COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2014

Dětských sester je málo, v jejich vzdělávání dojde ke změnám

Datum: 1. 9. 2014
Autor: tz

U kulatého stolu se na Ministerstvu zdravotnictví ČR dne 26. června 2014 sešli zástupci ministerstva zdravotnictví, univerzit, středních zdravotnických škol, VOŠZ, ČAS, NCO NZO, hlavní sestry poskytovatelů zdravotních služeb a zástupci pediatrické společnosti ČLS JEP, aby společně prodiskutovali klady a zápory současného systému vzdělávání v oboru ošetřovatelské péče v pediatrii.

Během jednání se dotkli i srovnání současného systému vzdělávání v ČR se systémy v ostatních zemích EU a návrhu nové strategie vzdělávání a dopadu na uznávání kvalifikace v rámci volného pohybu osob v zemích EU. Prodiskutována byla také úloha a uplatnění dětské sestry v současnosti a budoucnosti.

V současné době je výuka znalostí a dovedností z pediatrie a péče o děti a mladistvé v kvalifikačním studiu všeobecné sestry nedostatečná a nevyhovující pro odbornou způsobilost dětské sestry. Všeobecné sestry nejsou dostatečně připraveny na výkon péče o děti ve všech věkových kategoriích. Po dosažení kvalifikace všeobecné sestry mají možnost zahájit specializační studium v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii v rozsahu 560 hodin a délce trvání 18–24 měsíců. Některé nemocnice se však už nyní potýkají s nedostatkem dětských sester a jejich věkový průměr je vysoký. Všichni zúčastnění se proto shodli na tom, že je nutné přistoupit k rychlým opatřením.

Závěry z tohoto jednání jsou následující:

  • Úprava současného specializačního vzdělávání dětské sestry v oblasti praxe, obsahu a počtu hodin; uznávat dříve absolvované vzdělání, pokud odpovídá obsahu specializačního vzdělávání v pediatrii.
  • Možnost navýšení počtu rezidenčních míst specializačního vzdělávání v oboru.
  • Nabídnout studentům Bc. studia všeobecná sestra možnost volitelných předmětů v oblasti pediatrie a péče o děti s jejich následným započtením do specializačního vzdělávání, a tím umožnit jeho zkrácení.
  • V rámci legislativních úprav zdravotnických předpisů provést změny v obsahu vzdělávání pro přípravu všeobecné sestry ve smyslu navýšení počtu předmětů a hodin pediatrie a péče o děti, aby mohla všeobecná sestra vykonávat péči o pacienty všech věkových kategorií kvalitně a bezpečně, zároveň novelizovat standard (metodický pokyn) vzdělávání všeobecné sestry a případně zvážit prodloužení délky studia na 3,5 roku.
  • Pro výkon specializovaných činností preferovat certifikované kurzy, kterými sestry získají zvláštní odbornou způsobilost – např. v neonatologii.

tz

 
  • tisk
  • předplatit si