COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2016

Kvalitní zdravotnické pomůcky a zkušený personál jsou základ

Datum: 13. 6. 2016
Autor: Kateřina Jansová

Dekubity představují jeden ze závažných problémů, které se navzdory neustálému vývoji medicíny nepodařilo odstranit. Jedná se o poškození kůže nebo tkání kůže, které vzniká zejména tlakem nebo třením. Také vlhkost, např. inkontinence a pocení, mnohonásobně zvyšuje výskyt dekubitů. Tvorba dekubitů ohrožuje všechny pacienty – mladé, starší a dokonce i dětské, krátkodobě i dlouhodobě upoutané na lůžko.

Existuje však několik způsobů, kterými lze proti tvorbě dekubitů bojovat a eliminovat jejich rozsah, či dokonce předcházet jejich vzniku. Podívejme se na nejdůležitější z nich.

Základní prevencí dekubitů je správná manipulace s pacientem. Jedním z nešvarů zdravotních sester, kterým mohou pacientům způsobit dekubity, byť si to mnohdy ani neuvědomují, je posunování pacienta na lůžku. Dekubity vznikají, když je pacient upoután na lůžko, tím se stává imobilní a na ohrožená místa působí vlastní vahou. Věděli jste však, že dynamická síla je až 2,4krát horší než statická? A právě takovou dynamickou sílu vytváříme nesprávnou manipulací s pacientem.

Co pomůže ke snazší manipulaci s pacientem?

Polohovatelná a výškově nastavitelná lůžka – pro usnadnění práce s pacientem je zapotřebí mít k němu i dobrý přístup. Moderní lůžka dnes nabízejí mnoho způsobů polohování. Zdravotnický personál si tak může nastavit výšku lůžka dle svých tělesných dispozic. Velkým pomocníkem je i funkce laterálního náklonu (např. při hygieně či převlékání pacienta).

Slide sheety – dvě podložky s hladkým povrchem, které se pro usnadnění přesunu vloží pod pacienta a ke tření dochází mezi podložkami, nikoliv mezi pacientovou kůží a prostěradlem či jinou pokrývkou lůžka. Neodmyslitelnou výhodou těchto pomůcek je i výrazné usnadnění práce sester, které při použití slide sheetů nemusejí vynaložit takovou sílu, jako kdyby pacienta zvedaly.

Čím dále předcházet dekubitům?

Správná matrace – volbou vhodné matrace můžeme zásadně ovlivnit vznik či léčbu proleženin. Při výběru je třeba brát ohled na stav pacienta. Na trhu je celá řada aktivních a pasivních matrací. Výrobci však již přišli i s reaktivními matracemi, které představují kombinaci aktivního a pasivního systému. Taková matrace přispívá k účinné prevenci dekubitů tím, že snižuje tlak na pokožku, tření a vlhkost. Pro dlouhodobě ležící pacienty se doporučují výhradně aktivní matrace. Velká většina JIP a ARO oddělení v českých nemocnicích jimi naštěstí disponuje.

Laterální náklon a otáčení pacienta – za pomocí laterálního náklonu bude otáčení a polohování pacienta mnohem snadnější. Asociace EPUAP (European Pressure Ulcer Panel) doporučuje otáčení pacienta minimálně každé dvě hodiny, což je při vyšším počtu pacientů na oddělení velmi obtížně zvladatelné. Výrobci lůžek dnes nabízejí i nastavení automatického polohování, čímž práci zdravotnickému personálu výrazně usnadňují.

Autokontura – jednotlačítková funkce lůžka, při jejíž aktivaci se zádový i stehenní díl zvedá současně. Pacient nesklouzává (jak je tomu při zvednutí pouze zádové opěrky) a nedochází tak k výraznému tření a tlaku v oblasti hýždí a pat pacienta. Pokud lůžko, se kterým pracujete, nedisponuje touto funkcí, i přesto doporučujeme při posazení pacienta elevovat nejprve nožní a poté zádový díl.

Ergoframe – unikátní systém, který je aktivován při posazování pacienta v lůžku. Díky této funkci se zádový a stehenní díl oddalují a tím zvětšují prostor v oblasti pacientovy pánve. Tato funkce zajišťuje optimální podmínky pro rozložení tlaku na tkáň v rizikových oblastech (hýždě), tím velmi účinně přispívá k prevenci proleženin.

Spolupráce s fyzioterapeuty – sestry by měly více využívat spolupráce se zkušenými fyzioterapeuty, kteří mají kompetentní znalosti o správném postavení těla. Pacient se pak neocitá v nepřirozené poloze, která mu může dále škodit.

Kateřina Jansová, clinical coach LINET

 
  • tisk
  • předplatit si