Zpět na přehled aktualit

Aktuality

VIII. KONGRES PERIOPERAČNÍCH SESTER S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ POD ZÁŠTITOU FN OSTRAVA

Datum: 27. 9. 2019
VIII. KONGRES PERIOPERAČNÍCH SESTER S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ POD ZÁŠTITOU FN OSTRAVA

Ve dnech 6.–7. června 2019 se v severomoravském městě Ostravě, v hotelu Harmony Club,uskutečnil VIII. kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí. Organizátorem byl výbor sekce perioperačních sester ČAS ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava.

Kongres zahájila paní PhDr. Dana Streitová, manažerka Centrálních operačních sálů ve Fakultní nemocnici Ostrava. Přivítala účastníky, pozvané hosty, seznámila s organizací akcea poděkovala všem partnerům, kteří podpořili dvoudenní kongres. Za ČAS vystoupila s pozdravením všech přítomných viceprezidentka Mgr. Tydlačková, za FN Ostrava přednesla zdravici Mgr. Eva Minaříková,Ph.D.

Předsedkyně sekce paní Ing. Jaroslava Jedličková ocenila dvě navržené osobnosti z FN Ostrava za jejich celoživotní práci v oboru a předala pamětní medaile. Oceněnými jsou paní Zdenka Zajíčková, bývalá staniční sestra chirurgické stanice, a pan MUDr. Tomáš Posolda, dlouholetý primář operačních sálů ve fakultní nemocnici, oceněný za výbornou spolupráci a podporu perioperačních sester. Oba dva stále ještě působína COS ve FN Ostrava.

Motto kongresu „Riziko se objevuje vždy, když nevíte, co děláte“ se prolínalo řadoupřednášek a především pak workshopy s praktickýmpředstavením práce se zdravotnickými přístroji.

První blok se zabýval hlavně vědou a výzkumem v perioperační péči, zhodnocením mezinárodního projektu, mezi oborovou spoluprací ERAS a průběhem Kongresu EORNA 2019 v Holandsku. Druhý blok odborného programu seznámil s využitím elektrochirurgie spektrem všech oborů i využitím jiných náročných přístrojů používaných na operačních sálech. Ve třetím a čtvrtém bloku zazněla sdělení perioperačních sester o novinkách a zajímavých postupech v perioperační péči. 

Kongres nenabízel jen odborné přednášky, ale i možnost kulturního vyžití v podvečerních hodinách někteří účastníci absolvovali komentovanou prohlídku v Dolní oblastiVítkovice –Vysokopecní okruh včetně návštěvy Bolt Toweru.

Druhý den kongresu byl vyhrazen trojici workshopů. Na úvod vystoupil MUDr. Šinkovič z Banské Bystrice s přednáškou „Princípy elektrochirurgie – teória a prax“.Workshopy byly zaměřeny na principy monopolární, bipolární koagulace a použití pokročilé techniky v elektrochirurgii. 

Kongresu se celkově zúčastnilo 176 účastníků, 25 přednášejících, 103 pasivních účastníků a 48 zástupců podporujících firem.


Ing. Jaroslava Jedličková,MBA

 

 
  • tisk
  • předplatit si