COVID-19
 
Zpět na přehled článků

Nové knihy

Moderní farmakoterapie v neurologii, 2. vydání

Datum: 11. 1. 2018
Moderní farmakoterapie v neurologii, 2. vydání

Ivana Štětkářová a kol. / Maxdorf, edice Jessenius, 535 s., 795 Kč /

Rozvoj farmakoterapie v posledních dekádách dává ošetřujícím lékařům dříve netušené možnosti volby – prakticky pro každou diagnózu máme k dispozici větší počet lékových skupin a v rámci většiny z nich větší počet možností volby účinné látky, resp. preparátu. To však vystavuje řadu lékařů také stresu z možné nesprávné volby. Právě to je důvodem úspěchu edice Moderní farmakoterapie. Kniha kolektivu autorů vedených naší přední neuroložkou, prof. MUDr. Ivanou Štětkářovou, Ph.D., byla vyprodána v průběhu jednoho roku a již nyní je zřejmé, že zásadním způsobem ovlivnila terapeutické zvyklosti v neurologii v ČR i v SR. Rychlý vývoj nových látek i měnící se situace na farmaceutickém trhu si již nyní vyžádaly přípravu druhého vydání.

 

 
  • tisk
  • předplatit si