Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Online poradna Znám své léky pomáhá pacientům ověřit si důsledky vzájemného působení léků

Datum: 19. 8. 2014
Online poradna Znám své léky pomáhá pacientům ověřit si důsledky vzájemného působení léků

Nebezpečí spojené s nevhodným užíváním léků či s jejich reakcí na jinak zcela neškodné potraviny se dlouhodobě podceňuje. Každý desátý Čech přiznává, že při užívání léků nikdy nedbá instrukcí lékaře nebo informací obsažených v příbalovém letáku. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Nedodržování pokynů lékaře v případě užívání léčiv přitom představuje závažný problém. V souvislosti s touto problematikou spustil AIFP v červnu letošního roku ve spolupráci se společností Infopharm novou online poradnu pro pacienty Znám své léky. "Chceme tímto způsobem posílit roli pacienta v léčbě. Zároveň bychom rádi upozornili na případná rizika a v neposlední řadě také poukázali na možnost úspory při správném užívání léčiv," vysvětlil výkonný ředitel AIFP Mgr. Jakub Dvořáček.

Podcenění rizika může znamenat poškození zdravím

Při interakci léčiv dochází k vzájemnému působení účinných látek, které následně mohou získat velmi odlišné vlastnosti. Výzkumy prokázaly, že nevhodná kombinace léčiv může mnohonásobně zvýšit účinky jednotlivých léků, či je naopak zcela potlačit. Důsledky těchto kombinací tak mohou mít velmi vážný dopad na pacientovo zdraví. "Jsou známy interakce léčiv, kdy účinek léky vzrostl stonásobně. Je to jako předepsat sto tablet například na nespavost denně. Podobné, i když menší změny v účincích může způsobit i obyčejný ovocný džus," upozornil PharmDr. Josef Suchopár ze společnosti Infopharm. Přitom podle průzkumu provedeném agenturou STEM/MARK mezi 560 českými pacienty se plných 10 % dotazovaných přiznalo, že při užívání léků nikdy nedbá instrukcí lékaře nebo informací obsažených v příbalovém letáku. Tomuto nebezpečí se nově snaží předejít odborníci spolupracující s online poradnou Znám své léky.

Správným užíváním léků je možné výrazně ušetřit

Z informací poskytnutých společností Infopharm vyplývá také to, jak finančně náročné může být nesprávné užívání léčiv. Příkladem bývá často to, že pacienti užívají léky s podobnými či stejnými účinky, užívají léky v nesprávných intervalech či v nevhodné kombinaci s potravou, a tím však výrazně snižují jejich účinky. "Z výsledků průzkumu vyplývá, že jen třetina dotazovaných si uvědomuje rizika nesprávného užívání léků spojená s častějšími návštěvami lékaře, které vedou k vyšším nákladům na zdravotní systém," řekl Jakub Dvořáček. Přitom právě nesprávné užívání léčiv a možné prodloužení zdravotních potíží může mít vliv nejen na zvýšení nákladů zdravotnického systému, ale i pacientovu peněženku.  "I toto byl jeden z impulzů, který nás vedl k vytvoření online poradny," řekl Dvořáček.

Pacienti si k online poradně Znám své léky našli rychle cestu

Online poradna Znám své léky byla spuštěna začátkem června letošního roku na webové stránce http://www.znamsveleky.cz. Od začátku provozu ji navštívilo přibližně 750 pacientů a dotazy přibývají. "Jsem velmi rád, že se nám ověřilo, že podobná poradna v České republice chybí a že je o ni mezi pacienty zájem. Již za první dva měsíce jejího provozu jsme odhalili téměř 150 interakcí a na 40 duplicit při užívání léčiv. Některé z interakcí přitom mohly mít velmi neblahý vliv na zdravotní stav tazatele," dodal Jakub Dvořáček. Online poradna Znám své léky si dává i nadále za cíl zodpovědět všechny dotazy ohledně užívání léčiv a přispět tak k lepší informovanosti české veřejnosti.

tz


Jak to funguje 

Na webové stránce http://www.znamsveleky.cz je zájemcům k dispozici online formulář, do něhož je možné zadat až dvacet názvů léků najednou. Databáze sama automaticky nabízí po vyplnění prvních několika znaků názvy léků, aby tak předešla možným chybám v zadání. Formulář, který žadatel vyplní a odešle, se dostane ke speciálně vyškoleným studentům farmacie, kteří s pomocí dostupných informací (literatura, databáze aj.) zjistí, zda se zadané léky nějakým způsobem ovlivňují či zda se neduplují a během několika hodin, maximálně dní, v závislosti na složitosti dotazu, tazateli zašle odpověď na uvednou e-mailovou adresu. Kromě možných lékových interakcí či duplicit upozorní tazatele i na možné kontraindikace s potravinami jako jsou např. citrusové šťávy, třezalka tečkovaná a jiné byliny, či např. alkohol. Online poradnu mohou využít samozřejmě i lékaři, kteří ji během prvních měsíců, co poradna funguje, také již otestovali. Pacienti by však měli mít na mysli, že i když se ukáže, že se léky, které užívá současně, nějakým způsobem ovlivňují, ne vždy musí nutně škodit. Pokud jim je předepsal jeden lékař, předpokládá se, že o jejich vzájemném působení ví a podle toho jim také upravil dávky. Odpověď zaslaná tazateli proto také obsahuje doporučení, že pokud jim léky předepsal stejný lékař, nemusí jít o žádný problém. Pokud mu léky předepsali dva či více různých lékařů, bylo by dobré alespoň jednoho z nich navštívit a přinést s sebou seznam všech léků, které pacient užívá.

Důležitou informací také je, že databáze neshromažďuje žádné osobní údaje žadatelů. Veškeré dotazy jsou anonymní a jediné, co musí tazatel vyplnit je jeho e-mailová adresa, aby bylo možné mu odpověď doručit.

 
  • tisk
  • předplatit si