Florence plus

 • Pracovat a učit se německy na klinice Bavaria Kreischa

  V malé vesničce nedaleko Drážďan nacházejí čeští terapeuti, zdravotní sestry a další zdravotničtí pracovníci svůj nový profesní domov. 

 • Od čarodějnických procesů po psychiatrické léčebny

  Na jednom medicínském kongresu – a vlastně nejen tam – jsem slyšel slovní spojení, „zavřít někoho na psychiatrii“. Je snad psychiatrie vězení? Odkud se vlastně slang z kriminologie dostal do úst psychiatrům a proč si, mj. třeba vlivem Formanova Přeletu nad kukaččím hnízdem, představujeme psychiatrické oddělení jako budovu s mřížemi v oknech obehnanou vysokým plotem? Abychom pochopili, proč tomu tak je, vraťme se v čase o několik století zpátky, do časů kdy moderní věda procházela teprve batolecími roky a rozum zatemňovaly pověry a nevědecká vysvětlení.

 • „Zdravík dárcem krve“ – hromadné darování krve žáků SZŠ a VOŠZ Plzeň

  Krev je vysoce specializovaná tělní tekutina, která přináší tkáním lidského těla kyslík a výživné látky. Naopak odvádí oxid uhličitý a odpadové látky. Lidská krev je tekutina, kterou se zatím nepodařilo plnohodnotně nahradit umělými přípravky, a musí být proto získávána od dobrovolných dárců. Je jípotřeba po úrazech, operacích či při krevních chorobách, pro nemocné po transplantacích a otravách. Dárcem může být podle práva každý člověk od 18 do 65 let v dobrém zdravotním stavu.

 • Spíše než stres ovlivňuje naši imunitu pocit bezmoci

  Zřejmě notoricky známá je Yerkes-Dodsonova křivka lidské výkonnosti a nabuzení, pomocí níž autoři Yerkes a Dodson již před více než stolety zakreslili, že pro optimální lidský výkon je potřeba optimální dávka stresu. Naopak jeho nedostatek vede k nudě a z ní vyplývajícím nešvarům a jeho přemíra zase k únavě, vyčerpání, narušenému zdraví a vyhoření. 

 • Zkušenosti pacientů s „eReSkou“ budou více brány v potaz při výzkumu i léčbě

  Evropská nadace Charcot společně s Mezinárodní federací pro RS a Italskou společností pro RS, během letošního ročníku evropského kongresu o roztroušené skleróze (ECTRIMS 2019), který probíhá od 11. září ve Stockholmu, Švédsko, odstartovaly novou globální iniciativu, jejímž účelem je při výzkumu a zdravotní péči o nemocné s roztroušenou sklerózou (RS) co nejvíce vycházet přímo ze zkušeností pacientů – Patient Reported Outcomes Initiative for MS (PROMS). 

 • Pacient s demencí: důležité je rozpoznání a respektování jeho individuálních potřeb a důstojnosti

  Demence je závažným a častým syndromem, jenž významně ovlivňuje kvalitu života lidí, kteří s ní žijí, i jejich rodinných příslušníků. Má také významný dopad socioekonomický. Ten se stále akcentuje zejména v důsledku demografických změn, tedy stárnutí populace, a především narůstání procenta a počtu starších lidí nad 80 let věku (v polovině tohoto století bude v České republice žít 10 % lidí starších 80 let).

   

 • Český červený kříž: Už sto let nečekáme, až pomůže někdo jiný

  Tímto výstižným sloganem se prezentuje a řídí Český červený kříž (ČČK), jenž si v těchto dnech připomíná stévýročí svého založení.

   

 • Pacient s japonskou encefalitidou

  Japonská encefalitida je virové onemocnění přenášené komáry a patří mezi nejzávažnější neuroinfekce. Ke klinickému onemocnění nebo encefalitidě dochází jen u dvou ze sta infikovaných osob. Encefalitida je přibližně ve 25 procentech případůsmrtelná a v polovině případů se vyskytují neuropsychické následky. Kazuistika popisuje dramatický průběh onemocnění u českého pacienta.

 • Analýza pádů u seniorů v lůžkových zařízeních

  Pád je ve všech směrech považován za nežádoucí událost. Postupným stárnutím dochází v těle seniora k nezvratným degenerativním změnám, které ovlivňují jeho fyzický i psychický stav a téměř nevyhnutelně vedou k častějším pádům. Cílem šetření bylo analyzovat výskyt pádů u seniorů ve vybraném lůžkovém zařízení. Data byla získána retrospektivní analýzou hlášení o nežádoucí události v daném zařízení za poslední dva roky. Rozbor dat ukázal, že z hlediska věku jsou nejrizikovější skupinou pacienti ve věku 76–86 let, jako nejčastější příčiny pádu byly identifikovány slabost, uklouznutí a nejistá chůze. Nejčastěji k pádům docházelo na pokoji pacienta, a pokud došlo k jeho zranění, jednalo se většinou o fraktury a kontuze. Z hlediska denní doby docházelo k největšímu výskytu pádů během odpolední služby.

   

 • Porody vícerčat meziročně klesají, v roce 2010 jsme byli na špici Evropy

  V České republice se daří snižovat perinatální úmrtnost, méně je i předčasných porodů a císařských řezů

Předchozí Další