COVID-19
 

Florence plus

 • Florence Nightingaleová: Dáma s lucernou svou pevnou vůlí dokázala změnit svět

  Světová zdravotnická organizace na svém 144. zasedání v roce 2019 označila na počest 200. výročí narození Florence Nightigaleové rok 2020 Rokem sester a porodních asistentek. Rok 2020 je zároveň 110. výročím jejího úmrtí.

 • Malomocenství – nemoc, kterou trpěl i jeruzalémský král

  Malomocenství neboli lepra je infekční onemocnění způsobené bakterií Mycobacterium leprae. Lepra je též nazývána Hansenova choroba, podle objevitele bakterie Gerharda Henrika Armauera Hanbena, norského lékaře a mikrobiologa.

 • „Karcinom mammy a my“

  Dne 24. 10. 2019 se konala podzimní konference ČAS plzeňského regionu s názvem „Karcinom mammy a my“. Spolupořadateli byla nezisková organizace Mamma Help, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence FZS ZČU v Plzni, FN Plzeň a ČKPA/SPAPK. Konference byla uspořádána u příležitosti 20. výroční založení organizace Mamma Help a zúčastnilo se jí více než 80 zdravotníků i nezdravotníků.

 • Rehabilitace pacientů s cévní mozkovou příhodou léčenou trombolýzou

  Pracuji na Rehabilitačním oddělení ve Fakultní nemocnici Brno. Když jsem na toto oddělení nastoupila, překvapilo mě, jak častým onemocněním je cévní mozková příhoda (CMP). Nejde totiž pouze o onemocnění starších lidí, ale postihuje i výraznou část mladší populace.

 • Determinanty ovlivňující psychickou a fyzickou zátěž všeobecných sester na ortopedické klinice

  V článku založeném na bakalářské práci sleduji, jaké je zatížení všeobecných sester, a to například pokud jde o dobu strávenou v práci o víkendech či o denní a noční směně na ortopedicko-traumatologických odděleních (Loskotová, 2015, s. 10). 

 • Podzimní konference prezídia ČAS se letos věnovala hlavně porozumění mezi generacemi

  Česká asociace sester (ČAS) uspořádala v konferenčním sále pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) odbornou akci s názvem Setkávání generací (vztahy na pracovišti i mimo něj).

 • Historie onemocnění tuberkulózou

  Tuberkulóza je onemocnění staré jako lidstvo samo, charakteristické nálezy byly zjištěny již na kostech našeho předchůdce Homo erectaz doby kamenné. Záznamy o onemocnění tuberkulózou můžeme najít už ve starém Sumeru, kde o nich pojednává Chammurapiho zákoník. Ve starověkém Egyptě patří mezi nejvýznamnější díla, na kterých lze dokladovat známky tuberkulózy,hliněnásoška hrnčíře(cca 3. století př. n. l.) vyobrazeného s vykulenýma očimaa trčícími žebry, jež jsou považovány za jednoznačné symptomy tuberkulózy. 

 • Královéhradecké ošetřovatelské dny po pětadvacáté, tentokrát na téma ošetřování pacienta se stomií

  Ve dnech 12.–13. září 2019 proběhly v prostorách výukového centra Lékařské fakulty UK Hradec Králové XXV. královéhradecké ošetřovatelské dny. Tradičně je pořádá Česká asociace sester – region Hradec Králové ve spolupráci s Nadací pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie. Záštitu nad akcí převzala Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Královéhradecký kraj a město Hradec Králové.

   

 • Jihlavská „zdravka“ dříve a nyní.

  Koncem listopadu oslaví jihlavská zdravotnická škola již 70 let od svého vzniku. Připomeňme si tedy stručně její historii i současnost. 

 • „Čas nezastavíš ani v medicíně“

  5. ročník projektového dne na plzeňské zdrávce se konal 31. 1. 2019 a přinesl téma „Čas nezastavíš ani v medicíně“.

Předchozí Další