COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2014

Sestry pomáhají s odvykáním kouření

Datum: 5. 5. 2014
Autor: tz

Užívání tabáku je celosvětově nejvýznamnější preventabilní příčinou nemocí a předčasných úmrtí. Sestry jsou v počtu 19 miliónů celosvětově nejpočetnější skupinou zdravotníků. V ČR je 90 000 sester – kdyby každá z nich pomohla za rok přestat kouřit jen jednomu kuřákovi, znamenalo by to významný pokles prevalence kouření v zemi. Ani u nás však nejsou sestry v kontrole tabáku dostatečně využívány, také proto, že k tomu nemají dostatečné zkušenosti a trénink, ačkoli jsou k těmto intervencím plně kompetentní. Zdravotní školy ani postgraduální vzdělávání u nás dosud adekvátní praxi sestrám standardně nenabízejí.

Mezeru má zaplnit projekt Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT, www.slzt.cz) ve spolupráci s Mezinárodní společností sester v onkologické péči (International Society of Nurses in Cancer Care, ISNCC, www.isncc.org), hrazený nadací Bristol-Meyers Squibb a cílený na sestry střední a východní Evropy. Ve dnech 13.–14. 4. se v Praze sešli zástupci SLZT a ISNCC i partneři ze Slovinska, Maďarska, Rumunska. ISNCC zastupovaly prof. Linda Sarna a Stella Bialous z Nursing School, University of California, USA. Na podkladě dřívějších aktivit sester z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN bylo právě na tomto pracovišti ustaveno Centrum excelence pro střední a východní Evropu pro roli sester v kontrole tabáku včetně jejich vzdělávání v intervenování u kuřáků. Projekt se jmenuje „Sestry pomáhají přestat kouřit“.

Cílem tohoto projektu je zvýšit kapacitu, znalosti, motivaci a schopnosti sester k intervenování u kuřáků ve výše uvedených zemích. Je založen na mezinárodních standardech kvalitní ošetřovatelské péče i zkušenostech sester Centra pro závislé na tabáku při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, které již vyškolily řadu svých kolegyň – více než 500 jich prošlo jejich celodenním kurzem, další stovky se účastnily kratších seminářů – tyto aktivity byly zástupkyněmi ISNCC označeny jako příklad pro mnoho zemí světa. Toto pracoviště bude také regionálním referenčním centrem pro zapojení sester do kontroly tabáku a intervenování u kuřáků.

Podstatnou bariérou v těchto aktivitách sester je ovšem jejich vlastní kouření – kouří jich až 40 %, včetně sester VFN. Také na to se projekt soustředí.

Za sesterskou sekci SLZT se projektu účastní:

Všeobecné sestry:

Vladislava Felbrová, Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Stanislava Kulovaná, Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Kateřina Malá, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Mgr. Eva Roubíčková – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN se účastní také doc. MUDr. Eva Králíková a MUDr. Alexandra Kmeťová.

tz

 
  • tisk
  • předplatit si