Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Novinky našich partnerů

Lékaři zapojí do léčby dětí s leukemií vlastní imunitu

Datum: 22. 5. 2019
Lékaři zapojí do léčby dětí s leukemií vlastní imunitu

Čeští hematologové plánují ve spolupráci se zahraničními kolegy prozkoumat možnosti léčby kombinací chemoterapie a imunoterapie u dětí s akutní leukemií. Letos otevírají společnou studii, kde budou sledovat a sdílet poznatky z léčby dětských pacientů. Ročně by se ve studii mělo objevit přibližně 1500 dětí. 

Je to vůbec poprvé, co taková studie vznikne, a odborníci čekají, že její výsledky ovlivní budoucnost léčby nejčastější formy dětské leukemie. O studii, stejně jako o novinkách v oblasti chorob krvetvorby, se budou bavit stovky hematologů z celé republiky i ze zahraniční na letošních třiatřicátých Olomouckých hematologických dnech, které startují 26. května.

Čeští experti na dětskou hemato-onkologii se do studie pouští s kolegy z Německa, Rakouska, Švýcarska, Itálie, Izraele, Austrálie a Slovenska. V České republice si verdikt akutní lymfoblastické leukemie ročně vyslechnou rodiče asi 80 dětí, nejčastěji ve věku mezi 2 a 5 lety. Výskyt této nemoci, která je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u dětí, stále stoupá – meziročně asi o 1 %. Nemoc se ohlašuje únavou, bolestí kloubů, končetin, horečkami, které nereagují na léky. „Nástup je rychlý, a pokud se okamžitě nezačne s léčbou, vede to záhy ke smrti dítěte na krvácení, infekci, multiorgánové selhání. Díky moderním lékům se v současné době naštěstí daří vyléčit 90 % všech dětí s leukemií. Jen u některých vzácnějších typů této nemoci je úspěšnost nižší. V posledních 5 letech pokročila medicína natolik, že jsme schopni vyléčit ty děti, které bychom dříve ztratili,“říká prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol v Praze. Pro srovnání, počátkem 70. let 20. století se dařilo vyléčit jednu třetinu dětí, v 80. letech dvě třetiny. Pokrok v medicíně umožňuje hematoonkologům čím dál přesněji zkoumat nádor a přesně upravovat léky a léčbu podle toho, jak reaguje a jak se vyvíjí. „Léčba leukemie trvá vždy 2 roky, ale pro nás jsou nejdůležitější první dny a týdny, kdy za pomoci molekulární genetiky zkoumáme, jak rakovina na léčbu reaguje, kolik leukemických buněk je mezi zdravými. Citlivost této metody je obrovská, umí odhalit jednu leukemickou buňku mezi statisíci normálními. Čím rychleji tyto nádorové buňky v průběhu týdnů mizí, tím lepší je prognóza pacienta. Tam, kde hned zpočátku vidíme, že leukemické buňky reagují pomaleji, rovnou zvyšujeme intenzitu léčby nebo plánujeme transplantaci kostní dřeně,“vysvětluje prof. Starý. Daní za zachraňující léčbu je vysoký výskyt akutních i pozdních následků léčby. Podle posledních studií 10–15 % dětí prodělá při léčbě život ohrožující a 50 % závažné komplikace léčby. Podle prof. Starého tak před hematoonkology stojí výzva, jak snížit toxicitu léčby při zachování její účinnosti. Nadějí do budoucna je zapojení vlastní imunity člověka – imunoterapie, která se uplatňuje čím dál častěji v léčbě různých nádorových onemocnění dospělých jedinců. Jedná s o tzv. monoklonální protilátky aktivující vlastní bílé krvinky (lymfocyty), které začnou likvidovat nádorové buňky. Další nadějí jsou genově upravené vlastní lymfocyty, které po vpravení zpět do krevního oběhu ničí ty nádorové. „Je třeba připomenout, že naprostá většina vyléčených dětí, u nichž se nemoc nevrátila, žije normální život, pracuje, zakládá vlastní rodiny a rodí zdravé potomky,“doplňuje prof. Starý. V současnosti se léčba dětí s leukemií soustředí do 8 center v České republice. Díky pokroku v medicíně lékaři umí rozpoznat až 20 různých podtypů nemoci a uplatnit „na míru šitou“ léčbu. 

Právě přesná diagnostika a cílená léčba chorob krvetvorby je hlavním tématem, které se bude prolínat letošními Olomouckými hematologickými dny. Takzvaná precizní medicína, kdy se lékaři soustředí na dokonalou diagnostiku, poznání typu nádoru a jeho chování, je u nás i ve světě hlavním a nejnovějším trendem hematoonkologie i medicíny vůbec. „Abychom mohli zahájit moderní, účinnou, ale také velmi nákladnou léčbu, která u jedince dosahuje až statisíců korun měsíčně, musíme určit přesnou diagnózu nemocného. Tedy nejenom perfektně znát jeho typ onemocnění, ale i aktuální stav jeho organismu, přidružené choroby, další léky, které užívá, jeho sociální stav a rodinné zázemí. To je velmi důležité pro to, zda a jak je schopen léčbu dodržovat,“ říká prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc., přednosta Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) a Lékařské fakulty Univerzity Palackého (LF UP) v Olomouci a člen výboru České hematologické společnosti ČLS JEP.

Olomoucké hematologické dny začínají 26. a končí 28. 5. v olomouckém kongresovém centru. V sobotu, den před startem, pořádají organizátoři tradičně Pacientský den, kdy se pacienti setkávají se svými lékaři a mohou si poslechnout zajímavé přednášky. Akci pořádá Haimaom, nadace na podporu transplantace kostní dřeně ve spolupráci s LF UP v Olomouci a Hemato-onkologickou klinikou FNOL a LF UP v Olomouci. 

 
  • tisk
  • předplatit si