Aktuality

 • Naši študenti sú úspešní a žiadaní na trhu práce, o čom svedčia aj mnohé pozitívne štatistické údaje, ale hlavne kompletná zamestnanosť absolventov našej alma mater.

 • Střední zdravotnická škola v Turnově už tradičně poskytuje vzdělání studentům z rozvojových zemí

  Se studenty ze zahraničí má Střední zdravotnická škola v Turnově dlouholeté zkušenosti – v osmdesátých letech minulého století poskytovala vzdělání studentům z jihovýchodní Asie, Afriky a jiných exotických míst. V současnosti se v nastaveném trendu pokračuje a vzdělávají se zde studenti ze zemí bývalého východního bloku nebo například z Indie a Filipín. Společné vzdělávání vnímají studenti i pedagogové jako vzájemné kulturní obohacení a vidí v něm smysl.

   

 • Eutanazie jako špička ledovce celkové spirituální krize světa

  V souvislosti s blížícím se termínem předložení návrhu zákona o eutanazii se 4. 10. 2019 v Poslanecké sněmovně PČR konala konference s názvem Kvalitní paliativní péče jako prevence eutanazie. Odborné konference na půdě sněmovny mají našim zákonodárcům sloužit především k orientaci v problematice, o které budou hlasovat.

 • Paměť je scenáristou naší osobní navigace aneb změny paměti v průběhu dospělosti

  Paměť je složitý, dynamický systém, nejde jen o oddělenou činnost mnoha částí nervové soustavy, struktury mozku musejí pracovat v interakci. V současné době je paměť označována za soustavu neurokognitivních sítí obrovského rozsahu obnovovanou pomocí plasticity na neuronových spojích. Paměť není vrozená, její kvalita a kvantita se v průběhu života neustále utváří a mění. Věk, kdy nastávají negativní změny, je individuální, velký vliv má mimo jiné proces používání paměti v průběhu dosavadního života.

 • Aplikace léčebného botulotoxinu

  Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s terapeutickým využitím botulotoxinu v neurologii, s nejčastějšími indikacemi k léčbě a s typy botulotoxinu používanými v elektromyografické laboratoři v Krajské nemocnici Liberec, a. s.

 • Vliv komplikací ICHDK na kvalitu života seniora

  Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) je závažné onemocnění, které vzniká na podkladě aterosklerózy tepen v dolních končetinách. Dochází k postupnému zužování až uzávěru lumen tepny, což má za následek ischemii svalů a kůže. 

 • IKEM: poprvé v ČR transport bijícího srdce

  Institut klinické a expe­rimentální medicíny (IKEM), Praha, jako první v České republice použil postup, který umožní transport bijícího srdce ve fyziologických podmínkách od zemřelého dárce k příjemci. Podle zkušeností ze zahraničí lékaři předpokládají, že by se počet transplantací tohoto orgánu mohl v České republice zvýšit až o 20 %. 

 • Na doporučení GINA se mění schéma léčby astmatu

  V malém salonu pražské kavárny Louvre proběhla ve středu 16. října tisková konference o nových přístupech v léčbě astmatu. O nové poznatky v oblasti kortikoidní léčby se podělil prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., ředitel České iniciativy pro astma. Protizánětlivá léčba se totiž nově nasazuje již v době méně závažné fáze astmatu, kdy má pacient malé potíže či je zcela bez potíží. Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., z Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze přiblížila vývoj v užívání biologické léčby u astmatických pa­cientů. O svůj příběh se podělil i ­olympijský medailista z Londýna Vavřinec Hradílek, sám astmatik.

 • Předvánoční zázrak. Úspěšná resuscitace pod vánočním stromečkem

  Tisková mluvčí ZZSSČK Petra Effenbergerová dnes informovala novináře o události z Mladoboleslavska, kterou lze bez nadsázky označit jako "předvánoční zázrak".

 • Očkování, aplikace Záchranka nebo porovnání se zahraničními partnery, to byla témata letošní Konference ZZMV 2019

  V pražském TOP Hotelu se 10. října 2019 konala již třetí odborná konference Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra (ZZMV) s podtitulem Pracovně lékařská služba (PLS). Příspěvky se zaměřovaly především na aktuální témata, která se významně týkala kvality péče o zdraví policistů, hasičů a dalších bezpečnostních složek. Konference se zúčastnilo téměř 190 lékařů a zdravotníků.

Další