COVID-19
Florence podporuje  

Názory & Volný čas

 • Známá? Neznámá. Významná! Jedinečná! Osamocená…

  O osobnosti Alice Garrigue Masarykové, nejstarší dceři prezidenta Tomáše G. Masaryka, jsme už u nás psali. Jelikož si letos v listopadu připomeneme 55 let od jejího úmrtí, pokusme se zavzpomínat na tuto osobnost z úhlu pohledu nucených odchodů do exilu a nemožnost se za svého života navrátit do vlasti, kterou tak milovala.

 • Rozum a Cit pro školy: Dětem s problémy v učení i chování pomáhá pilotní projekt ve školách

  Poruchy učení, nesoustředěnost, emocionálně těžší období v rodině. Ne všechny děti zvládají školu hravě. Problémy si pak přenášejí do škol, kde se mohou projevovat nejrůznějšími formami, od agrese až po apatii a stranění se.

 • Vyzkoušejte Zdravotní volební kalkulačku a zjistěte, kdo to s naším zdravotnictvím myslí skutečně vážně

  Zdraví je to nejcennější, co máme. A kvalitní, dostupné a dlouhodobě udržitelné zdravotnictví je základem každé dobře fungující moderní společnosti. Jak by měl systém fungovat podle vás a jakou budoucnost mu chystají politické strany a hnutí? To napoví první česká Zdravotní volební kalkulačka.

   

 • HRNEČEK – glosa

  Jak by mohlo z názvu vyplývat, nejedná se o část pohádky Hrnečku, vař! Název „hrneček“ je zde použit spíše symbolicky, neboť každý máme na pracovišti ten svůj… se jménem, s kytičkou, s nápisem. Hrneček, který jsme dostali od kolegů, od dětí, od fajn člověka. Prostě ten náš.

   

 • Když se ohlédnu, tak bych si nemohla nic lepšího přát

  Své zkušenosti a práci nám přiblížila vrchní sestra neonatologického oddělení Nemocnice Na Bulovce Mgr. Jaroslava Saxlová. Při rozhovoru z ní sálala pohoda a optimismus. Stejná nálada vládla i na celém oddělení, o kterém s láskou a úsměvem vyprávěla.

 • „Bez erudované práce a podpory sestřiček bych se neobešla,“ říká předsedkyně OSPDL Alena Šebková

  Co momentálně prožívá obor pediatrie? Kam se ubírá a s čím se potýká? Na otázky redakce k nejnovějšímu dění v oboru, o změnách, kterými v posledních letech prochází, vývoji ve vzdělávání a o nezbytnosti týmové spolupráce odpovídala MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů a praktická lékařka pro děti a dorost v Plzni.

   

 • Vždy je lepší přijít včas – ale u muže ono včas znamená i do poměrně vysokého věku

  Neplodnost patří mezi jeden z největších problémů 21. století. Jenom v České republice je neplodných něco mezi 15 a 25 % párů a každoročně se jejich počet zvyšuje. Ženské neplodnosti
 se věnuje větší pozornost a investuje se do ní více prostředků, – zatímco léčba mužské neplodnosti zůstává trochu stranou a tolik se o ní nemluví. Širší veřejnost nemá dostatečné povědomí 
o možnostech léčby na andrologických a sexuologických klinikách, neexistují žádné státem organizované osvětové programy. K sexuologovi/andrologovi se neplodný muž vydává často až 
ve chvíli, kdy může být pozdě, a na rozdíl od ženy nedbá tolik na prevenci. Problematiku mužské neplodnosti a s ní spojené mýty časopisu Florence přiblížil sexuolog a gynekolog MUDr. Pavel Turčan. 

   

 • Je nutné být psychicky odolný vůči tomu, co se na člověka z armádního prostředí valí

  Práce zdravotníka je náročná a nepostradatelná už v běžných podmínkách, ale v extrémních situacích, jako jsou například zahraniční vojenské operace, jsou zdravotníci životně důležití. Jeden z armádních zdravotníků, Lukáš Slejška, odpověděl naší redakci na několik otázek týkající se tohoto náročného zaměstnání, objasnil, co vlastně reálně obnáší, a také promluvil o svých zkušenostech z terénu. Na toto téma také spolu se svým kolegou přednášel na Konferenci válečné medicíny 2019.

 • „Nezahrnovat pacienta do rozhodování o něm samotném mi přijde krátkozraké,“ říká prof. Thierry Lobbedez

  Jak již bylo řečeno výše, prof. Lobbedez poskytl naší redakci krátký rozhovor. Přiblížil v něm, jaká je v jeho očích role nefrologické sestry u pacientů na PD.

 • Zdravotník by neměl doporučovat žádné množství alkoholu

  Přijímá český stát dostatečná opatření pro snížení konzumace alkoholu, a tím nepřímo i pro snížení výskytu onemocnění způsobených alkoholem? Konzumace alkoholu má spojitost se vznikem řady onemocnění – onkologických, hepatologických, metabolických i psychiatrických... Česká republika je tradičně známá svou vysokou spotřebou alkoholu, především pak piva. Cena alkoholických nápojů je ve srovnání se západní Evropou nízká, protože stát alkohol tolik nedaní. Je tato politika správná? A co je pravdy na tom, že v malém množství alkohol neškodí, či snad dokonce prospívá zdraví? A co to vlastně znamená, mít problém s alkoholem? Na to všechno nám odpovídá prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

   

Další