Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Překonávání překážek je pro stomiky každodenním chlebem

Datum: 30. 4. 2020
Překonávání překážek je pro stomiky každodenním chlebem

V průběhu sesterské sekce 11. pražského mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO, které od 29. do 31. ledna hostil Clarion Congress Hotel Prague, zazněla velmi zajímavá přednáška o projektu PLAVEME a možnostech stomiků navštěvovat veřejná koupaliště a bazény.

Ing. Marie Ředinová představila České ILCO, spolek stomiků, jehož je předsedkyní. Založen byl v roce 1993 a je členem evropské i světové organizace stomiků, zastřešuje 20 klubů v ČR a má cca 1000 členů. K jeho poslání Ing. Ředinová uvedla: „Úkolem spolku je vystupovat proti všem projevům diskriminace stomiků ve společnosti a proti jejich sociální izolaci v důsledku nedostatku vhodných pomůcek.“

Stomici mají vhodné pomůcky a do vody mohou

Ing. Ředinová přítomné seznámila s myšlenkou umožnění plavání stomikům, která vznikla na základě praxe z Německa, Anglie, USA a Islandu, kde je plavání stomiků propagováno na veřejných koupalištích. Plakát s touto tematikou byl tak motivací informační kampaně PLAVEME. Ta ukazuje, že stomici jsou vybaveni vhodnými pomůckami a mohou do vody.

Projekt byl zahájen v roce 2018, kdy spolek vytiskl českou verzi plakátu a zástupci regionálních spolků jej nabídli plaveckým stadionům. Jako zpětnou vazbu regionální spolky oznámily, že provozovatelé bazénů o plakát nemají zájem. V druhé polovině roku 2018 se objevil projekt společnosti T-Mobile „Mluvme spolu“, který upozorňoval na význam vzájemné komunikace. Od listopadu 2018 až do října 2019 běžel informační pilotní projekt pro Prahu a Středočeský kraj.

Provozovatelé bazénů většinou nemají se stomiky problém

K projektu PLAVEME se připojila bakalářská práce (dnes již Bc.) Lucie Karlové z Oblastní nemocnice Kolín s názvem „Pohled veřejnosti na lidi žijící se stomií“. Autorka práce sestavila dotazník a oslovila 100 lidí na téma stomiků a pohledu veřejnosti na jejich plavání ve veřejných bazénech.

Z výsledků vyplynulo, že 76 % dotázaných vnímá projekty, které pomáhají zvyšovat povědomí veřejnosti o různých onemocněních, jako přínosné. Také se ukázalo, že na dvě třetiny dotázaných plakát působil dobře a profesionálně. 77 % respondentů přinesl plakát dostatek informací o životě se stomií, 71 % odpovědělo, že díky získaným informacím pro ně není stomik ve veřejném bazénu již žádný problém, 22 % tázaných nedokázalo odpovědět a pro 7 % respondentů představoval stomik v bazénu problém. Zajímavé bylo zjištění, že pouze 18 % dotázaných chodí pravidelně plavat a ani jednomu z této skupiny nevadí potkat stomika v bazénu.

Autorka bakalářské práce také oslovila pomocí 50 dotazníků dvacítku bazénů v Praze a Středočeském kraji, polovina z nich odpověděla a z toho 70 % respondentů sdělilo, že se stomikem v bazénu nemají problém. Více než deset provozovatelů bazénů bylo ochotno spolupracovat. Požadovali vyjádření o vhodnosti materiálu stomických pomůcek pro použití v bazénech a také vyjádření hygienika a upozornili na legislativu, což autorka považuje za naprosto oprávněné. V srpnu roku 2019 spolek ILCO požádal o vyjádření hlavního hygienika.

Spolek podle přednášející jedná s pracovníky ministerstva zdravotnictví, v době konání kolokvia PragueONCO čekal na jejich vyjádření, které měl přislíbené ke konci roku 2019. Problematiku představili členové spolku hygienikům na jejich kongresu 6. listopadu v Ostravě, kde hygieniky informace o projektu PLAVEME velmi zaujaly a o tematiku se zajímali.

Pomůcky pro stomiky jsou z voděodolného materiálu a bezpečné

„Třetina stomiků je na tom dobře, chodí se koupat, je to v pohodě. Třetina stomiků je na tom velmi špatně, jsou nemocní a mají různé zdravotní problémy a ani je nenapadne chodit do bazénu. Třetina se nachází uprostřed, někdy je jim lépe, někdy hůře. Uvádí se, že stomiků je 12 tisíc. Proč by ta zhruba polovina, co se může koupat, nechodila?“ vznesla otázku Ing. Ředinová.

Potvrdila, že stomické sáčky jsou naprosto bezpečné, bez rizika úniku obsahu do vody. Spolek má také k dispozici vyjádření pěti distributorů materiálů pro stomiky, a sice že pomůcky jsou z voděodolného materiálu a vodotěsné.

Problematiku je třeba vysvětlovat

Ing. Ředinová shrnula doporučení, která z jednání vyplynula. Stomie není nemoc, ale řešení zdravotního problému. Stomický sáček může vzbuzovat odpor u lidí, kteří problematiku neznají. Sáček není obvaz, ale kryje stomii, tedy otevřený otvor do těla.

Doporučení pro stomiky je zbytečně sáček nevystavovat na odiv, před vstupem do bazénu zkontrolovat podložku a sáček, přičemž podložka by měla být nalepena minimálně 30 minut před vstupem do vody. Přednášející zdůraznila: „Plavat jde jen ten, kdo má s pobytem ve vodě zkušenost a umí s pomůckami zacházet.“ Také připomněla, že před plaváním je třeba dodržet dietní režim, aby nafouklý sáček nekomplikoval pobyt ve vodě. „Toto vše provozovatelům bazénů vysvětlujeme, aby problematice porozuměli,“ doplnila.

Nakonec se Ing. Ředinová obrátila přímo ke stomikům, a to s doporučením: „Stomici, chovejte se ohleduplně k okolí, své postižení nevystavujte na odiv. Lidé nejsou zvědaví na naše jizvy ani na stomické sáčky. Průzkum sice vypadá velmi optimisticky, ale dotazníky vyplňovali mladší, tolerantní lidé. Ne všichni budou mít pro stomiky pochopení, ale časy se mění. O stomicích už se víc ví. Budeme dále propagovat plavání. Nenechte se odradit případnou negativní reakcí.“

Šárka Spáčilová,

redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si