COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2015

Setkání sester – ambasadorů transplantace v IKEM

Datum: 7. 7. 2015
Autor: Bc. Vladěna Homolková; Mgr. Marie Kolářová

Transplantace ledviny představuje nejlepší metodu léčby pacientů s chronickým selháním ledvin. O transplantaci by se tedy mělo uvažovat jako o metodě první volby u každého pacienta, který má nezvratné selhání ledvin, a tyto pacienty o transplantaci správně a včas edukovat. I proto vznikl projekt „Ambasador transplantace“, jehož hlavním cílem je zlepšit povědomí pacientů s nezvratným selháním ledvin o transplantacích ledvin, včetně transplantací ledvin od žijících dárců, a více zapojit sestry do celého procesu edukace.

Projekt „Ambasador transplantace“ odstartoval u příležitosti Světového dne ledvin 2012. Za jeho zrodem stála iniciativa vedená zdravotnickým personálem Kliniky nefrologie IKEM, významně podporovaná jeho přednostou prof. MUDr. Ondřejem Viklickým, CSc.

V průběhu let 2012–2014 bylo v šesti odborných kurzech, které byly zaměřeny na problematiku transplantací ledvin, proškoleno celkem 160 sester z 95 nefrologických pracovišť z celé ČR. Staly se „ambasadorkami transplantace“, které jsou specializované na edukaci nemocných a tím zlepšují jejich informovanost o transplantaci ledviny. Mimo hlavní kurzy proběhly v IKEM i dvě celostátní konference pro proškolené sestry. První se konala v květnu 2013 a druhé setkání se uskutečnilo ve středu 27. května 2015.

Hlavním tématem této konference byla komunikace s pacientem a edukace. V úvodu konference přivítala přítomné hlavní sestra IKEM a prezidentka ČAS PhDr. Martina Šochmanová, MBA. V průběhu akce zazněly příspěvky, které posluchače seznámily s programem transplantací ledvin v IKEM a s algoritmem zařazování pacientů do čekací listiny. Většina přednášek se týkala komunikace s pacientem s chronickým selháním ledvin a edukace. Přítomní si mohli vyslechnout rady klinického psychologa, jak komunikovat s pacientem v predialýze a jak s pacientem dialyzovaným, zopakovali si zásady edukace a jedna sestra ambasadorka se podělila o své zkušenosti s edukací pacientů o transplantaci ledviny na svém pracovišti.

O transplantacích ledvin a práci ambasadorek transplantací diskutovaly
sestry v IKEM v Praze
foto: autorky

Pozvání na konferenci přijal také MUDr. Radkin Honzák, CSc., který se dlouhodobě věnuje problematice živého dárcovství. Svou přednášku s názvem „Komunikace aneb jak si říct o ledvinu“ přednesl velmi poutavě a s velkou dávkou humoru.

Zajímavý a emotivní byl i příspěvek, v němž se o svůj příběh a své zkušenostmi se selháním ledvin a darováním ledviny podělila sourozenecká dvojice a jejich maminka.

Na závěr konference byl představen a účastníkům předán nový edukační materiál s názvem „Krok za krokem k úspěšné transplantaci“, který má edukaci o transplantaci ledviny sjednotit a jak sestrám, tak pacientům celý proces edukace usnadnit, zlepšit a doplnit.

Konečné rozhodnutí o metodě léčby chronického selhání ledvin je především na pacientovi, ale úkolem zdravotníků je pacienta informovat, psychicky podpořit a na zvolenou metodu jej připravit. Sestry ambasadorky svojí činností právě tyto kroky naplňují.

Bc. Vladěna Homolková, Klinika nefrologie IKEM, členka výboru nefrologické sekce ČAS
Mgr. Marie Kolářová, Klinika nefrologie IKEM, členka výboru nefrologické sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si