Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Florence plus

V Evropě začíná nová zdravotní kampaň, která má zvýšit povědomí o funkčních bolestech břicha u dětí: nedostatečně ošetřená oblast medicíny a hlavní příčina absence ve školách po celém světě

Datum: 12. 2. 2024
V Evropě začíná nová zdravotní kampaň, která má zvýšit povědomí o funkčních bolestech břicha u dětí: nedostatečně ošetřená oblast medicíny a hlavní příčina absence ve školách po celém světě

Evropská společnost pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu (ESPGHAN) ve spolupráci s všeobecnými pediatrickými společnostmi a národními společnostmi pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu (PGHAN) v Evropě oznamuje zahájení nové kampaně na zvýšení povědomí o funkční bolesti břicha u dětí.

Ulrich Baumann, předseda ESPGHAN, ke kampani uvedl: „ESPGHAN je multiprofesní organizace, jejímž cílem je zlepšit zdraví dětí v Evropě.“

„Zabýváme se každodenními problémy v primární pediatrické péči a v tomto případě se zaměřujeme na běžný problém funkční bolesti břicha. Tento problém může být pro rodiny zničující a nepříjemný a je třeba s tím něco udělat. Tato kampaň probíhající ve spolupráci s všeobecnými pediatrickými a národními společnostmi PGHAN si právě toto klade za cíl.“

Funkční bolest břicha postihuje 30 % dětí školního věku a je nejčastějším gastrointestinálním problémem, se kterým se pediatři setkávají. Funkční bolest břicha má za následek nízkou kvalitu života dítěte, což může mít negativní dopad i na jeho rodinu. Je spojena se zvýšenou absencí ve škole a komorbidními duševními poruchami, jako jsou deprese a úzkost.

ESPGHAN si uvědomuje důležitost tohoto problému, a proto podniká kroky k rozšíření znalostí a zvýšení povědomí o této problematice v celé Evropě. Výsledkem bylo vytvoření vzdělávacích materiálů, jako jsou letáky, videa a plakáty, které budou distribuovány v místních jazycích všeobecnými pediatrickými společnostmi a národními společnostmi PGHAN.

„Je to jeden z nejčastějších důvodů návštěvy praktických pediatrů, ale také posílání dětí k dětským gastroenterologům,“ vysvětluje Sanja Kolacek, koordinátorka ESPGHAN. „Cílem této kampaně je proto nejen vzdělávat, ale také zvyšovat povědomí široké veřejnosti.“

„Funkční bolest břicha je benigní, ale únavný stav, který ovlivňuje každodenní život nejen postiženého dítěte, ale celé rodiny. Pokud se k ní přistupuje správným způsobem, více než 80 % dětí bude bez bolesti a v pořádku.“

Pokud jde o léčbu a diagnostiku funkční bolesti břicha, důležité je vyhnout se nadměrné diagnostice a riziku, že děti podstoupí zbytečné invazivní diagnostické postupy. Poskytnutí uklidnění a podpory postiženým dětem a jejich rodinám a v případě potřeby zařazení dalších léčebných postupů pomůže až 80 % dětí k uzdravení do 2 let od návštěvy lékaře.

Profesor Marc A. Benninga, dětský gastroenterolog a odborník ESPGHAN, v reakci na otázku ohledně významu kampaně vysvětluje: „Funkční bolest břicha je velmi častá po celém světě. Někdy je jen občasná, ale často ovlivňuje kvalitu života.Tyto děti uvádějí více úzkostí, depresí a nižší kvalitu života.“


ESPGHAN jako organizace vyzývá k akci a vybízí odborné zdravotnické pracovníky, primární pečovatele a veřejnost:

- k šíření povědomí a sledování rozhovorů na sociálních sítích pomocí hashtagu #FunctionalAP a
- k vzdělávání rodin, přátel a komunity o příznacích a symptomech funkční bolesti břicha.

 


TZ ESPGHAN, foto free (pixabay.com)


 

O funkční bolesti břicha

Funkční bolest břicha se diagnostikuje podle Římských kritérií, což je soubor pokynů, které lékaři používají k diagnostice a léčbě funkčních gastrointestinálních poruch.

Podle Římských kritérií IV musí být pro diagnózu splněny následující podmínky:

- epizodické nebo kontinuální bolesti, které trvají nejméně 4 dny v měsíci po dobu nejméně 2 měsíců,
- bolest, která je pociťována nejen pouze při jídle či menstruaci,
- nesplňuje kritéria pro jiné funkční gastrointestinální poruchy a bolest nelze vysvětlit jiným zdravotním stavem.

Děti si také mohou stěžovat na bolesti hlavy, závratě, únavu, bolesti končetin a současnou nevolnost. To může významně ovlivnit život pacienta a přispět k nízké kvalitě života a zvýšené depresi a úzkosti.

Přestože není známa žádná příčina, včasné zjištění stavu, snížení stresu a případné zařazení léčby pomůže u většiny postižených dětí.

Pokud máte podezření, že vaše dítě trpí funkční bolestí břicha, obraťte se na lékaře, který stanoví diagnózu, poskytne podporu a poradí.


O společnosti ESPGHAN

Evropská společnost pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu (ESPGHAN) je multiprofesní organizace, jejímž cílem je podporovat zdraví dětí se zvláštním zřetelem na gastrointestinální trakt, játra a stav výživy prostřednictvím vytváření znalostí, šíření vědecky podložených informací, podpory osvědčených postupů při poskytování péče a poskytování kvalitního vzdělávání pro odborníky v oblasti dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy v Evropě i mimo ni. Více informací najdete na adrese www.espghan.org.

 

 
  • tisk
  • předplatit si