Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2015

Projekt „Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu Pracovní terapeut a Terapeut v psychosociální rehabilitaci“

Datum: 7. 9. 2015
Autor: Účastníci projektu

Jsme velice rádi, že se Národnímu centru ošetřovatelství a nelékařských oborů (NCO NZO) v Brně podařilo zorganizovat a uskutečnit vzdělávací program Pracovní terapeut pro ty, kteří pracují v psychiatrických nemocnicích v rámci projektu „Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu Pracovní terapeut a Terapeut v psychosociální rehabilitaci“, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/D3.00001, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Projekt svým zaměřením reagoval na potřeby zdravotnické praxe, především v oblasti získávání způsobilosti jiného zdravotnického pracovníka, která je uvedena v § 43 zákona č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Projekt vycházel ze zjištěných potřeb cílových skupin, podporoval naplnění zákonných podmínek pro výkon povolání pracovního terapeuta. Jednotlivé aktivity byly zaměřeny především na naplnění potřeb praxe.

I když spojení péče o rodinu, zaměstnání a účasti na vzdělávání nebylo vždy jednoduché, mělo pro nás velký přínos, zejména v získání nových vědomostí, dovedností a terapeutických metod, ale i v seznámení s lektory, kteří jsou nejen odborníky, ale i lidmi zapálenými pro svoji práci. Velmi často to byla zajímavá forma učení a osvojování si nových informací prožitkem, dobré pochopení diagnóz, upozornění na možnosti kontraindikace ze strany terapeuta a komunikace mezi terapeutem a pacientem.

Některé terapeutické aktivity budou určitě inspirací pro zavedení na našich pracovištích. Bylo zajímavé poznat prostředí jiných nemocnic a pracovišť, která se starají o psychicky nemocné lidi.

Účastníci kurzu si vyzkoušeli i některé terapeutické aktivity
foto: archiv

V kurzu bylo dvacet účastníků z různých částí naší republiky a z různých zařízení, se kterými jsme si mohli předat zkušenosti a seznámit se i s jejich prací. Výkon činností jiného odborného pracovníka je součástí poskytování zdravotní péče přibližně patnáct či dvacet let. Aktuálně je jen v psychiatrických nemocnicích ČR přibližně 150 pracovníků s náplní práce související s poskytováním zdravotní péče v oblasti pracovní terapie, kteří nemají potřebné zastřešující vzdělání. Účastí na tomto projektu jsme tento počet snížili.

Cílem projektu bylo sjednotit a poskytnout vědomosti a dovednosti pracovních terapeutů a odborně zabezpečit tak, aby připravil jiného odborného pracovníka k získání způsobilosti k výkonu povolání pracovního terapeuta dle zákona. Absolvování kurzu Pracovní terapeut bylo velkým přínosem pro naši další práci a děkujeme celému realizačnímu týmu NCO NZO za tuto možnost.

Účastníci projektu

 
  • tisk
  • předplatit si