Zpět na přehled aktualit

Servis

Očkování? Pro pacienty je rozhodující doporučení sestry a lékaře

Datum: 5. 11. 2012
Očkování? Pro pacienty je rozhodující doporučení sestry a lékaře

 

Ačkoli na nejčastější lidské onemocnění – chřipku, zemře v ČR každý rok dvakrát více lidí než například na následky dopravních nehod, Češi prevenci stále podceňují. Přitom jsou to právě sestry a lékaři, kteří mohou tento stav změnit.

 

V ČR se proti chřipce nechává pravidelně očkovat jen 5 % lidí, zatímco v západní Evropě se proočkovanost  populace pohybuje kolem 17 % a například v Kanadě dosahuje 33 % . U rizikových skupin dosahuje proočkovanost dokonce 80%. WHO proto mimo jiné doporučuje do roku 2015 zvýšit proočkovanost populace na 30 %. V ČR se těmito doporučeními řídí Národní akční plán na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce.

Kdo má však největší moc stávající situaci změnit? Jak ukazují výzkumy, jsou to lékaři a zdravotní sestry. Například podle výzkumu, který probíhal v letech 2001 až 2007 v pěti evropských zemích, bylo doporučení rodinného lékaře nebo zdravotní sestry důvodem k očkování u 51 % pacientů. Výzkum z USA z roku 2006 zase ukázal, že 89 % lidí starších 65 let se nechá naočkovat, pokud jim to lékař doporučí. Bez jeho doporučení tak učiní „pouze“ 50 % seniorů. Velký vliv lékařů a sester na pacientovo rozhodnutí potvrdil i v ČR letošní průzkum společností STEM/MARK a IBRS, z něhož vyplynulo, že 55 % pacientů se nechá naočkovat, jestliže jim praktický lékař dostatečně vysvětlí jeho výhody. Výzkumy však zároveň odhalily, že pouze třetině dětí a dospělých lékař očkování doporučí. Očkování je přitom nejlepší prevencí proti onemocnění, které si jen v ČR vyžádá ročně až 2 661 lidských životů. Navíc přináší i značné úspory. Studie provedená v Argentině ukázala, že očkování přineslo na jednom zaměstnanci roční úsporu 32 až 265 US.

red

 
  • tisk
  • předplatit si