Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2015

Dermatologické sestry se sešly v Praze na konferenci DERMA 2015

Datum: 7. 12. 2015
Autor: Magda Hettnerová

„Chirurgie v dermatologii z pohledu všeobecné sestry“ zněl podtitul odborné konference DERMA 2015, která se konala ve čtvrtek 5. listopadu v pražském Hotelu Diplomat.

Na úvod multioborové konference NLZP s garancí dermatologické sekce a sekce managementu POUZP přivítala účastnice jednatelka pořádající společnosti T.E.O. Consulting Zdena Soukupová, která také uvedla první přednášející – zástupkyni ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Mgr. Irenu Storovou. Ta seznámila posluchačky s tím, co to SÚKL je, jaké má poslání, kompetence a organizační strukturu.

„Dohled nad léčivými přípravky u nás sahá až do roku 1918, kdy vznikl Ústav pro zkoumání léčiv,“ řekla na úvod Mgr. Storová. SÚKL pak vznikl v roce 1952, kdy byl vyhláškou ministerstva zdravotnictví vyčleněn ze Státního zdravotního ústavu. Jeho kompetence vyplývají z požadavků zákona o léčivech č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalších právních aktů. Dnes je intenzivně zapojen do práce regulační sítě EU (tzn. HMA, EMA a EK) i dalších EU a mezinárodních struktur a ve své činnosti zohledňuje zájmy všech zúčastněných stran, personální standardy a předvídatelným způsobem vykonává své agendy. „SÚKL má čtyři odborné sekce – sekci dozoru, sekci registrací, sekci cen a úhrad a sekci zdravotnických prostředků,“ popsala Mgr. Storová. Na závěr své přednášky se zmínila i o lécích a léčivých přípravcích, jejich charakteristice a legislativě, která se k nim vztahuje. Pro více informací doporučila posluchačkám podívat se na odkazy www.mzcr.cz – záložku „léky“, www.sukl.cz a www.olecich.cz.

Druhou přednášku s názvem Aplikace kyselin na pleť – „chemický peeling“ přednesla Blanka Štrychová z kožního oddělení Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Chemický peeling je velmi stará metoda péče o pleť a velmi účinná metoda k ovlivnění stavu pleti. Spočívá v tom, že se do různé hloubky pokožky aplikuje chemická látka, která ji cíleně podráždí. „Působením kyselin se odloučí povrchové vrstvy kůže a následuje proces hojení, kdy se odloučené buňky nahrazují novými. Pleť má po zhojení viditelně lepší strukturu, dochází ke zlepšení kvality elastických vláken, zvýšení hydratace a snížení produkce mazu,“ popsala přednášející. S kyselinami s vyšší koncentrací a nižším pH může pracovat pouze lékař, s kyselinami s koncentrací do 35 % a s vyšším pH lze pracovat i v kosmetických salonech. Platí zásada, že chemický peeling nikdy neaplikujeme bezprostředně na oční okolí a rty. Nejvhodnější doba k aplikaci je podzim a zima, tedy období, kdy nevystavujeme kůži slunečnímu záření. Chemický peeling je zakázáno použít u těhotných, kojících, lidí s autoimunitním onemocněním, diabetem mellitem, při infekcích herpes simplex (opary), při léčbě deriváty vitaminu A, při sklonu k tvorbě keloidních jizev, k zesvětlování pigmentových névů a útvarů nejasného původu, při ozařování, po spálení pokožky sluncem či soláriem, při jakémkoli akutním onemocnění. Vždy je důležité zeptat se pacientky, zda neužívá hormonální terapii, antikoagulancia, imunosupresiva, zda nekouří a zda není po laserové léčbě.

foto: Magda Hettnerová

O stávající situaci ve vzdělávání NLZP pohovořila Bc. Iva Kubátová, MSc., z POUZP a Bc. Alena Melničáková hovořila o nejčastějších dermatologických problémech v ordinaci dětského chirurga. Kromě bradavic se dětští chirurgové setkávají podle jejích slov nejčastěji s moluskami, névy, zarůstajícími nehty a hemangiomy. MUDr. Petra Trojanová, Ph.D., se na závěr dopoledního bloku rozhovořila o asistenci při korektivnědermatologických zákrocích. Ze zkušeností ze své praxe sestavila celou řadu pravidel, která musejí sestry v jejím zařízení dodržovat. V prakticky zaměřené přednášce se zmínila například o tom, že je nepřípustné, aby sestra vodila svlečeného pacienta připraveného na zákrok přes ordinaci lékaře, aby v čekárně vyvolávala pacienty jmény se slovy „Vy jdete na tu liposukci?“ apod. Dále upozornila na nutnost dokonale odlíčit pacientky před zákrokem prováděným v obličeji, protože kromě infekce může hrozit i např. riziko traumatické tetováže z rozpuštěných barev apod. Přitom musí sestra pacientovi důkladně vysvětlit, proč je tento postup nutný, a v případě, že by měl pacient i přesto výhrady, musí informovat lékaře. „Dalším pravidlem je, že anestetický krém se musí nanášet v tenké vrstvě pouze na místa, kde bude prováděn zákrok. Není to krém na promazávání!“ důrazně upozornila přednášející s tím, že správná komunikace nejen s pacienty, ale i mezi personálem je absolutním základem. V odpoledním workshopu pak přítomné naučila, jak správně odezírat z očí. Během odpoledne zazněla ještě přednáška doc. MUDr. Jarmily Rulcové, CSc., na téma acne vulgaris. Konala se i firemní sympozia.

Nedílnou součástí jednodenní multioborové konference, která by se měla konat i v příštím roce, byly i prezentace firem v předsálí konferenční místnosti. Další multioborové konference pro NLZP, které pořádá společnost T.E.O. Consulting, s. r. o., naleznou zájemci na webových stránkách www.teoconsulting.cz.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si