Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2024

Editorial

Datum: 11. 6. 2024
Autor: Redakce Florence

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

 

květen je měsícem sester. Při příležitosti Mezinárodního dne sester, jenž upozorňuje na nezastupitelnou roli sester v péči o zdraví pacientů, bývá udělována Cena za mimořádné zásluhy v ošetřovatelství – letos ji převzala Mgr. Jana Akrmannová z Psychiatrické nemocnice Bohnice a v tomto čísle s ní přinášíme krátký rozhovor. Cena je udělovánaMinisterstvem zdravotnictví ČR a nese jméno Alice G. Masarykové, jež je považována za zakladatelku českého ošetřovatelství a je srovnávána s Florence Nightingale. Oběma dámám se proto věnuje naše krátké okénko do historie. Víte, co je spojuje?

V tomto čísle představujeme problematiku migrény, jedné z nejznámějších primárních bolestí hlavy. Migréna je však často podceňována až bagatelizována jako běžná bolest hlavy, přestože se jedná o závažné nevyléčitelné neurologické onemocnění, které bez léčby může trvat až 3 dny. Připravili jsme pro vás rozhovor s MUDr. Ingrid Niedermayerovou ze specializovaného Centra léčby bolestí hlavy o podstatě migrény, možnostech léčby a prevenci. V souvislosti s tím představujeme neziskovou organizaci Migréna-help, která pomáhá lidem s migrénou žít plnohodnotný život a na niž je možné se v případě problémů obrátit. Na našem webu naleznete i výsledky výzkumu a kazuistiky.

Dalším tématem čísla je hojení ran se zaměřením na popáleniny. Zkušenosti s nimi nám ukáže MUDr. Mária Figlárová z Kliniky popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady v Praze. Představujeme nové poziční dokumenty Evropské společnosti pro léčbu rány. Zabýváme se také neobvyklým tématem, které propojuje hojení ran s holistickým přístupem k léčbě pacientů, jímž je vliv emocí a mikrobiomu na hojení a léčbu ran. Tématem se zabývá lánek Mgr. Jany Bartoňkové.

Z nutriční oblasti upozorňuji na článek o rostlinných alternativách, který přináší jejich srovnání s mléčnými výrobky, z oblasti přednemocniční péče pak na kazuistiku o krvácení z jícnových varixů a další.


Ať každá stránka, kterou otočíte, ve vás podnítí touhu poznávat, vzdělávat se a růst.

 

Mgr. Markéta Zbranková
šéfredaktorka

 
  • tisk
  • předplatit si