COVID-19
 
Zpět na přehled článků

Nové knihy

Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů

Datum: 11. 1. 2018
Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů

Václav Procházka, Petr Novobilský a kol. / Maxdorf, edice Jessenius, 639 s., 1995 Kč /

Po úspěchu knihy Vaskulární diagnostika a intervenční výkony přichází kolektiv FN Ostrava vedený MUDr. Václavem Procházkou, Ph.D., MSc., s druhou publikací, tentokrát prakticky koncipovaným atlasem. Ten by měl být vhodným doplňkem první knihy, neboť ilustruje a prakticky vysvětluje radiologické nálezy v povodí cév celého těla. Použité techniky zahrnují aortografii a arteriografii periferních tepen i flebografii, neinvazivní metody vyšetření cévního systému – dopplerovskou ultrasonografii, CT angiografii a MR angiografii. Invazivní metodou je pak aplikace pozitivní nebo negativní kontrastní látky přímo do lumina cév a jejich klasické RTG zobrazení, arteriální řečiště lze zobrazit buď přímou perkutánní punkcí nebo Seldingerovou katetrizační technikou.

 
  • tisk
  • předplatit si