Florence podporuje  

Redakční rada

Seznamte se se členy redakční rady Florence

Předsedkyně

 • PhDr. Martina Šochmanová, MBA

  Prezidentka ČAS, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči IKEM Praha

  Narodila se v roce 1970 v Praze. Celý profesní život pracuje ve zdravotnictví. Začínala jako sestra u lůžka na Klinice kardiologie IKEM, zastávala také pozici sestry v ambulantní péči a dále pozici vrchní sestry. Od roku 2009 pracuje jako náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči IKEM. Od roku 2015 je novou prezidentkou ČAS.

   

Členové

 • PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.

  Přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK v Praze

  Narodila se v roce 1963. V roce 1982 začínala jako sestra u lůžka na interním oddělení a JIP, kde pracovala do roku 1987. Od tohoto roku až do roku 2002 působila jako odborná učitelka na SZŠ v Praze 10, kde učila odborné předměty a hlavně odbornou praxi v nemocnici. V letech 2002–2007 byla odbornou asistentkou v Ústavu pro lékařskou etiku a ošetřovatelství 3. LF UK a od roku 2007 je přednostkou Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK a zástupkyní proděkana pro studium a výuku na 3. LF UK v Praze.

   
 • Mgr. Lenka Gutová, MBA, LL.M

  Náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče ÚVN Praha

  Narodila se v roce 1962. Začínala v roce 1981 jako sestra u lůžka traumatologicko-ortopedického oddělení v ÚVN Praha, kde pracuje dosud. Dále pak působila jako instrumentářka na operačním sále, staniční sestra a od roku 1991 jako vrchní sestra tamtéž. Od roku 2001 pracovala dále jako hlavní sestra ÚVN a v současné době působí na pozici náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a kvalitu zdravotních služeb. Studentům se věnuje jako odborná asistentka na 3. LF UK v Praze. Je též konzultantkou a auditorkou SAK ČR.

   
 • RNDr. Romana Mrázová, Ph.D., MSc., MPH

  Ředitelka EUC Kliniky Hradec Králové, Pardubice, Přelouč, odborná konzultantka a lektorka v oboru léčby ran

  Narodila se v roce 1968. V letech 1993–1996 působila jako středoškolská učitelka chemie, biologie, společenského styku, ekologie a psychologie, v letech 1996–1998 pak jako obchodní zástupkyně firmy Rhone Poulenc Rorer. Od roku 1998 do roku 2001 pracovala jako area sales manager, produktová specialistka a obchodní zástupkyně firmy Schering Plough CAEG. Od roku 2006 je také externí spolupracovnicí Katedry ošetřovatelství LF MU Brno. V letech 2001–2010 byla marketingovou a produktovou manažerkou pro ČR a SR, odbornou konzultantkou a obchodní zástupkyní firmy B. Braun Medical s. r. o. a od roku 2010 až do roku 2012 ředitelkou Nemocnice Hořice, příspěvkové organizace Pardubického kraje.

   
 • Mgr. Tamara Starnovská

  Vrchní nutriční terapeutka Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze, místopředsedkyně Fóra zdravé výživy, odborná konzultantka systémů nutriční péče v oblasti sociální a komunitní péče, zdravotnictví, pedagožka a lektorka na 1. a 2. LF UK v Praze, NCONZO Brno a VOŠZ MEDEA Praha

  Narodila se v roce 1957. Kvalifikací nutriční terapeutka (dříve dietní sestra), pracovala ve FN KV a Thomayerově nemocnici v Praze, od roku 1992 ve vedoucí funkci. Od roku 1995 se zabývá kvalitou péče ve zdravotnictví, koncepční a expertní činností pro MZ, MPSV a MŠMT. Od roku 1996 je pedagogicky aktivní v rámci postgraduálního a vysokoškolského vzdělávání. Je autorkou a odbornou garantkou Standardizace nutriční péče v pobytových zařízeních sociální péče. VŠ studia absolvovala v oblasti sociální práce a vzdělávání dospělých. V roce 2008 získala cenu Florence Nightingaleové za přínos oboru, opakovaně je uváděna v publikaci Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky. Je publikačně aktivní členkou několika odborných společností, předsedkyní Sekce výživy a nutriční péče, tajemnicí Fóra zdravé výživy.

   
 • Mgr. Helena Michálková, Ph.D.

  Odborná asistentka na Geriatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze

  Narodila se v roce 1977. Po absolvování SZŠ se věnovala intenzivní péči na chirurgickém oddělení a později přestoupila na operační sál jako instrumentářka. V roce 2000 dokončila bakalářské studium ošetřovatelství a vrátila se na oddělení intenzivní péče, nejprve na cévní JIP Nemocnice Na Homolce a později na CHIP v Nemocnici pod Petřínem. Po absolvování magisterského studia ošetřovatelství zůstala učit na ZSF JU v Českých Budějovicích, kde absolvovala doktorandské studium. V současné době působí jako odborná asistentka na Geriatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.

   
 • Mgr. Radomír Vlk, DiS.

  Prezident KZ ZZS ČR, zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu, lektor vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS HMP

  Narodil se v roce 1976. Od roku 2002 pracuje na Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy jako zdravotnický záchranář a od roku 2016 jako zdravotnický záchranář specialista. Více jak deset let pracuje pozici lektora vzdělávání zdravotnických pracovníků ve Vzdělávací výcvikové středisku ZZS HMP. Od roku 2019 je prezidentem Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky.

   
 • PaedDr. Jan Polák, CSc.

  Vedoucí odboru sociální péče Magistrátu města Brna

  Narodil se v roce 1957. Od roku 1983 do roku 1995 odborný asistent na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V letech 1996–2000 působil v řídících funkcích v obchodních společnostech. Od roku 2001 pracuje na Magistrátu města Brna, do roku 2014 jako vedoucí oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením Odboru sociální péče, v roce 2015 jmenován vedoucím tohoto odboru.

   
 • PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková

  Ředitelka NCO NZO, Brno

  Narodila se v roce 1965. Od roku 1988 pracuje na Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně nejprve na pozici odborného asistenta vyučujícího sociologii medicíny. Od roku 2004 zastávala funkci vedoucí Registru zdravotnických pracovníků. V průběhu let dokončila vzdělání v oblasti zdravotně sociální a sociální práce. Zabývá se především koncepční prací pro Ministerstvo zdravotnictví, problematikou regulace nelékařských zdravotnických povolání nejen v ČR, ale i v mezinárodním kontextu, problematikou zdravotně sociálního pomezí, spravuje webový portál Dekubity.eu. Od roku 2008 do června 2021 působila jako náměstkyně pro úsek regulace nelékařských povolání. V lednu 2022 byla jmenována ředitelkou NCO NZO.