Aktuality

 • Konferencí sester na 3. LF UK rezonovalo plánované zvýšení jejich kompetencí

  V listopadu 2019 se na 3. LF UK konala konference k třicátému výročí „sametové“ revoluce pod názvem „Vzdělávání sester 30 let poté…“. Zazněla jak aktuální témata, tak shrnutí toho, co se za posledních 30 let v oboru změnilo a jak zdravotnictví a ošetřovatelství pokročilo. Celou konferencí rezonovalo téma navýšení kompetencí sester.

 • Role sestry ve screeningu kolorektálního karcinomu – samostatné provádění a hodnocení kapslové endoskopie

  Kolorektální karcinom je maligní nádorové onemocnění postihující tlusté střevo a konečník. Kolonická kapslová endoskopie (colon capsule endoscopy 2, CCE2) má potenciál stát se tzv. filtrovým testem u osob s pozitivním testem na okultní krvácení do stolice (TOKS; faecal occult blood test, FOBT). Vyšetření je minimálně invazivní, bezbolestné a s minimálním rizikem komplikací. V České republice probíhá od roku 2016 ve třech centrech pro screeningovou kolonoskopii multicentrická prospektivní studie. Jejím cílem je porovnat účinnost kapslové a optické kolonoskopie (optical colonoscopy, OC). Hlavním sledovaným parametrem je negativní prediktivní hodnota kapslové endoskopie pro polypy ≥ 10 mm. Z výsledků studie vyplývá, že kapslová endoskopie dosahuje vysoké negativní prediktivní hodnoty pro polypy ≥ 10 mm,a má proto potenciál stát se kvalitním filtrovým testem u osob s pozitivním TOKS. Během studie byly rovněž srovnávány výsledky a doba čtení kapslového záznamu lékařem a sestrou. Endoskopické sestry dosahovaly srovnatelné dobyčtení a hodnocení kapslového záznamu jako lékaři. Studie tudíž ukazuje, že zkušené sestry při změně kompetencí mohou provádět vyšetření kolonickou kapslí samostatně,a to včetně následného hodnocení. Tento přístup může vést ke zvýšení dostupnosti vyšetření a navýšení počtu pacientů ve screeningovém programu.

 • Skúsenosti žien s pôrodom – profesionálna podpora pôrodnej asistentky počas pôrodu

  Skúsenosť žien s pôrodom ovplyvňuje fyzickú, psychickú, sociálnu oblasť života aj niekoľko rokov po pôrode. Skúsenosť s pôrodom závisí od mnohých faktorov vrátane podpory zdravotníckeho personálu vrátane pôrodnej asistentky. Cieľom štúdie bolo zistiť profesionálnu podporu pôrodnej asistentky počas pôrodu. Výskumný súbor tvorilo 61 žien po pôrode s priemerným vekom 29,69 (± 5,2 ) rokov. Na zber dát bol použitý štandardizovaným dotazník The Childbirth Experience Questionnnaire (CEQ). Výsledky zámernej metódy zberu dát boli spracované formou deskriptívnej štatistiky. Najhoršie uvádzanými položkami boli nedostatočná starostlivosť a informovanosť zo strany pôrodnej asistentky. Cieľom starostlivosti o ženu počas pôrodu by malo byť poskytovanie kvalitnej starostlivosti a vytváranie pozitívnej skúsenosti s pôrodom. Pôrodná asistentka by mala minimalizovať faktory, ktoré prispievajú predovšetkým k negatívnej skúsenosti s pôrodom, ktorá vyúsťuje do celkovo nízkej spokojnosti s pôrodom.

 • Výzva ministerstva zdravotnictví pro dalších 9 center duševního zdraví

  Hlásit se lze do 17. dubna, maximální možná dotace pro jedno centrum má činit 14,9 milionu korun

 • „Lékař roku 2019“: hlasování odstartovalo

  Pacienti mají možnost dát hlas ve 12. ročníku ankety o nejoblíbenějšího lékaře. Kromě nich budou svůj názor vyjadřovat i odborníci

   

 • Včasný záchyt vrozených vad může odstranit nebo omezit jejich následky

  V říjnu 2019 se v TOP Hotelu Praha konal kongres Prevon 2019 pořádaný Národním screeningovým centrem. Debatovalo se především o včasném záchytu onemocnění, inovacích, výzvách a perspektivách v primární péči u dětí a dospělých. Nechyběl ani blok přednášek zaměřených na neonatologii, z nějž nyní přinášíme souhrn.

 • Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch: Má-li zdravotnictví fungovat, musí fungovat všechny segmenty primární péče

  Na otázky o úspěších a neúspěších na postu ministra, o aktuálních projektech, elektronizaci zdravotnictví, zvýšení kompetencí sester, pohledu na genovou terapii a zabezpečení nemocnic proti násilí a dalších tématech pro časopis Florence odpovídal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 • Herní práce s dětmi v nemocnici – nový běh studijního programu

  V roce 2020 začne po několikaleté odmlce další běh třísemestrálního studijního programu Specialista pro hru, komunikaci a doprovázení v institucionální a domácí péči, který společně připravují Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni a Nadační fond Klíček. Přijímací řízení proběhne koncem února (v Praze, Plzni a Ostravě) a bude mít podobu motivačního pohovoru. Výuka začne v průběhu měsíce března. Organizační podrobnosti, podmínky přijetí a termíny pohovorů budou zveřejněny na webových stránkách www.playwork.cz.

 • Zemřel významný český pneumolog prof. Vítězslav Kolek

  Českou medicínu zasáhla velmi smutná zpráva: ve čtvrtek 30. ledna 2020 zemřel ve věku 66 let významný pneumolog prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., emeritní předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČPFS ČLS JEP) a přednosta Pneumologické kliniky Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci. Na webových stránkách ČPFS ČLS JEP oznámila tuto zarmucující informaci předsedkyně pneumologické společnosti prof. Martina Vašáková. 

 • WHO vyhlásila globální stav zdravotní nouze, ČR rozšiřuje opatření na všechna česká letiště a zavádí infolinku

  Česká republika již v souvislosti s šířící se nákazou koronaviru z Číny přijala celou řadu racionálních opatření, která odpovídají vysokému stupni závažnosti, který dnes vyhlásila Světová zdravotnická organizace. V příštích dnech budou tato opatření rozšířena na všechna letiště a bude spuštěna infolinka. 

Další