COVID-19
 

Florence plus

 • Sjezd neurologů nemohl opomenout Alzheimerovu nemoc

  Součástí pátečního odborného programu byl blok věnovaný aktuálním trendům v diagnostice a léčbě neurodegenerativních demencí.

 • Znalosti sester v oblasti práv pacientů

  Autorka pomocí dotazníkového šetření zjišťovala rozsah znalostí sester v oblasti práv pacientů. Více než 800 dotazovaných sester rozdělila do dvou skupin – na sestry s vysokoškolským vzděláním a na sestry se vzděláním středoškolským. 

 • Nemá cenu obávat se aktuální situace, je třeba být připraven, říká hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová

  Na otázky ohledně současné situace kolem koronaviru v ČR redakci časopisu Florence odpovídala hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.

 • Florence Nightingaleová: Dáma s lucernou svou pevnou vůlí dokázala změnit svět

  Světová zdravotnická organizace na svém 144. zasedání v roce 2019 označila na počest 200. výročí narození Florence Nightigaleové rok 2020 Rokem sester a porodních asistentek. Rok 2020 je zároveň 110. výročím jejího úmrtí.

 • Malomocenství – nemoc, kterou trpěl i jeruzalémský král

  Malomocenství neboli lepra je infekční onemocnění způsobené bakterií Mycobacterium leprae. Lepra je též nazývána Hansenova choroba, podle objevitele bakterie Gerharda Henrika Armauera Hanbena, norského lékaře a mikrobiologa.

 • „Karcinom mammy a my“

  Dne 24. 10. 2019 se konala podzimní konference ČAS plzeňského regionu s názvem „Karcinom mammy a my“. Spolupořadateli byla nezisková organizace Mamma Help, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence FZS ZČU v Plzni, FN Plzeň a ČKPA/SPAPK. Konference byla uspořádána u příležitosti 20. výroční založení organizace Mamma Help a zúčastnilo se jí více než 80 zdravotníků i nezdravotníků.

 • Rehabilitace pacientů s cévní mozkovou příhodou léčenou trombolýzou

  Pracuji na Rehabilitačním oddělení ve Fakultní nemocnici Brno. Když jsem na toto oddělení nastoupila, překvapilo mě, jak častým onemocněním je cévní mozková příhoda (CMP). Nejde totiž pouze o onemocnění starších lidí, ale postihuje i výraznou část mladší populace.

 • Determinanty ovlivňující psychickou a fyzickou zátěž všeobecných sester na ortopedické klinice

  V článku založeném na bakalářské práci sleduji, jaké je zatížení všeobecných sester, a to například pokud jde o dobu strávenou v práci o víkendech či o denní a noční směně na ortopedicko-traumatologických odděleních (Loskotová, 2015, s. 10). 

 • Podzimní konference prezídia ČAS se letos věnovala hlavně porozumění mezi generacemi

  Česká asociace sester (ČAS) uspořádala v konferenčním sále pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) odbornou akci s názvem Setkávání generací (vztahy na pracovišti i mimo něj).

 • Historie onemocnění tuberkulózou

  Tuberkulóza je onemocnění staré jako lidstvo samo, charakteristické nálezy byly zjištěny již na kostech našeho předchůdce Homo erectaz doby kamenné. Záznamy o onemocnění tuberkulózou můžeme najít už ve starém Sumeru, kde o nich pojednává Chammurapiho zákoník. Ve starověkém Egyptě patří mezi nejvýznamnější díla, na kterých lze dokladovat známky tuberkulózy,hliněnásoška hrnčíře(cca 3. století př. n. l.) vyobrazeného s vykulenýma očimaa trčícími žebry, jež jsou považovány za jednoznačné symptomy tuberkulózy. 

Předchozí Další