Aktuality

 • Sestra má cennou úlohu při spolurozhodování pacienta o léčbě. Platí to i v případě peritoneální dialýzy

  Doba, kdy pacient neměl vliv na volbu metody léčby svého onemocnění, již patří historii. V současnosti je v procesu rozhodování o terapii aktivním účastníkem a na základě informací, které jsou mu poskytnuty lékařem, volí z nabízených možností. Nezastupitelnou úlohu v tomto procesu má sestra a její komunikace s pacientem. Platí to i v případě, kdy je pacient indikován k dialyzační léčbě a jako možnost je mu nabídnuta peritoneální dialýza (PD). Tématům spojeným s fenoménem sdíleného rozhodování u pacientů, kteří mají podstupovat PD, se věnoval i 48. ročník kongresu EDTNA/ERCA, který proběhl 14.–17. září v Cubex Centru Praha.

 • Vybrané terapeutické přístupy v ergoterapii horních končetin u pacientů po cévní mozkové příhodě

  Cévní mozková příhoda je druhou nejčastější příčinou kardiovaskulární mortality. Následná disabilita způsobuje dlouhodobé až trvalé komplikace, které mohou pacienta limitovat v provádění všedních denních aktivit. Cílem práce bylo zjistit, jaké ergoterapeutické přístupy jsou dle aktuální literatury nejpoužívanější pro zlepšení hybnosti horních končetin pacientů po cévní mozkové příhodě. Z analýzy dohledaných článků vyplývá jako nejvhodnější metoda intervence zaměřené na úkol, jelikož nevyžaduje specifická vstupní kritéria pro pacienty po cévní mozkové příhodě, jako třeba terapii vynuceného využívání paretické končetiny. Intervence zaměřená na úkol využívá smysluplných aktivit, například oblékání, sebesycení apod. Používá zpětnou vazbu, která je důležitým nástrojem pro udržení motivace pacienta po cévní mozkové příhodě. Především klade důraz na silné stránky pacienta, na kterých dále může stavět.

 • Vzdělávání sester 30let poté…

  K řadě oslav 30tého výročí sametové revoluce se 3. lékařská fakulta UK rozhodla přispět mezinárodní konferencí na téma „Vzdělávání sester 30let poté…“ dne 29. 11. 2019 v Syllabově posluchárně 3. lékařské fakulty UK.

 • Za odbornými zkušenostmi na sever Evropy

  Finsko je zemí s nejefektivnějším a nejprogresivnějším vzdělávacím systémem. Proč se opakovaně objevuje na předních světových příčkách? A proč ročně hostí řady učitelů a studentů, kteří se chtějí dozvědět, jak to zde funguje? 

 • Pády pacientů ve zdravotnických zařízeních

  Kvalita zdravotní péče a bezpečnost pacientů patří v dnešní době mezi základní požadavky kladené na vedení nemocnic a jejich zaměstnance. Jednou z oblastí, které je věnována pozornost ve FN Brno, resp. na Rehabilitačním oddělení (RHO) FN Brno, jsou pády pacientů.

 • Smí rodiče s dítětem třeba i na operační sál?

  Nemocnice se při řešení zdravotních problémů často stávají součástí našich životů, a někdy dokonce i životů našich dětí. Hospitalizace dítěte je pro rodiče i zdravotníky extrémně citlivou a choulostivou situací. Kdy mají rodiče doopravdy právo být s dítětem v nemocnici a mohou třeba čekat na operačním sále, než začne působit anestezie? Podívejte se s Kanceláří Ombudsmana pro zdraví, jak je to doopravdy.

   

 • VIII. KONGRES PERIOPERAČNÍCH SESTER S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ POD ZÁŠTITOU FN OSTRAVA

  Ve dnech 6.–7. června 2019 se v severomoravském městě Ostravě, v hotelu Harmony Club,uskutečnil VIII. kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí. Organizátorem byl výbor sekce perioperačních sester ČAS ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava.

 • Periferní paréza lícního nervu – pomáháme k úsměvu

  Tvář svou mimikou dává člověku možnost vyjadřovat neverbálně vnitřní postoje a pocity. Je to to první, na co se díváme při komunikaci s člověkem. Právě tvář odráží nejrůznější emoce a vnitřní děje. Člověk si nejvíce uvědomí, jak důležitý je výraz obličeje, právě ve chvíli, kdy ztratí schopnost jej ovládat – od nepatrného omezení hybnosti některých mimických svalů až po úplnou obrnu celé poloviny obličeje.

 • V ČR se poprvé narodilo dítě z transplantované dělohy

  „IKEM a FN Motol udělaly první krok k přepsání transplantačních protokolů mnoha světových center,“ uvedl doc. Jiří Froněk, současný prezident Světové společnosti pro transplantaci dělohy a  přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM

 • Studie MESEMS: u transplantace kmenových buněk při RS se zatím prokázala jen bezpečnost

  Může mít u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) reparační účinek autologní transplantace mezenchymálních kmenových buněk ? A jedná se o bezpečnou proceduru? To zjišťovala klinická studie MESEMS, která je první svého druhu a financují ji neziskové organizace a akademická sféra. 

Předchozí Další