka výzkumu a v letech 1998 až 2008 jako staniční sestra na klinickém oddělení na téže klinice. Vrchní sestrou je od roku 2008.

    
  • Mgr. Lenka Gutová, MBA

   Náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče ÚVN Praha

   Narodila se v roce 1962. Začínala v roce 1981 jako sestra u lůžka traumatologicko-ortopedického oddělení v ÚVN Praha. v tomto zařízení pracuje dosud. Dále pak působila jako instrumentářka na operačním sále, staniční sestra tamtéž a od roku 1991 jako vrchní sestra traumatologie-ortopedie. Od roku 2001 pracovala dále jako hlavní sestra ÚVN a v současné době působí na pozici náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a kvalitu zdravotních služeb. Studentům se věnuje jako odborná asistentka 3. LF UK. Působí též jako konzultantka a auditorka SAK ČR.

    
  • Mgr. Galina Vavrušková

   Zástupkyně hlavní sestry v Městské nemocnici Čáslav

   Narodila se v roce 1976. Začínala v roce 1994 jako sestra na chirurgické JIP ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, kde působila do roku 1995. Poté nastoupila do Městské nemocnice Čáslav, kde působí dodnes. První rok pracovala jako instrumentářka na chirurgických operačních sálech, poté šest let působila jako zdravotní sestra na chirurgické ambulanci, z čehož čtyři roky působila částečně jako asistentka hlavní sestry. v roce 2002 se stala asistentkou hlavní sestry v oblasti ošetřovatelství a od roku 2010 je zástupkyní hlavní sestry.

    
  • RNDr. Romana Mrázová, Ph.D.

   Odborná konzultantka a lektorka v oboru léčba ran

   Narodila se v roce 1968. v letech 1993 až 1996 působila jako středoškolská učitelka chemie, biologie, společenského styku, ekologie a psychologie. v letech 1996 až 1998 působila jako obchodní zástupce firmy Rhone Poulenc Rorer. Od roku 1998 do roku 2001pracovala jako area sales manager, produktový specialista a obchodní zástupce firmy Schering Plough CAEG. Od roku 2006 působí také jako externí spolupracovnice Katedry ošetřovatelství LF MU Brno. v letech 2001 až 2010 byla marketingovým a produktovým managerem pro ČR a SR, odborným konzultantem a obchodním zástupcem firmy B. Braun Medical s. r. o. a od roku 2010 až do roku 2012 byla ředitelkou nemocnice, příspěvkové organizace Pardubického kraje.

    
  • Mgr. Tamara Starnovská

   Vrchní nutriční terapeutka Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze a místopředsedkyně Fóra zdravé výživy

   Narodila se v roce 1957. v roce 1976 nastoupila jako dietní sestra do FNKV v Praze, kde pracovala až do roku 2003. Od tohoto roku je vrchní nutriční terapeutkou v TN. v letech 1994 až 1995 byla členkou poradní skupiny hlavní sestry MZ ČR. Od roku 1995 působila jako konzultantka, je autorkou odborné a populární literatury v oblasti výživy. v letech 1996 až 2003 pracovala pro 3. LF UK Praha jako lektorka seminářů a praktické výuky studentů 3. ročníku bakalářského studia výživy. v roce 1997 se stala členkou odborné skupiny při MZ ČR, která připravila koncepci vzdělávání dietních sester. O rok později byla členkou expertní skupiny MZ ČR pro tvorbu standardů péče včetně vzdělávání zdravotníků pro ČR. Od roku 2003 působí jako konzultantka Národního ústavu odborného vzdělávání pro tvorbu vzdělávacích programů oboru nutriční terapeut, nutriční asistent a v letech 2008 až 2010 působila na 1. LF UK Praha jako vyučující praktické části oboru nutriční terapeut.