Zpět na detail čísla

Číslo 2 - 3 / 2018

Seni Lady – pohodlí, bezpečí a diskrétnost

Datum: 12. 4. 2018
Autor: Bc. Magda Hettnerová

Inkontinence neboli samovolný únik moči či stolice je stav, který zásadně ovlivňuje kvalitu života nemocného. Je spojen se zápachem, který může člověka limitovat v jeho běžném životě, a významně ovlivňuje i jeho psychiku.

Lidé s inkontinencí si mohou připadat méněcenní, mohou se stranit společnosti i se od ní úplně izolovat. Jedním z řešení přitom může být používání kvalitních hygienických pomůcek, které jsou pacientům v určitém měsíčním limitu hrazeny zdravotní pojišťovnou. Tyto pomůcky jsou dostupné jednak v síti lékáren a také v prodejnách se zdravotnickými potřebami. V současné době existuje na našem trhu několik výrobců, kteří pacientům s inkontinencí nabízejí širokou škálu pomůcek v nejrůznějších velikostech a typech balení.

foto: Seni

Abychom zjistili, jaké s nimi mají ženy zkušenosti, rozhodli jsme se otestovat výrobky společnosti Bella Bohemia, která jako dceřiná společnost mezinárodního koncernu TZMO, výrobce těchto pomůcek, hygienické vložky Seni Lady na český trh dováží. Pět žen, které se přihlásily do Testovacího klubu časopisu Florence, testovalo po dobu minimálně jednoho týdne výrobky Seni Lady. O své zkušenosti se s námi na závěr podělily. Testující byly ve věku 46 až 88 let a k dispozici měly výrobky podle svých potřeb. Od Seni Lady Mikro a Mini, které jsou určeny pro nejmírnější stupeň inkontinence – několik kapek a lehkou inkontinenci (stupeň savosti 1–2), až po Seni Lady Super a Plus, které jsou určeny pro lehkou až střední inkontinenci (stupeň savosti 5–6). Žádné z těchto vložek neslouží pro inkontinenci stolice a všechny jsou určeny ženám s aktivním životním stylem.

Příjemné nošení oceňují všechny testující

Všechny testující ocenily příjemný pocit z jejich nošení a dvě z pěti se s vložkami cítily bezpečněji. „Oproti značce, kterou běžně používám, měly vložky Seni Lady Super vyšší savost, vydržely mi na celý den, a přitom nebylo nic cítit,“ popsala například osmaosmdesátiletá důchodkyně J. Šplíchalová, která s nimi byla podle svých slov velmi spokojena. Na rozdíl od vložek od jiného výrobce, které běžně používá, jich při denním nošení spotřebovala méně, takže by se jí jejich nošení vyplatilo i po ekonomické stránce. „Určitě bych je doporučila i ostatním ženám,“ uvedla s tím, že by je ráda vyměnila za ty, které v současné době používá.

Stejnou odpověď na otázku, zda by vložky Seni Lady doporučily také ostatním, uvedly i další tři respondentky. Zbývající pátá respondentka by je spíše nedoporučila, protože vložky podle jejích zkušeností nedostatečně držely. „Výhodou jsou sice postranní gumičky, které jsou silnější, ale nevýhodou je, že vložka odpadává, protože její lepicí část nelepí pořádně,“ uvedla osmašedesátiletá Jana z Uherského Hradiště, která testovala výrobky Seni Lady Extra Plus a Super. Podobnou zkušenost měla i další testující, jež testovala vložky Seni Lady Extra a Extra Plus a která uvedla: „Při běžných denních aktivitách vložka občas špatně držela, lepicí část by mohla být delší.“

Podle výrobce došlo při poslední konstrukční úpravě vložek k rozšíření lepicí části, ale pečlivě se volilo množství použitého lepidla, protože je velmi snadné toto množství předimenzovat, a pak může vyvstat problém opačný – tedy s odstraňováním vložky z prádla.

Další věcí, které si testující na vložkách Seni Lady všimly, byl povrch. Respondentky jej ocenily jako příjemný a zajišťující jim pocit sucha. Pouze jedna testující, osmašedesátiletá J. Pechoušová, která testovala velikosti Mikro a M ini, uvedla: „Možná, že je nevýhodou svrchní mate riál. Podle mě je lepší ten ‚pórovitější‘.“ Žádné výrazné rozdíly však při po užívání Seni Lady oproti jí běžně používané značce nezaznamenala.

To potvrzuje i Tomáš Vele z fi rmy Bella Bohemia, která Seni Lady dodává na trh. „Tento povrch je použit z několika důvodů,“ vysvětlil. „Zejména je to z důvodu funkčnosti, protože zajišťuje maximální rychlost odvodu a distribuce tekutiny ve vložce, a tím zvyšuje takzvaný pocit sucha, a kromě toho kombinace laminátu a netkané textilie zvyšuje uživatelský komfort,“ řekl. Právě díky tomuto povrchu vycházejí vložky Seni Lady v savostních testech, které fi rma provádí, podle jeho slov lépe než ostatní konkurence. Uživatelky navíc chválí nejen příjemný povrch, ale i praktičnost postranních volánků.

V balení se chystají změny

Ani v otázce délky vložek nebyly respondentky jednotné. Zatímco jedna shledala vložky Seni Lady Extra Plus a Super nedostatečně dlouhé, druhá, která testovala Seni Lady Extra a Extra Plus, shledala jejich délku dostačující.

Další testující L. Horová spatřovala výhody vložek Seni Lady v tom, že jsou menší oproti vložkám od jiného výrobce, které běžně používá, a nabízejí výběr z více velikostí. „Vložky jsou pohodlné, tvarovatelné, a hlavně je u nich možný velký výběr z nabídky,“ uvedla jako důvod, proč by vložky doporučila ostatním ženám.

Dvě z pěti testujících by také ocenily, kdyby byly vložky samostatně balené, aby je bylo možné zabalit před vyhozením. Pro ně má fi rma Bella Bohemia dobrou zprávu. „V současné době jsou již jednotlivě balené vložky u značky Seni Lady Comfort a v budoucnu budou jednotlivě balené i vložky řady Seni Lady,“ uvedl Tomáš Vele.

Čas na změnu?

A co říci závěrem? Značku Seni Lady znaly dvě z pěti testujících. Jedna ji znala z reklamy a druhá se o ní dozvěděla od zdravotní sestry. Zbylé tři se s vložkami Seni Lady setkaly poprvé. Všechny testující měly radost, že mohly vložky vyzkoušet a otestovat. Tři z pěti testujících by je vyměnily za značky, které dosud používají, ta čtvrtá možná, pokud by se ukázalo, že jsou levnější než její dosud používaná značka. Všechny pak jejich nošení označily za pohodlné.

Bc. Magda Hettnerová, redakce Florence


Více o značce Seni

Pod značku Seni fi rmy Bella Bohemia nepatří jen vložky pro inkontinenci, ale celá řada dalších výrobků pro ženy, muže i děti. Pro ženy to jsou například kromě výše zmiňovaných vložek pro inkontinenci, které jsou v dostání ve velikostech: Mikro, Mini, Mini Plus, Normal, Extra, Extra Plus, Super a Plus, také výrobky Seni Care určené k péči o pokožku a Seni Soft určené k ochraně lůžek.
Více informací o výrobcích Seni najdete na www.seni.cz.

 
  • tisk
  • předplatit si