COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

IKEM: poprvé v ČR transport bijícího srdce

Datum: 23. 12. 2019
IKEM: poprvé v ČR transport  bijícího srdce

Institut klinické a expe­rimentální medicíny (IKEM), Praha, jako první v České republice použil postup, který umožní transport bijícího srdce ve fyziologických podmínkách od zemřelého dárce k příjemci. Podle zkušeností ze zahraničí lékaři předpokládají, že by se počet transplantací tohoto orgánu mohl v České republice zvýšit až o 20 %. 

Nová technologie umožňuje zásadní zkrácení doby studené ischemie (od vyjmutí orgánu do obnovení oběhu), ex vivo resuscitaci a rekondici dárcovského srdce při syndromu mozkové smrti a ex vivo metabolické posouzení návratu funkce dárcovského orgánu. Při studené ischemii je možná doba transportu maximálně 3–4 hodiny, dojde ke zpomalení metabolických procesů a není možné transplantát monitorovat a zjišťovat jeho aktuální kvalitu.

Kontrolovaný transport k pacientovi dovoluje napojení srdce na teplý roztok krve s O2 a zajištění průtoku v bijícím srdci. Lze neustále monitorovat životní funkce (krevní tlak, tepovou frekvenci, průtoky srdcem a věnčitými tepnami, laktát, teplotou a hematokrit), ex vivo kontrolovat parametry a kvalitu ­srdce před transplantací pacientovi.

Na začátku října čekalo v České republice na nové srdce 83 lidí. V IKEM se jich ročně transplantuje přes 40, v celé republice pak přes 70. 

Srdce začne opět tepat – přístroj simuluje fyziologické prostředí člověka

Jeden z pacientů se transplantace dočkal, přestože jeho nové srdce by za normálních okolností bylo pro transplantaci odmítnuto. V jedné z nemocnic Ústeckého kraje lékaři indikovali mladého dárce, jeho srdce ale nebylo metabolicky zcela ideální a bylo za hranicí standardních medicínských kritérií. To byl důvod, proč se odborníci v IKEM rozhodli poprvé použít novou metodu fyziologického transportu. 

„Především je nutné poděkovat kolegům z Krajské zdravotní, že jsme právě u nich a s jejich pomocí mohli průlomovou metodu vyzkoušet. Je pro nás významná zejména tím, že se odebrané srdce napojí na přístroj, který simuluje fyziologické prostředí člověka. Srdce začne znovu tepat a my jsme schopni ho dostat do metabolicky optimální kondice a exaktně posoudit jeho použitelnost,“ popsal přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D. 

Ideální podmínky srdce natolik stimulují, že předchozí nevhodné parametry vymizejí a orgán se stává kvalitním. Tak tomu bylo i v tomto případě: za téměř čtyři hodiny, po něž byl orgán napojen na přístroj a převážen do IKEM, se natolik „zotavil“, že mohl být transplantován.

„Pacient, který toto srdce dostal, je ve velmi dobré kondici. Probíhá u něj standardní rekonvalescence a v blízké době bude propuštěn z IKEM domů,“ doplnil prof. Netuka. 

Během tiskové konference konané 21. října v IKEM předstoupili před novináře (zprava) prof. Ivan Netuka, prof. Jan Pirk, Ing. Michal Stiborek, Vendula Pizingerová (patronka Nadačního fondu Kapka naděje) a Pavel Los (ředitel společnosti Shell Czech Republic).

Nová metoda pomůže i dětským pacientům

Větší naději by mohli dostat nejen dospělí pacienti, ale i děti. „Za posledních dest let bylo v IKEM transplantováno šest dětí mladších 18 let a pěti dětem byla implantována dlouhodobá srdeční podpora. A právě i takovým pacientům by nová metoda odběru mohla být velmi prospěšná, protože by se nového srdíčka dočkali dřív. I když v institutu nemáme dětský program transplantací srdce, úzce spolupracujeme s Dětským kardiocentrem FN v Motole, Praha, vedeme čekací listinu a operujeme některé pa­cienty z řad teenagerů,“ uvedl prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta Kardiocentra IKEM. 

Pojišťovna bude hradit až deset odběrů ročně

VZP slíbila uhradit osm až deset těchto odběrů ročně. „Pacienti, kteří čekají na transplantaci srdce, získají díky této nové metodě větší šanci, že se pro ně srdce najde. Připravili jsme úhradový mechanismus, který umožní, aby tato metoda byla hrazená a dostupná pro transplantační týmy a české pacienty. Proto doufám, že se v ČR podaří metodu natolik rozvinout, že se doba na čekací listině na transplantaci srdce výrazně zkrátí,“ dodal Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči. 

K zavedení nové metody v IKEM přispěl i neveřejný sektor. „Velké poděkování patří Nadačnímu fondu Kapka naděje a společnosti Shell, které nám přístroj pro transport bijícího srdce pořídily. A pak také Všeobecné zdravotní pojišťovně, se kterou je domluveno, že tuto metodu bude podporovat. Doufáme, že se podobná dohoda podaří i s ostatními pojišťovnami,“ říká Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel IKEM. 

 
  • tisk
  • předplatit si