COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Co čeká pacienty i lékaře v ambulancích?

Datum: 25. 11. 2019
Co čeká pacienty i lékaře v ambulancích?

Novým impulsem a inspirací do dalšího rozvoje ambulantních praxí se stala 4. celostátní konference ambulantní péče. Akce, která se konala 14. 11. 2019 v Praze, se stala významným setkáním všech, kdo se zajímají o rozvoj a podobu medicíny pro 21. století.

Zdravotníci z řad lékařů i sester měli možnost vyslechnout přednášky předních odborníků z kardiologie, gastroenterologie, onkologie a psychologie. 

Sekce Nové trendy se věnovala například očkování, které jednoznačně směřuje i k individualizaci, a chystané transformaci primární péče, která má přinést její vyšší dostupnost a zároveň zlepšení a standardizaci kvality, jenž je v různých oblastech ČR dosud nevyrovnaná. Konference proto představila ambiciózní plán VZP, největší zdravotní pojišťovny v zemi, který by to měl změnit. Změny čekají také kardiologii, kde se inovace zřejmě zaměří na fibrilace síní a nové metody terapie. Podnět k dalšímu vývoji představovaly také první zkušenosti z fungování Virtuální kliniky EUC jako součásti budoucnosti ambulantní péče, která se bez telemedicíny neobejde. 

Konkrétním metodám se věnoval blok soustředěný na gastroenterologii, ať už při léčbě žlučových kamenů, nemocí jater a střev včetně divertikulitidy a karcinomu, nebo refluxní choroby jícnu. Závěrečná část konference přinesla praktické poznatky z postupů při protonové léčbě karcinomu prsu a jejich benefitů pro jednotlivé skupiny pacientů. Účastníci rovněž získali cenné rady, jak komunikovat s onkologickým pacientem a jeho rodinou. Část věnovaná adiktologii apelovalazejména napraktiky, aby k pacientům přistupovaliaktivněji a vyhledávali ty, kteří jsou ohroženi závislostmi. 

Odborné přednášky doplnil i doprovodný program v podobě užitečných workshopů s tématy aktuální postupy v KPR, moderní podoba RDG pracoviště a záchranářství v ambulanci. Tradiční součástí akce bylo i slavnostní předání výročních Cen prof. Františka Kölbela. 

Konferenci zpodpory zdravotnické skupiny EUC pořádala agentura We Make Media. 

 
  • tisk
  • předplatit si