COVID-19
 

Aktuality

 • Odměny za mimořádné nasazení během pandemie COVID-19 dostanou všichni zdravotníci a zaměstnanci nemocnic

  Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR přinesl informaci, že se v úterý 7. července se na Úřadu vlády uskutečnilo jednání premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha s předsedkyní odborového svazu Dagmar Žitníkovou a předsedou Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů (LOK-SČL) Martinem Engelem.

 • Novela Ministerstva zdravotnictví přináší více kompetencí pro sestry

  Ministerstvo zdravotnictví odeslalo do Legislativní rady vlády jednu z nejrozsáhlejších novel zákona o veřejném zdravotním pojištění v jeho více než dvacetileté historii. Řeší mimo jiné několik oblastí souvisejících s dostupností hrazených zdravotních služeb.

 • Komunikace je základem péče, zvláště v aktuální situaci

  Komunikaci s pacienty a jejich rodinami v době pandemie COVID-19 ovlivňuje zákaz návštěv, nutnost používat osobní ochranné prostředky a riziko kontaminace s rizikem ohrožení zdraví nejen zdravotníků, ale i jejich blízkých.

 • Pro lidi s nehojícími se ranami vzniká první pacientská organizace

  Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenivzniku pacientské organizace pro lidi s nehojícími se ranami. Posláním organizace bude trvalá snaha o zkvalitnění života pacientů s chronickými ranami a rozšíření povědomí o tomto stále naléhavějším zdravotním problému u široké veřejnosti. Kromě edukace veřejnosti budou představitelé Projektu Zahojíme zastupovat pacienty při jednání se stakeholdery, odbornými společnostmi i v rámci pacientské rady při Ministerstvu zdravotnictví.

 • Pacienti s roztroušenou sklerózou zasadili stovky slunečnic

  Po celém Česku zasadili pacienti s roztroušenou sklerózou (RS) společně s lékaři, sestrami a svými přáteli stovky slunečnic. Upozornili tím na svoji závažnou nemoc, kterou v Česku trpí více než 20 tisíc lidí. Akci s názvem Rozsviťme Českou republikou zorganizoval Nadační fond IMPULS (NFI) společně s pacientskou organizací Unie Roska na více než 5 místech v Česku.

 • Novostavba II. interní kliniky FN Olomouc je ve finále ekologické soutěže E.ON Energy Globe

  Minulý týden odstartovalo hlasování o vítězích ekologické soutěže E.ON Energy Globe. V Praze bylo slavnostně představeno deset finálových projektů v pěti kategoriích. O vítězství v kategorii Stavba usiluje novostavba II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc. O tom, zda vyhraje, rozhodne prostřednictvím online hlasování veřejnost.

 • Další Centra duševního zdraví doplní plánovanou pilotní síť

  Ministerstvo zdravotnictví ČR vybralo v rámci Programu Podpory Center duševního zdraví dalších osm Center duševního zdraví, která doplní stávající síť již existujících 21 center. Ta vznikla v rámci předchozích programů podpory. Celková výše dotace na podporu osmi vybraných center činí téměř 117,5 milionů korun a je hrazená z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“.

   

 • Ministerstvo zdravotnictví odeslalo kompenzační vyhlášku do Sbírky zákonů

  Kompenzační vyhláška je klíčová právní úprava, která po koronavirové epidemii přinese navýšení úhrad všem segmentům zdravotní péče a zajistí ekonomickou stabilitu zdravotnictví letos i do budoucna. Ve Sbírce zákonů vyjde 1. července.

   

 • Nová koncepce popisuje postupy při vzniku mimořádné události s velkým počtem popálených pacientů

  Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se zástupci České společnosti popáleninové medicíny a Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP připravilo koncepci, která definuje jednotná pravidla postupu pro případ vzniku mimořádné události s velkým počtem popálených pacientů. Dokument zároveň přináší i návrh konkrétních kroků pro jednotlivé etapy zdravotní péče, a to ve formě karet.

   

 • Vláda jmenovala hlavní hygieničkou ČR Jarmilu Rážovou

  Na pozici hlavní hygieničky ČR a také náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví vláda jmenovala Jarmilu Rážovou. Do funkce nastoupí 1. července. Jarmila Rážová je od 12. března pověřena výkonem funkce hlavního hygienika.

   

Další