COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2015

Kýla není šperk

Datum: 11. 5. 2015
Autor: Bc. Jaroslava Knapová

Po velikonočních svátcích jsme se dne 8. dubna 2015 sešli v Krajské nemocnici v Liberci na odborné konferenci ošetřovatelského úseku chirurgického centra a Kýlního centra s názvem SESTRA V AKCI III, která se nesla v duchu kýlní problematiky. Garantem celého projektu byl vedoucí lékař Kýlního centra MUDr. Jiří Škach a vrchní sestra Mgr. Ladislava Kohoutová.

V průběhu celého odpoledne bylo na programu celkem jedenáct přednášek, které MUDr. Škach se svým osobitým šarmem a humorem uváděl. Postupně jsme si osvěžili anatomii, patologii kýlní problematiky, provedli jsme publikum (složené z ošetřovatelského personálu liberecké nemocnice, ambulantních sestřiček Libereckého kraje v počtu cca 150) od vstupu pacienta do kýlní poradny přes předoperační přípravu, výkon na operačním sále, pooperační péči až po propuštění pacienta do domácího prostředí.

Konference byla obohacena zajímavými kazuistikami pacientů z naší nemocnice a jedním příběhem pacienta doc. MUDr. Stanislava Czudka, CSc., člena Evropské kýlní společnosti. Tento příběh byl sestaven po několikaměsíční korespondenci sestřičky s pacientem s monstrózní kýlou. Pacient vyjádřil své pocity na trnité cestě svou nemocí, která vedla až k úplnému uzdravení. Znovu jsme pochopili, že ve středu naší ošetřovatelské péče je pacient, kterého musíme chápat jako celistvou bytost, s jeho bio-psycho-sociálními a spirituálními potřebami. Zajímavou perličkou byla zmínka o první laparoskopické operaci kýly v africké Ghaně, která byla provedena 8. července 2008 v městě Sekondi-Torakadi za účasti českých lékařů a sester.

Duchem celé konference byla týmová práce celého chirurgického centra, od péče ambulantní, operační až po péči na lůžku, která je zajištěna na jednotce intenzivní péče a standardním oddělení. Diskuze na konci konference byla velmi otevřená a potvrdila nám zájem o informace na toto vybrané téma.

Konferencí provázel MUDr. Jiří Škach

Toto již třetí setkání nás opět utvrdilo, že obor ošetřovatelství je neustále obohacován novými poznatky. A právě proto je důležité pořádat podobná setkání, na kterých si svými příspěvky vzájemně obohacujeme již získané zkušenosti v ošetřovatelské profesi. Ráda bych vás proto pozvala do Liberce – města pod Ještědem na plánovanou podzimní konferenci SESTRA V AKCI IV, která se bude konat 23. září od 13.30 do 17.30 hodin a bude orientována na téma: „Diagnóza muž“.

Bc. Jaroslava Knapová, Chirurgické centrum KNL, a. s.

 
  • tisk
  • předplatit si