COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2011

Před zdravotníky nelékaři leží šance. Je třeba ji zvednout.

Datum: 7. 11. 2011
Autor: jar

Z iniciativy České asociace sester (ČAS) se 29. září sešli v Praze v Lékařském domě zástupci více než třiceti profesních organizací zdravotníků nelékařů, aby udělali první kroky v diskusích o vytvoření vlastní profesní komory.

Schůzka byla prozatím informativní. Česká asociace sester pozvala na jednání právníka JUDr. Petra Šustka, Ph.D., který hovořil o tom, jak je zákon o komorách řešen v zemích Evropské unie. Čeští zdravotníci nelékaři by se měli dle jeho názoru inspirovat zkušenostmi Slovenska, které je nám jak historicky, tak zdravotnickým systémem nejblíže. Navíc Slovensko je první ze zemí střední a východní Evropy, kde byl schválen zákon o komorách (č. 311/2002, Z. z.). Ten umožnil vznik Slovenské komory sestier a porodnich asistentek. Později byl nahrazen zákonem č. 578/2004, Z. z., který jmenoval stávající komory a pro všechny stanovil jednotná práva a povinnosti.
„Vytvoření komory lze jen doporučit“, uvedl Šustek. „Komora je stavovskou organizací, která umožňuje samostatné spravování vlastních záležitostí. Registruje, hlídá a chrání své členy, a proto by všechny profesní organizace měly usilovat o povinné členství“, uzavřel.
Prezidentka největší profesní organizace nelékařů (ČAS) Mgr. Dana Jurásková, Ph.D. informovala o aktuálním stanovisku ministra zdravotnictví L. Hegera, který aktivitám vedoucím ke vzniku stavovské organizace českých zdravotníků nelékařů vyjádřil podporu. V České asociaci diskuse o komorách k datu konání schůzky neproběhla, avšak uvnitř členské základny je shoda na tom, že ČAS bude vznik komory iniciovat. Zda cílem bude komora sester a porodních asistentek jako na Slovensku, nebo komora všech zdravotníků nelékařů, zda má být členství povinné, či dobrovolné, budou stejnou měrou rozhodovat všechna profesní sdružení. Dana Jurásková jejich zástupce vyzvala k diskusím nad konkrétními kroky a k dalším brzkým schůzkám.

jar

 
  • tisk
  • předplatit si