Aktuality

 • V ČR se poprvé narodilo dítě z transplantované dělohy

  „IKEM a FN Motol udělaly první krok k přepsání transplantačních protokolů mnoha světových center,“ uvedl doc. Jiří Froněk, současný prezident Světové společnosti pro transplantaci dělohy a  přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM

 • Studie MESEMS: u transplantace kmenových buněk při RS se zatím prokázala jen bezpečnost

  Může mít u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) reparační účinek autologní transplantace mezenchymálních kmenových buněk? A jedná se o bezpečnou proceduru? To zjišťovala klinická studie MESEMS, která je první svého druhu a financují ji neziskové organizace a akademická sféra. 

 • Laboratoře předních hematologických pracovišť se již počtvrté otevírají v rámci Měsíce zdravé krve

  Kolik toho víme o krvi? Z laického pohledu ji vnímáme pouze jako červenou tekutinu, která proudí naším tělem. V rámci již tradiční podzimní akce Měsíc zdravé krve však máte možnost ji poznat a porozumět jí mnohem lépe. 

 • Povolání sestry stojí na umění komunikace s pacientem

  Letní číslo časopisu Florence je věnováno psychiatrii, proto se nemůžeme nedotknout tak zásadního jevu, jakým je spuštění reformy psychiatrické péče v České republice. Její start, průběh a cíle hodnotí prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.,FRCPsych. – jím vedený Národní ústav duševního zdraví je příkladem moderního pracoviště, kde se propojuje klinika s vědeckým výzkumem. Povídali jsme si ale i o tom, jaká je role sester v psychiatrii nebo jak se bránit syndromu vyhoření.

 • Česká kardiovaskulární chirurgie přišla o svoji legendu – zemřel doc. Rudolf Kramář

  Česká medicína ve velmi krátké době ztratila dvě legendární osobnosti. Jak jsme informovali, dne 5. července 2019 ji navždy opustil prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., zakladatel československé dětské onkologie. Z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) pak přišla 20. srpna 2019 smutná zpráva, že téhož dne krátce nad ránem zemřel ve „svém“ IKEM doc. MUDr. Rudolf Kramář, CSc., jeden z pionýrů české i slovenské kardiovaskulární chirurgie. Bylo mu 89 let. 

 • Čekáme na vás!

  Velká šance se otevírá pro všechny milé a sympatické zdravotní sestřičky – takové, jaké jste právě vy. Desátý, jubilejní ročník prestižní soutěže Sestra sympatie právě začíná! 

 • Ošetřovatelská péče o pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin

  Ischemická choroba dolních končetin je nejčastěji způsobená aterosklerotickým procesem a na jejím vzniku a vývoji se podílí řada rizikových faktorů (zejména kouření, diabetes, hypertenze). V cévní chirurgii je třeba reflektovat nejnovější trendy na základě nových výzkumů a doporučení, kdy se stále inovuje léčba u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin. Poskytování ošetřovatelské péče není založené pouze na řešení již vzniklých chorob, ale především na poskytnutí osvěty a informování laické veřejnosti. Na základě současného stavu poznání a odborné praxe v cévní chirurgii byl vytvořen edukační leták pro laickou veřejnost, který pomůže zvýšitpovědomí pacientů s rizikovými faktory pro vznik ICHDK o daném onemocnění.

 • Co je to psoriáza a jaká onemocnění ji doprovázejí?

  Psoriázu (lupénku) lékaři diagnostikovali už ve starověku, pravděpodobně jako první ji popsal už Hippokrates ve 4. století př. n. l. Toto onemocnění postihuje především kůži, avšak zhruba u 10–20 % pacientů se může objevit kromě kožního také kloubní postižení. Onemocnění kloubů, které je do jisté míry podobné revmatoidní artritidě, se nazývá „psoriatická artritida“. 

   

 • Podání biologické léčby z perspektivy tří klíčových aktérů

  První odpolední blok sesterské sekce na kolokviu Prague ONCO nebyl určen pouze ke sdílení zkušeností z péče o onkologické pacienty mezi zdravotními sestrami. Posluchači měli možnost si rozšířit své znalostí i o pohled dalších odborníků.

 • S inkontinencí se potýká i řada mužů, zejména nad 40 let

  Nedobrovolný únik moči bývá u mužského pohlaví nejčastěji zapříčiněn onemocněním nervové soustavy, demencí, Alzheimerovou chorobou či například důsledkem mrtvice

Další