Aktuality

 • Při cévní mozkové příhodě platí, že „čas je mozek“

  Specializovaná centra pro péči o pacienty s CMP mají zásadní význam pro včasné zahájení léčby. Při cévní mozkové příhodě neboli iktu hraje enormně důležitou roli rychlost poskytnutí odborné péče, neboť na ní významně závisí prognóza pacienta. V praxi se však mnohdy zbytečně ztrácí čas chybným dopravením pacienta s příznaky iktu na jakékoli neurologické oddělení.

 • Nejcennější jsou vlastní zkušenosti

  Článek rekapituluje zkušenosti získané během stáží v zahraničních zdravotnických a sociálních zařízeních v projektu Erasmus+. Projekt podpořil výjezd pěti učitelek, dvanácti žákyň oboru zdravotnický asistent a tří studentek vyšší odborné školy oboru diplomovaná všeobecná sestra. Vybrané dvě žákyně absolvovaly dvoutýdenní stáž v Norsku, šest žaček absolvovalo dvoutýdenní stáž na Slovensku a čtyři žákyně absolvovaly třítýdenní stáž ve Velké Británii. Studentky vyšší odborné školy absolvují během letních měsíců tříměsíční pracovní stáž ve Velké Británii.

 • Co čeká pacienty i lékaře v ambulancích?

  Novým impulsem a inspirací do dalšího rozvoje ambulantních praxí se stala 4. celostátní konference ambulantní péče. Akce, která se konala 14. 11. 2019 v Praze, se stala významným setkáním všech, kdo se zajímají o rozvoj a podobu medicíny pro 21. století.

 • Tři týdny: Vyhlídky pacientů s karcinomem slinivky zvýší rychlost diagnózy

  Rozsvícením světel na významných objektech si Česko ve čtvrtek 21. listopadu připomenulo Světový den rakoviny slinivky břišní.

 • Pneumokoková infekce ohrožuje zejména seniory

  Invazivní pneumokoková onemocnění (IPO) mohou zanechat trvalé následky nebo skončit úmrtím pacienta. Mezi rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost jejich vzniku, patří věk do pětilet, a naopak nad 65 let, přítomnost chronického onemocnění, oslabení imunitního systému, nadměrná konzumace alkoholu a kouření. Nákaza pneumokokem je nicméně preventabilní očkováním. Na nebezpečnost pneumokokových infekcí a význam vakcinace upozornila tisková konference, která se konala 17. září v pražské Nemocnici Na Bulovce (NNB).

 • MZ schválilo investici jedné miliardy korun na dostavbu IKEM

  Zvětší se kapacity zejména pro transplantační a kardiovaskulární programy

 • Informovaný souhlas aneb rozhodující je slovo pacienta

  Každý lékařský zákrok může být, až na stanovené výjimky, proveden pouze tehdy, když s ním pacient souhlasí. Souhlas by měl udělit teprve na základě řádného poučení. Tyto dvě věty se zdají být jednoduché, v praxi však přinášejí řadu problémů a dotazů, které jsou pro právní poradce Kanceláře Ombudsmana pro zdraví takřka každodenním chlebem.

 • CHRONICARE zve na relaxační dopoledne s odbornou přednáškou

  "Vyšší vzdělání sester jako cesta k osobnímu rozvoji" - to je téma akce, která má spojit příjemné s užitečným 

 • HIV – přenos, diagnostika, léčba a péče

  HIV centrum ÚVN Praha bylo zřízeno při Klinice infekčních nemocí v roce 2016. Ve spolupráci s ostatními odbornostmi zde zajišťuje komplexní péči o HIV pozitivní pacienty včetně poradenství. V indikovaných případech poskytují lékaři centra preexpoziční a postexpoziční profylaxi HIV. Péče o HIV pozitivní osoby se všeobecně považuje za rizikovou činnost, při dodržování všech zásad bezpečnosti práce a prevence však riziko klesá na minimum. Zejména je třeba si uvědomit, že titopacientijsou pacientijako kteříkoli jiní, a proto se ani péče o ně v zásadě příliš neliší od péče o ostatní nemocné.

   

 • Osvětový projekt upozorňuje pacienty s kardiovaskulárními nemocemi na důležitost užívání léků

  Jak je známo, onemocnění srdce a cév nebolí, ale je to tichý a pomalý zabiják. Na rizika kardiovaskulárních onemocnění a nutnost dodržování léčby upozorňuje projekt Srdce v hlavě i jeho webové stránky www.srdcevhlave.cz. Záštitu nad ním převzala Česká internistická společnost (ČIS) ČLS JEP, jako ambasador projektu pomáhá herec Václav Vydra.

Předchozí Další