Aktuality

 • Čekáme na vás!

  Velká šance se otevírá pro všechny milé a sympatické zdravotní sestřičky – takové, jaké jste právě vy. Desátý, jubilejní ročník prestižní soutěže Sestra sympatie právě začíná! 

 • Ošetřovatelská péče o pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin

  Ischemická choroba dolních končetin je nejčastěji způsobená aterosklerotickým procesem a na jejím vzniku a vývoji se podílí řada rizikových faktorů (zejména kouření, diabetes, hypertenze). V cévní chirurgii je třeba reflektovat nejnovější trendy na základě nových výzkumů a doporučení, kdy se stále inovuje léčba u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin. Poskytování ošetřovatelské péče není založené pouze na řešení již vzniklých chorob, ale především na poskytnutí osvěty a informování laické veřejnosti. Na základě současného stavu poznání a odborné praxe v cévní chirurgii byl vytvořen edukační leták pro laickou veřejnost, který pomůže zvýšitpovědomí pacientů s rizikovými faktory pro vznik ICHDK o daném onemocnění.

 • Co je to psoriáza a jaká onemocnění ji doprovázejí?

  Psoriázu (lupénku) lékaři diagnostikovali už ve starověku, pravděpodobně jako první ji popsal už Hippokrates ve 4. století př. n. l. Toto onemocnění postihuje především kůži, avšak zhruba u 10–20 % pacientů se může objevit kromě kožního také kloubní postižení. Onemocnění kloubů, které je do jisté míry podobné revmatoidní artritidě, se nazývá „psoriatická artritida“. 

   

 • Podání biologické léčby z perspektivy tří klíčových aktérů

  První odpolední blok sesterské sekce na kolokviu Prague ONCO nebyl určen pouze ke sdílení zkušeností z péče o onkologické pacienty mezi zdravotními sestrami. Posluchači měli možnost si rozšířit své znalostí i o pohled dalších odborníků.

 • S inkontinencí se potýká i řada mužů, zejména nad 40 let

  Nedobrovolný únik moči bývá u mužského pohlaví nejčastěji zapříčiněn onemocněním nervové soustavy, demencí, Alzheimerovou chorobou či například důsledkem mrtvice

 • Zemřel zakladatel československé dětské onkologie Josef Koutecký

  Ve věku 88 let zemřel v pátek chirurg Josef Koutecký, který v 60. letech založil v Československu dětskou onkologii. Za šedesátiletou lékařskou praxi zachránil život tisícům dětí. Za svou práci získal mnoho významných ocenění. 

 • Loono spouští novou kampaň Dole dobrý, zaměří se na reprodukční zdraví

  Po #prsakoule spouští nezisková organizace Loono novou kampaň Dole dobrý! Tentokrát se bude týkat témat sexuálně přenosných chorob, neplodnosti, antikoncepce, poruch erekce, ale také úniku moči. Podporu hledá na crowdfundingové platformě HitHit.cz/doledobry. S kampaní Dole dobrý (s oficiálním hashtagem#doledobry) chce pak na podzim tohoto roku vyrazit po celé ČR.

 • Češi prevenci příliš neřeší, ani po infarktu nebo mrtvici

  Jen minimum z nich se pravidelně hýbe, více než pětina kouří a téměř polovina těchto pacientů je obézní

 • Hlas pacientů s revmatickými nemocemi je více slyšet a věřím, že je i dostatečně srozumitelný

  Paní Edita Müllerová je předsedkyní spolku Revma Liga Česká republika, z.s., který hájí zájmy pacientů s revmatickými onemocněními již téměř třicet let. Za tu dobu se podařilo zlepšit informovanost populace i samotných pacientů o revmatických chorobách. Zejména v poslední době spolek dosahuje významných cílů také v oblasti dostupnosti moderní léčby.

 • Nově získáváme možnost léčit pacienty dříve, a tak jim účinněji pomoci

  Revmatická onemocnění zahrnují celou škálu chorob, mezi nejzávažnější patří revmatoidní artritida, která je již běžně léčena moderní biologickou léčbou. S předsedou České revmatologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Jiřím Vencovským, DrSc., jsme hovořili nejen o tom, jak se dnes zlepšuje dostupnost této léčby a jak v praxi probíhá zavádění biosimilars, ale i tom, že sestra hraje zásadní roli v edukaci revmatického pacienta a může včas odhalit nežádoucí účinky léčby.

Předchozí Další