COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2017

Colours of Sepsis přivítal lékaře a sestry již po devatenácté

Datum: 3. 4. 2017
Autor: PhDr. Renáta Zoubková

Ve dnech 7.–10. února 2017 se konal již 19. ročník mezinárodního setkání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících v oboru intenzivní péče s názvem Colours of Sepsis. Součástí kongresu byl i 4. postgraduální kurz sester v intenzivní péči, který se připojil k této mimořádné akci s cílem zvýšit možnosti implementace preventivních opatření pro vznik sepse na pracovištích intenzivní péče do klinické praxe.

V letošním roce byla sesterská část kongresu obohacena o sekci fyzioterapie v intenzivní péči, kterou koordinovali fyzioterapeuti z Fakultní nemocnice Ostrava, konkrétně Mgr. I. Chwalková s podporou odborné společnosti Unie fyzioterapeutů v ČR. Toto propojení se setkalo s velkým ohlasem a všichni zúčastnění potvrdili velký zájem o tuto spolupráci.

Na letošní ročník Colours of Sepsis se přihlásilo celkem 1588 účastníků, z čehož bylo 477 sester a fyzioterapeutů. Pozvání přijali také zahraniční hosté – se zástupcem Slovenské komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. M. Laurincem, PhD., přijali pozvání také MUdr. Stibor z Rakouska a dr. A. Borodzicz-Cedro společně s dr. S. Krzemińskou z Polska. V sesterské sekci zaznělo 28 sdělení a vystaveno bylo 13 posterů.

Prezentovány byly například přednášky na téma bariérová opatření při přijetí pacienta se závažnou infekcí nebo postupy prevence sepse a jejich uplatnění v klinické praxi. S mimořádným ohlasem se setkala také v praxi velmi často řešená problematika – kriticky nemocný pacient, a co dál? V rámci pediatrické sekce zase zazněly zajímavé kazuistiky pacientů v septickém stavu, které dokreslily možnosti prevence u dětí. Otevřená diskuze byla věnována problematice komunikace s lidmi trpícími ztrátou. Účast na diskuzi přijaly psycholožka Mgr. J. Woleská, doc. MUDr. J. Drábková a prof. MUDr. P. Ševčík, CSc.

Také letos byly pro sestry připraveny workshopy, které se u nich setkaly s velkým ohlasem. Věnovány byly problematice prevence katetrové sepse – bezpečné infuzní lince a domácí péči o dítě na umělé plicní ventilaci. Při této příležitosti je potřeba také vyzdvihnout spolupráci s Katedrou intenzivní medicíny a forenzních oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, jejíž studenti oboru Zdravotnický záchranář nám při workshopu s názvem Souhra týmů předvedli pod vedením PhDr. S. Psennerové, Ph.D., a společně se zaměstnanci urgentního příjmu FN Ostrava a Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje v modelové situaci kontroverzní případy přijetí pacientů v podmínkách přednemocniční péče.

Forma workshopů se ukazuje být optimální pro naši vzájemnou komunikaci a možnosti sdílet zkušenosti a názory pracovníků z jiných pracovišť. Může nám také pomoci odhalit mnohá úskalí jiných profesí a lépe komunikovat, což nepochybně ovlivní i výsledek naší práce. Proto se budeme snažit tento trend rozvíjet i v následujících ročnících této konference. Věříme, že nám zúčastnění zachovají přízeň, abychom mohli společně optimalizovat péči o naše pacienty.

PhDr. Renáta Zoubková, vrchní sestra KARIM FN Ostrava

 
  • tisk
  • předplatit si