COVID-19
 
Zpět na přehled článků

Recenzované články

Systémová kortikoterapie, Průvodce ošetřujícího lékaře

Datum: 11. 1. 2018
Autor: Michal Kršek
Systémová kortikoterapie, Průvodce ošetřujícího lékaře

/ Michal Kršek / Maxdorf, edice Jessenius, 69 s., 195 Kč /

Glukokortikoidy patří mezi nejčastěji předepisované léky současné medicíny. Avšak přes téměř masové použití lze v každodenní praxi jen stěží hovořit o plně racionální aplikaci. Naopak, často se setkáváme s převážně schematicky pojatou kortikoterapií s mnoha chybami, jejichž přímým důsledkem bývá zbytečně vysoký výskyt nežádoucích účinků. Nepřímým důsledkem je pak dosti rozšířená kortikofobie. Publikace předního českého endokrinologa, prof. MUDr. Michala Krška, CSc., přehledně vysvětluje principy terapeutické aplikace glukokortikoidů ve všech základních indikacích. Kniha je určena endokrinologům, lékařům používajícím systémové glukokortikoidy v léčbě autoimunitních a alergických chorob a rovněž onkologům.

 
  • tisk
  • předplatit si