Florence podporuje  
Zpět na přehled akcí

Kalendář akcí

Rehabilitační ošetřovatelství v neurorehabilitaci

Rehabilitační ošetřovatelství v neurorehabilitaci

Začátek akce: 23. 1. 2023
Konec akce: 27. 1. 2023
Místo konání: 3. LF UK a FN Královské Vinohrady
Druh akce: Certifikovaný kurz
Web akce: http://www.lf3.cuni.cz/3LF-2192.html

 

Certifikovaný vzdělávací kurz realizuje Ústav ošetřovatelství 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10, ve spolupráci s Klinikou rehabilitačního lékařství FN Královské Vinohrady.

Certifikovaný kurz je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky – všeobecné sestry.


Cílem certifikovaného kurzu je získat znalosti a dovednosti v neurorehabilitačním ošetřovatelství. A to zejména v oblasti nácviku mobility, ADL, k nácviku dechového cvičení u pacientů s neurologickým onemocněním s aktivizací terapeutického prostředí.

Rozsah certifikovaného kurzu je celkem 80 hodin (32 hodin teoretická část, 48 hodin praktická část, stáž na Klinice rehabilitačního lékařství FNKV).

Délka studia je max. 6 měsíců. Certifikovaný kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, praktické dovednosti posoudí školitel praktické části CK v podmínkách zdravotnického pracoviště.

Teoretická výuka (přednášky) bude probíhat v učebnách Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK.

Účastník kurzu v teoretické části bude seznámen s klinickým obrazem u nejčastějších neurologických a neurochirurgických onemocnění, s neuropsychiatrickými deficity, s neurobehaviorální poruchou, s poruchou řeči.

Dále bude seznámen se zásady terapeutického polohování, s ADL, s dechovou a respirační terapií u neurologicky nemocných pacientů.

Praktická výuka se bude uskutečňovat v akreditovaném zdravotnickém zařízení na Klinice rehabilitačního lékařství FNKV a v odborných učebnách 3. LF UK.

Úspěšní absolventi získají zvláštní odbornou způsobilost k:

- Provádění rehabilitačního ošetřování v neurorehabilitaci.
- Nácvik ADL v neurorehabilitaci.
- Nácvik mobility (používání rehabilitačních pomůcek) v neurorehabilitaci.
- Nácvik polohování manipulace s pacientem v neurorehabilitaci.
- Aktivizace terapeutické prostředí v neurorehabilitaci.
- Nácvik dechových cvičení v neurorehabilitaci.
- Provádění multisenzorické stimulace v neurorehabilitaci.
- Schopnost kvalifikované participace v terapeutickém týmu v neurorehabilitaci.
- Provádění testování (ADL, GUSS) v neurorehabilitaci.
- Nácvik podpory kognitivních funkcí v neurorehabilitaci.
- Nácvik základního managementu dysfagie v neurorehabilitaci.


V rámci kurzu bude poskytnuto vzdělávání maximálně 16 zájemcům. O zařazení do kurzu rozhodne pořadí přihlášek.Vzdělávací program je akreditován MZČR v rámci celoživotního vzdělávání a po jeho úspěšném dokončení získává absolvent 24 kreditních bodů a certifikát o absolvování kurzu a složení závěrečné zkoušky.

 

Souhrnné informace pro zájemce


Realizátor vzdělávacího certifikovaného kurzu (adresa pro korespondenci):

Klinika rehabilitačního lékařství 3 LF a FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Garant kurzu: Prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.

Termíny: od ledna 2023 do května 2023

Termíny výukových bloků budou upřesněny podle naplnění kapacity certifikovaného kurzu (minimálně 10 zájemců).

Zahájení kurzu: 23.27. 01. 2023 teoretickou častí, po té následuje praktická část, včetně stáže, dle možností účastníků, v rozsahu 48 hodin v časovém rozmezí 4 měsíců.

Rozsah: 80 hodin (32hodin teoretická část, 48 hodin praktické části včetně stáže na KRL FNKV).

Akreditace: Akreditace MZČR v rámci celoživotního vzdělávání

Náklady spojené se vzděláváním hradí účastník kurzu ve výši 8 000 Kč.

Částku zasílejte po obdržení písemného vyjádření o přijetí do kurzu na účet Komerční banky Praha 10, č. účtu 22734101/0100 variabilní symbol 2722.


Podmínky pro přijetí do kurzu:

1. vzdělání v oboru všeobecná sestra
2. doklad o zaplacení kurzu (kopie výpisu z účtu či složenka).

 

V případě zájmu zašlete vyplněnou závaznou přihlášku na adresu pro korespondenci:

Mgr. Jaroslava Popelková, Klinika rehabilitačního lékařství FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10


Přihlášky do kurzu zasílejte do 31. 12 .2022.


Provozně organizační zajištění kurzu a další informace:

Mgr. Jaroslava Popelková
E-mail: jaroslava.popelkova@fnkv.cz
Tel.: +420 608 825 039

 

 

Kalendář

  Leden 2023  
PO ÚT ST ČT SO NE
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5