COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2009

Dlouhodobým pacientům u Milosrdných pomáhají psi

Datum: 5. 10. 2009
Autor: gep

V Léčebně dlouhodobě nemocných Nemocnice Milosrdných bratří v Brně se zkouší terapeutická metoda canisterapie, která využívá příznivého působení psů na člověka prostřednictvím těsného fyzického kontaktu. Pozoruje se zlepšení psychického i zdravotního stavu nemocných lidí, zejména osob s mentálním a tělesným postižením. Hospitalizovaní pacienti si tak jednou týdně užívají přítomnost psů u svých lůžek. Velkým zpestřením je jejich návštěva zejména pro pacienty, kteří jsou na lůžkovém oddělení léčebny již delší dobu a mají ke psům vztah.

Canisterapie v nemocnici funguje na základě domluvy vedoucího brněnské canisterapeutické skupiny Cantes o. s. Radka Karáska s primářkou léčebny MUDr. Blankou Vepřekovou od října 2008. Na pracoviště docházejí canisterapeutky Marika Michajlová a Adéla Benediktová se speciálně vycvičenými a pacientům naprosto neškodnými King Charles Španělem a pitbulteriérem. Oba psi jsou očkováni, odčerveni a pojištěni, mají certifikát na canisterapii a jejich majitelé certifikát psovoda canisterapeuta. „Máme již předem vytipované pacienty, kde očekáváme zájem o psy, a kde chceme zlepšení zdravotního stavu. Když je dostatek času, snažíme se navštívit s pejsky více nemocných. Fyzický kontakt se zvířetem pro ně znamená velmi pozitivní zážitek,“ říká zástupkyně primářky LDN MUDr. Eva Šindelářová. Zvířata využívaná k těmto účelům jsou velice přátelská, naprosto neagresivní, milují kolem sebe přítomnost lidí a samozřejmě jsou zdravotně zcela v pořádku. Velmi je také dbáno na dodržování přísné hygieny. Při setkání s pacienty jsou naprosto čistí, na lůžko jsou pokládáni s látkovou podložkou. „Nezbytným opatřením jsou také malé ponožky, které se psům navlékají na tlapky,“ popisuje primářka Vepřeková.

Tito psi nejsou tak striktně cvičeni jako například psi slepečtí, ale jejich výcvik je také velmi náročný. „Pravidelně také navštěvují ústavy pro postižené děti. Zde je využíván fyzický kontakt zvířete například s postiženou končetinou. Jejich živočišné teplo zlepšuje prokrvení ochrnutých končetin. Našim nemocným také významně zlepšují psychiku. Mohou psy hladit, přitulit si je. Svou fyzickou blízkostí zvířata přinášejí z hmatového prožitku lidem radost a dobrou náladu,“ líčí Vepřeková.

K této terapii jsou v léčebně využíváni pouze psi. Kočka má sice na nemocného člověka také velmi dobrý vliv, ale v nemocnici ji k těmto účelům nelze použít. Kočky jsou totiž většinou přátelské výhradně ke svému majiteli, kterého důvěrně znají. Hrozilo by tedy například nebezpečí poškrábání pacienta. To, že má pes opravdu příznivý vliv na zdravotní stav nemocného, dokazuje i případ, který se v léčebně skutečně stal. „Byla zde hospitalizována pacientka po mozkové mrtvici s vážnou poruchou řeči. Když jsme do její přítomnosti přivedli pejska, po chvíli se neuvěřitelně rozmluvila. Bylo to opravdu viditelné zlepšení v její komunikaci, které se při dalších návštěvách zlepšovalo, přitom při vizitě s ní nebylo možné se domluvit,“ usmívá se E. Šindelářová. „Zpočátku jsme se obávali nedůvěry ze strany nemocných. Nutno ale říct, že hned při první návštěvě jsme změnili názor,“ dodává lékařka.

(gep)

 
  • tisk
  • předplatit si