Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Názory & Volný čas

Neplodnost – deset otázek a odpovědí, na které jste se báli zeptat

Datum: 2. 5. 2024
Neplodnost – deset otázek a odpovědí, na které jste se báli zeptat

S neplodností se v Česku potýká každý pátý pár. Přestože se jedná o poměrně častý problém, existuje spousta mýtů a nejasností, které kolem tohoto tématu kolují. Kdy je nejvhodnější čas na těhotenství, jaká je optimální doba pro snažení se o miminko a které rizikové faktory ohrožují plodnost? Na tyto a další otázky známe odpověď!

1. Existuje optimální věk pro těhotenství?

Přestože se průměrný věk žen prvorodiček každoročně zvyšuje, za optimální dobu pro početí prvního dítěte se považuje rozpětí mezi 20 a 29 rokem. Zatímco plodnost u mužů klesá až po čtyřicátém roku, u žen k tomu dochází již po roce třicátém.


2. Jaké jsou nejčastější příčiny neplodnosti?

„U žen převládají problémy asi z 25 %. Svou roli hraje nejen rostoucí věk a stárnutí vajíček, ale také další zdravotní komplikace související například s nevyléčenými záněty, syndromem polycystických vaječníků nebo endometriózou. Z 33 % jsou pak potíže na straně muže, zejména kvůli nedostatku nebo nízkému počtu spermií. Jedna pětina případů se dotýká souhry muže i ženy a zbytek zůstává lékařům neobjasněn,” vysvětluje MUDr. Milada Brandejská, medicínská ředitelka kliniky asistované reprodukce Europe IVF.


3. Jaký vliv má na neplodnost nezdravý životní styl?

Na nižší plodnost či neplodnosti se může kromě zdravotní situace významně podílet také stres, nedostatek spánku, kouření, alkohol nebo obezita. Například těhotné ženy, které jsou obézní, mají až o třetinu vyšší riziko, že dítě nedonosí.


4. Jaká je optimální doba snažení se o miminko a kdy je vhodné navštívit odborníka?

Věk je při léčbě neplodnosti důležitý faktor. Ženy do 35 let, kterým se nedaří otěhotnět, mohou čekat s návštěvou kliniky rok, ženy nad 35 let by neměly návštěvu reprodukčního centra odkládat déle než půl roku. Platí, že je dobré vyhledat odborníka co nejdřív, často je totiž návštěva specializovaného pracoviště vůbec tou největší pomocí.


5. Jak probíhá první vyšetření v klinice reprodukční medicíny?

Obvykle přichází pár společně. „Během prvního vyšetření se vždy snažíme klienty maximálně vyslechnout, navnímat jejich situaci a individuální potřeby tak, aby si byli jistí, že jsou ve správných rukou. U žen pak obvykle následuje podrobné gynekologické vyšetření včetně hormonálního profilu, muže posíláme na spermiogram. Vždy nás zajímá nejen podrobná anamnéza, ale také to, v jakých hodnotách se pohybují spermie, zda jsou vejcovody ženy průchodné a jak je na tom s ovulací. Dle výsledků pak rozhodujeme o nutnosti dalších vyšetření. V nejkrajnějších případech nakonec přistupujeme k metodě IVF, tedy in vitro fertilisation, která označuje spojení vajíčka a spermie mimo tělo ženy,” popisuje MUDr. Milada Brandejská z kliniky reprodukční medicíny Europe IVF.


6. Co konkrétně IVF obnáší? Jde o bolestivý zákrok?

Jedná se o spojení vajíčka a spermie mimo tělo ženy, takzvaně ve zkumavce. Přestože v průběhu IVF stimulace může docházet k zesíleným menstruačním bolestem, samotný odběr vajíček probíhá v celkové anestezii, takže nebolí. Celý proces přitom trvá přibližně 10 až 15 minut, poté žena odpočívá v zázemí kliniky a po dvou hodinách může s doprovodem odejít domu. U klientek podstupujících léčbu s darovanými vajíčky neprobíhá stimulace hormonálními přípravky a díky tomu se u nich žádné bolesti neobjevují.


7. Jaký je rozdíl mezi IVF a IUI?

Zatímco během IVF se vajíčko a spermie k oplodnění umístí do zkumavky a následně dochází ke kultivaci embryí v laboratorním prostředí, v rámci inseminace neboli IUI se pouze usnadňuje cesta spermií do dělohy, kam jsou vpravena tenoučkým katetrem. Tímto se zajistí, že se spermie minou prostředí pochvy a děložního čípku a doputují k vajíčku daleko dříve. Inseminace je z toho důvodu většinou metodou “první volby”, kdy je příčinou neplodnosti horší kvalita spermatu nebo nepravidelná ovulace ženy. Tento nejjednodušší typ léčby je úplně bezbolestný, dochází k němu v době ovulace a lze jej provést buď v přirozeném cyklu ženy nebo s podporou hormonů.


8. Je léčba IVF hrazena pojišťovnou?

Klientkám do 40 let hradí zdravotní pojišťovny první tři cykly umělého oplodnění. Pokud bylo v prvních dvou cyklech transferováno jen jedno embryo, tak hradí i čtvrtý cyklus. Co se věku týče, je-li vám diagnostikována oboustranná neprůchodnost vaječníků, pak můžete hrazenou léčbu podstoupit od 18 do 40 let. Ženám, které tuto nemoc nemají, uhradí pojišťovna IVF léčbu od dovršení 22 let, s tím, že horní hranice zůstává 40 let.


9. Kdo může IVF podstoupit?

Léčbu na klinice asistované reprodukce může ze zákona podstoupit žena mladší 49 let, tzn., že v den embryo transferu musí být její věk maximálně 48 let a 364 dní. U mužů není věková hranice nijak omezena. Neobejdete se ale bez partnera – umělé oplodnění je totiž považováno za párovou terapii, s níž musí partner opačného pohlaví vždy souhlasit.


10. Jaká je procentuální úspěšnost léčby IVF?

Efektivita IVF velmi závisí na věku žen, respektive na stáří vajíček. „Dlouhodobě dosahujeme vysoké úspěšnosti až 68 %, což nás řadí k předním světovým centrům asistované reprodukce. Úspěšnost IVF velmi ovlivňuje věk klientů a použité laboratorní metody. Naši lékaři vám ale vždy rádi poradí a doporučí, která z metod bude nejlepší právě ve vašem případě,” dodává MUDr. Milada Brandejská z kliniky reprodukční medicíny Europe IVF.


TZ, foto free (pixabay.com)

 

 
  • tisk
  • předplatit si