Aktuality

 • Zdravotník by neměl doporučovat žádné množství alkoholu

  Přijímá český stát dostatečná opatření pro snížení konzumace alkoholu, a tím nepřímo i pro snížení výskytu onemocnění způsobených alkoholem? Konzumace alkoholu má spojitost se vznikem řady onemocnění – onkologických, hepatologických, metabolických i psychiatrických... Česká republika je tradičně známá svou vysokou spotřebou alkoholu, především pak piva. Cena alkoholických nápojů je ve srovnání se západní Evropou nízká, protože stát alkohol tolik nedaní. Je tato politika správná? A co je pravdy na tom, že v malém množství alkohol neškodí, či snad dokonce prospívá zdraví? A co to vlastně znamená, mít problém s alkoholem? Na to všechno nám odpovídá prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

   

 • Pády pacientů ve zdravotnických zařízeních

  Kvalita zdravotní péče a bezpečnost pacientů patří v dnešní době mezi základní požadavky kladené na vedení nemocnic a jejich zaměstnance. Jednou z oblastí, které je věnována pozornost ve FN Brno, resp. na Rehabilitačním oddělení (RHO) FN Brno, jsou pády pacientů.

 • Smí rodiče s dítětem třeba i na operační sál?

  Nemocnice se při řešení zdravotních problémů často stávají součástí našich životů, a někdy dokonce i životů našich dětí. Hospitalizace dítěte je pro rodiče i zdravotníky extrémně citlivou a choulostivou situací. Kdy mají rodiče doopravdy právo být s dítětem v nemocnici a mohou třeba čekat na operačním sále, než začne působit anestezie? Podívejte se s Kanceláří Ombudsmana pro zdraví, jak je to doopravdy.

   

 • VIII. KONGRES PERIOPERAČNÍCH SESTER S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ POD ZÁŠTITOU FN OSTRAVA

  Ve dnech 6.–7. června 2019 se v severomoravském městě Ostravě, v hotelu Harmony Club,uskutečnil VIII. kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí. Organizátorem byl výbor sekce perioperačních sester ČAS ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava.

 • Periferní paréza lícního nervu – pomáháme k úsměvu

  Tvář svou mimikou dává člověku možnost vyjadřovat neverbálně vnitřní postoje a pocity. Je to to první, na co se díváme při komunikaci s člověkem. Právě tvář odráží nejrůznější emoce a vnitřní děje. Člověk si nejvíce uvědomí, jak důležitý je výraz obličeje, právě ve chvíli, kdy ztratí schopnost jej ovládat – od nepatrného omezení hybnosti některých mimických svalů až po úplnou obrnu celé poloviny obličeje.

 • V ČR se poprvé narodilo dítě z transplantované dělohy

  „IKEM a FN Motol udělaly první krok k přepsání transplantačních protokolů mnoha světových center,“ uvedl doc. Jiří Froněk, současný prezident Světové společnosti pro transplantaci dělohy a  přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM

 • Studie MESEMS: u transplantace kmenových buněk při RS se zatím prokázala jen bezpečnost

  Může mít u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) reparační účinek autologní transplantace mezenchymálních kmenových buněk? A jedná se o bezpečnou proceduru? To zjišťovala klinická studie MESEMS, která je první svého druhu a financují ji neziskové organizace a akademická sféra. 

 • Laboratoře předních hematologických pracovišť se již počtvrté otevírají v rámci Měsíce zdravé krve

  Kolik toho víme o krvi? Z laického pohledu ji vnímáme pouze jako červenou tekutinu, která proudí naším tělem. V rámci již tradiční podzimní akce Měsíc zdravé krve však máte možnost ji poznat a porozumět jí mnohem lépe. 

 • Povolání sestry stojí na umění komunikace s pacientem

  Letní číslo časopisu Florence je věnováno psychiatrii, proto se nemůžeme nedotknout tak zásadního jevu, jakým je spuštění reformy psychiatrické péče v České republice. Její start, průběh a cíle hodnotí prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.,FRCPsych. – jím vedený Národní ústav duševního zdraví je příkladem moderního pracoviště, kde se propojuje klinika s vědeckým výzkumem. Povídali jsme si ale i o tom, jaká je role sester v psychiatrii nebo jak se bránit syndromu vyhoření.

 • Česká kardiovaskulární chirurgie přišla o svoji legendu – zemřel doc. Rudolf Kramář

  Česká medicína ve velmi krátké době ztratila dvě legendární osobnosti. Jak jsme informovali, dne 5. července 2019 ji navždy opustil prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., zakladatel československé dětské onkologie. Z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) pak přišla 20. srpna 2019 smutná zpráva, že téhož dne krátce nad ránem zemřel ve „svém“ IKEM doc. MUDr. Rudolf Kramář, CSc., jeden z pionýrů české i slovenské kardiovaskulární chirurgie. Bylo mu 89 let. 

Další