COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2012

Tuberkulózy u nás ubývá, očkovacích vakcín také

Datum: 7. 5. 2012
Autor: mhe

Česká republika patří k zemím s nejnižším výskytem tuberkulózy (TBC) ve světě. Jen loni se u nás objevilo 595 nových onemocnění, což je 5,6 nového případu na 100 tisíc obyvatel. Evropský průměr je přitom osm a například Rusko má na stejný počet obyvatel ročně 110 nových případů, Indie 168 a Afrika 948.

S poklesem léčby i očkování se však objevil nový problém. „Dochází ke snížení dostupnosti léků, očkovacích vakcín i diagnostických testů,“ upozornil přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy z Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. „Příčina je logická: menší zisk při nízkém výskytu nemoci vede ke snížení zájmu výrobců i distributorů o dovoz léků i testů,“ vysvětlil.

Mezi zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Státním ústavem pro kontrolu léčiv a obornými společnostmi proto proběhla řada jednání, která se snažila najít východiska pro řešení možných rizik a jejich předcházení. Byl vytvořen seznam nenahraditelných antituberkulotik, která by měla být dostupná a plně hrazená na našem trhu. Seznam proto dostalo Ministerstvo zdra- votnictví a mělo by jej zapracovat do připravova- ného zákona o léku. „Je nutné zajistit zásoby BCG vakcíny pro potřeby očkování rizikových skupin dětí, kterých je u nás asi pět procent,“ upozornil Kolek. Od roku 2010 se už totiž neočkují plošně všichni novorozenci, ale jen ti, kteří jsou v riziku. Proočkovanost tak klesla z téměř sta procent na pět. Od roku 2009 se neprovádí ani přeočkování u dětí v jedenácti letech věku. „Stále je třeba poučovat veřejnost o vhodnosti očkovat rizikové děti co nejdříve, protože v nejútlejším věku jsou děti k tuberkulóze nejcitlivější,“ upozornila primářka Pneumologické kliniky 1. LF UK Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. Zároveň upozornila, že Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučila nové postupy, v nichž se změnily charakteristiky léčených skupin, léčebné režimy i doporučovaná laboratorní vyšetření, které Česká republika akceptovala. „Změny se týkají tuberkulózy dětí i dospělých,“ dodala Vašáková. Tuberkulóza je závažné infekční onemocnění, které se šíří kapénkami. Její příčinou je bacil Mycobakterium tuberculosis, který jako první odhalil profesor Robert Koch v roce 1882.

mhe

 

 
  • tisk
  • předplatit si