Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Infuzní terapie vitaminem C proti rakovině

Datum: 6. 12. 2013
Infuzní terapie vitaminem C proti rakovině

Vitamin C (askorbát) byl pro účely potenciální léčby rakoviny zkoumán již před půlstoletím. V 80. letech 20. stol. byly provedeny studie, při nichž byl použit perorálně (ústy) podávaný askorbát. Neprokázaly však jeho přínos a vědecká a lékařská obec jej jako potenciální chemoterapeutikum při léčbě karcinomu zavrhla. Nicméně nedávno nové studie ukázaly, že se perorálně a intravenózně podávaný askorbát výrazně liší ve farmakokinetických vlastnostech a že biologická dostupnost perorálně podaného askorbátu je mnohem nižší než po intravenózní aplikaci.

Infuzně podaný vitamin C má duální účinek. Zatímco zdravé buňky chrání proti oxidaci a podporuje protinádorovou imunitu, na některé typy nádorových buněk působí naopak prooxidačně - blokuje jejich množení a vede k jejich destrukci. V okolí nádorové buňky je prostředí o vyšší kyselosti a s přítomností iontů mědi a železa, s nímž vitamin C tvoří peroxid vodíku, který je schopen nádorovou buňku zničit. Gramové (vysokodávkované) infuzní podávání vitaminu C přispívá k cílené likvidaci rakovinných buněk a navíc působí proti jejich metastázování, což se dává do souvislosti se schopností vitaminu C blokovat nádorovou angiogenezi (nádor si nemůže nově vytvářet své cévy a šířit se).

Při podání vitaminu C ústy lze díky omezeným transportním možnostem ve střevě v krvi dosáhnout pouze jeho nízké koncentrace, která stačí k zajištění fyziologických procesů, nemá však preventivní a léčivé účinky (protiinfekční, protizánětlivé nebo protinádorové). Pro dosažení terapeutických účinků vitaminu C je nutné vytvořit v krvi několikanásobně vyšší koncentraci, čehož docílíme pouze při nitrožilním podání infuze. Ta musí obsahovat koncentrát vitaminu C vyrobený speciální technologií, jež zaručuje, že infuze je pH neutrální a neobsahuje konzervanty. Tyto podmínky nesplňují injekce vitaminu C, protože konzervanty obsahují, nejsou pH neutrální. Proto je třeba nezaměňovat infuzní a injekční formu.

Příklady infuzního podání vitaminu C

  • V prevenci se podává pacientům infuze vitaminu C v dávce 0,1 g/kg tělesné hmotnosti. Jedná se o antioxidační účinky, kdy vitamin C funguje jako zametač reaktivních sloučenin kyslíku, tj. odstraňuje oxidativní stres. Tato dávka se užívá na podzim (a poté na jaře), ideální je nechat si aplikovat jednu infuzi týdně po dobu jednoho měsíce. Zlepší se tak nejen naše antioxidační kapacita, posílí se imunita (protiinfekční, protinádorová) i psychická kondice, protože vitamin C v první řadě absorbují buňky imunitního a buňky nervového systému.
  • V terapii zánětlivých onemocnění (recidivujících infekcí, alergií, zánětu kloubů, aterosklerózy aj.) se aplikuje jedna infuze vitaminu C 7,5g 1-3x týdně až do odeznění příznaků.
  • U onkologických pacientů se za startovací považuje dávka 0,1 g/kg tělesné hmotnosti. Tito lidé trpí značným nedostatkem vitaminu C, neboť u nich dochází ke zvýšené spotřebě vitaminu C na poli protinádorové imunity. Tato dávka může být postupně zvyšována až na 1,0 g/kg tělesné hmotnosti. Současně toto množství podpoří základní protinádorovou léčbu.

Kde je infuzní terapie u nás dostupná?

V ČR se zabývá vysokodávkovanou terapií vitaminem C u onkologicky nemocných cca 100 lékařů (většinou onkologů a praktických lékařů). Infuzní terapie vitaminem C je registrována Státním ústavem pro kontrolu léčiv a je vázána na lékařský předpis. Lidé, kteří se domnívají, že by pro ně byla vhodná infuzní léčba či preventivní kúra, mohou kontaktovat svého onkologa či praktického lékaře. Místně příslušného lékaře zabývajícího se touto terapií lze nalézt na internetové adrese www.vitamin-c-infuze.cz. Pacienti bez přístupu k internetu mohou kontaktovat informační centrum společnosti Edukafarm (tel.: 224 252 435, e-mail: info@edukafarm.cz), které jim lékaře doporučí. Centrum je součástí Safe Treatment Center (inPHARM CLINIC, Praha-Jesenice), kde je možné se přímo objednat k onkologům, například MUDr. Martě Holíkové.

Profily a zkušenosti:

MUDr. Martin Majirský (Radiologická a onkologická klinika FNKV, Praha):

„Dosavadní zkušenosti s podáváním vitaminu C nitrožilně u pacientů s vyčerpanými možnostmi standardní léčby a u pacientů, kteří ani nebyli k léčbě indikováni pro špatný celkový stav, jsou velice povzbudivé.“

MUDr. Marta Holíková (Komplexní Onkologické Centrum KN, Liberec):

„ Zkušenosti s podáváním IVC jsou velmi dobré, nebyly pozorovány jakékoliv nežádoucí účinky. U všech pacientů dochází ke zlepšení kvality života a ke snížení nežádoucích účinků standardní protinádorové terapie (chemoterapie, cílená biologická léčba). Vysokodávkovanou terapii vitaminem C podávám v rámci nebo po ukončení standardní protinádorové léčby a také u pacientů, jimž nelze podat standardní onkologickou terapii (možnosti onkologické léčby jsou již vyčerpány, nebo je pacient ve velmi špatném stavu).“

Prof. Joseph John Cullen, M.D., F.A.C.S., University of Hospitals and Clinics, Iowa City, Iowa Welsh a kolektiv autorů (na tiskové konferenci autory zastupuje právě prof. J. J. Cullen) publikovali v roce 2013 výsledky klinické studie fáze I, provedené na University of Iowa, která zkoumala toxicitu a účinnost vysokodávkovaného vitaminu C podávaného ve farmakologických dávkách v kombinaci s gemcitabinem u pacientů s adenokarcinomem pankreatu v pokročilém stadiu. Do studie bylo zařazeno čtrnáct subjektů. U většiny pacientů s karcinomem pankreatu zůstává chemoterapie jedinou možností léčby, prognóza přežití však zůstává špatná. Existující chemoterapeutické režimy mohou vykazovat významnou toxicitu a nežádoucí účinky.

Askorbát ve farmakologických dávkách nabízí novou, velmi zajímavou možnost léčby karcinomu pankreatu. Bylo prokázáno, že askorbát působí synergicky s chemoterapií, a dokonce i radioterapií, podporuje cytotoxicitu a zničení nádorových buněk. Dvě klinické studie fáze I již prokázaly, že jeho účinnost je velmi slibná.

tz

 

Ilustrační foto – zdroj: Edukafarm

 
  • tisk
  • předplatit si