Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2016

Biologická léčba byla hlavním tématem konference Gastro-Derma-Revma

Datum: 13. 6. 2016
Autor: Magda Hettnerová

„Work-life-balance a fyzioterapie vlastním zážitkem – cesta ke kvalitnější péči o naše pacienty“ – tak znělo motto letošní multioborové odborné konference s názvem Gastro-Derma-Revma, která se konala ve dnech 13.–14. května v Parkhotelu v Praze.

První den konference se konal interaktivní workshop na téma Blížíte se syndromu vyhoření aneb mám se já sama bát syndromu vyhoření? Druhý den byl pak věnován odborným sdělením.

Posluchače nejprve přivítala organizátorka akce, jednatelka a majitelka společnosti T.E.O. Consulting s. r. o. Zdena Soukupová, která následně předala slovo odbornému garantovi konference prof. MUDr. Karlu Pavelkovi, DrSc. Ten se po úvodní zdravici ujal i první přednášky na téma Biologická léčba zánětlivých revmatických onemocnění v současnosti a výhledy do budoucna. Biologická léčba revmatických onemocnění změnila podle jeho slov naše možnosti při potlačení zánětlivého děje a při pokračujících destrukcích. „V současné době se biologická léčba používá v kombinaci s metotrexátem k léčbě revmatoidní artritidy, psoriatické artritidy a v monoterapii k léčbě tzv. spondylartritid,“ vysvětlil přednášející v úvodu. K léčbě revmatoidní artritidy je k dispozici osm biologických léků (z toho pět anti-TNF preparátů – infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab, certolizumab) a tři s jiným mechanismem účinku (abatacept, rituximab, tocilizumab). Léky s anti-TNF účinkem se podle jeho slov používají jako léky první volby, léky s jiným mechanismem účinku jako léky druhé volby. „V současné době se začínají používat i tzv. biosimilární léky, které mají velmi podobnou účinnost a toxicitu,“ uvedl. Biologické léky jsou poměrně bezpečné, ale mohou se vyskytnout řídké, ale závažné nežádoucí účinky, jako jsou závažné infekce, oportunní infekce, tuberkulóza, alergické a infuzní reakce, hepatopatie a vyskytuje se stále ne zcela jasný zvýšený výskyt některých nádorů. Pacienti léčení biologickými léky jsou léčeni v centrech biologické léčby a jsou zařazeni do registru ATTRA. Na závěr svého sdělení pak prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc., upozornil, že při biologické léčbě je velmi důležitá činnost specializované sestry, která ovládá problematiku biologických léků, a to jak z hlediska technické aplikace a zvládání možných akutních situací, tak v psychologickém přístupu a edukaci pacienta.

K otázce revmatoidních onemocnění měl co říci i další přednášející – pacient Ing. Pavel Hrstka, který mluvil na téma Můj život s Bechtěrevem. Na svém vlastním příkladu ukázal, jak mu biologická léčba změnila život, který i přes své onemocnění žije velmi aktivním způsobem. Potápění, lezení po horách, volejbal a další různé druhy sportů, které provozuje, stejně jako běžné denní činnosti mohl podle svých slov před diagnostikováním onemocnění a před nasazením léčby provozovat jen poté, co se doslova „nadopoval“ analgetiky. „Doslova jsem ‚jel‘ na Aulinech a Nimesilech,“ popsal. „Jedl jsem je ráno, než jsem jel do práce, abych ji vůbec zvládl, dal jsem si je před sportem, po sportu… měl jsem všude po kapsách zásoby balení, které jsem polykal po hrstech a bez zapíjení, abych se té strašné bolesti zbavil,“ řekl. Aulin konzumoval podle svých slov šestkrát denně, než se po devíti letech dostal do Revmatologického ústavu, kde mu byla diagnostikována Bechtěrevova nemoc 5. stupně. Nyní, kdy podstupuje biologickou léčbu, je podle svých slov spokojen. Bolesti ustoupily, může dál žít svým aktivním životem a nemoc ho neomezuje ani při sportu.

Hlavním tématem konference byla biologická léčba z pohledu dermatologie,
gastroenterologie a revmatologie
foto: autorka

Téma biologické léčby zaznělo během dne ještě mnohokrát a z mnoha různých pohledů. Například Hana Vránová z Revmatologického ústavu v Praze přednesla přednášku na téma Biologická léčba včera a dnes a sestra Kateřina Vondřičková pohovořila o důležitosti edukace pacientů na biologické léčbě. Bc. Marta Doleželová, DiS., pak na kazuistikách pacientů ukázala, jak dokáže biosimilární terapie změnit život lidí s revmatoidním onemocněním.

O novinkách v biologické léčbě na poli gastroenterologie pohovořil doc. MUDr. Vladimír Zbořil a prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., představil biologika v dermatologii.

Odpolední program byl věnován profesnímu bloku. Vystoupila v něm Mgr. Irena Storová, zástupkyně ředitele SÚKL, aby pohovořila o tom, co znamená farmakovigilance z pohledu nelékařského zdravotnického personálu. O kožní problematice ošetřovatelské praxe v revmatologii hovořila PhDr. Simona Lipovská a fyzioterapeutka Mgr. Lucie Suchá předvedla přítomným v interaktivním workshopu, jak může fyzioterapeut pomoci pacientovi i odbornému personálu. Předvedené techniky si mohli zájemci vyzkoušet i sami na sobě.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si