Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Novinky našich partnerů

Atopický ekzém v nejtěžší formě lze léčit biologickou léčbou

Datum: 14. 9. 2023
Atopický ekzém v nejtěžší formě lze léčit biologickou léčbou

Atopická dermatitida se dle odborníků v populaci vyskytuje minimálně u dvou procent obyvatel, mezi dětmi dokonce kolem pěti procent. Celkové číslo ale bude velmi pravděpodobně vyšší, uváděné údaje nezohledňují pacienty s velmi mírným průběhem této nemoci. 

Možnosti léčby atopického ekzému jsou široké a odvíjí se od závažnosti onemocnění. Počínaje využití dermatologických léků, krémů a kožních přípravků, fototerapie a konvenční terapie za použití například cyklosporinu, až po biologickou léčbu v případech, kdy ta předcházející nestačí. Za vrchol v současné terapii atopické dermatitidy se považuje léčba tzv. JAK inhibitory. Tématu se VZP věnuje v souvislosti se Světovým dnem atopického ekzému (14. září).


Nejdražší léčba atopické dermatitidy

„Atopická dermatitida je život velmi znepříjemňující onemocnění. Je proto dobře, že roce 2022 mohla VZP poskytnout velmi efektivní biologickou terapii téměř 500 pacientům s nejtěžšími formami této choroby za rekordních 94,3 milionů korun,“ uvedl předseda správní rady VZP ČR Tom Philipp. To je téměř o třetinu víc než v roce předchozím, a také víc než desetinásobek oproti roku 2019 (8,3 mil Kč.), kdy biologickou léčbu u této diagnózy pojišťovna začala hradit.


Centrová léčba těžké atopické dermatitidy v letech 2019–2022


Biologická léčba atopického ekzému

V současné době jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny čtyři přípravky k biologické léčbě těžké atopické dermatitidy pro děti i dospělé. VZP začala biologickou léčbu atopiků hradit v roce 2019 jediným léčivým přípravkem, který byl nejprve určen dospělým, poté i dětem. V roce 2022 a 2023 VZP začala postupně hradit nové terapeutické intervence, tzv. JAK inhibitory.


Souhrnné náklady na biologickou léčbu klientů VZP u všech diagnóz

VZP realizuje aktivní lékovou politiku, jejímž cílem je vyvážené zajištění a zlepšování dostupnosti moderní terapie, řízení nákladů zdravotního pojištění, uzavírání risk-sharingových smluv s dodavateli a vyhodnocování efektu léčiv pro pacienty. Podstatnou roli zde hraje také spolupráce s odbornými společnostmi. Díky tomu se VZP se daří zajistit indikovaným pacientům lepší přístup k nejmodernější a nejdražší terapii. Vloni zaplatila VZP za centrové přípravky rekordních 18 miliard korun, tj. o 70 % víc, než tomu bylo před 5 lety. Léčbu poskytovanou v specializovaných centrech vloni podstoupilo 66 278 pacientů.

 

TZ VZP (foto free: pixabay.com)

 
  • tisk
  • předplatit si