COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 2 - 3 / 2018

Ostrava hostila podvacáté Colours of Sepsis

Datum: 12. 4. 2018
Autor: PhDr. Renáta Zoubková

Začátkem roku 2018, ve dnech 30. ledna – 2. února, hostila Ostrava odborníky z řad lékařů a sester pracujících v oboru intenzivní péče. Konal se tu již 20. ročník mezinárodního kongresu Colours of Sepsis Ostrava. Jeho součástí byl 5. postgraduální kurz sester v intenzivní péči, který se k této mimořádné akci připojil s cílem zvýšit možnosti zavedení preventivních opatření pro vznik sepse na pracovištích intenzivní péče do klinické praxe.

Cílem našeho setkání bylo, díky komunikaci sester z různých intenzivních oborů, rozšířit své zkušenosti s ošetřováním kriticky nemocných pacientů. Stejně jako loni, kdy se velmi osvědčila spolupráce s týmem fyzioterapeutů, byla i letos součástí sesterské části kongresu společná sekce věnovaná fyzioterapii v intenzivní péči, kterou koordinovali fyzioterapeuti z Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) – jmenovitě Mgr. I. Chwalková s podporou odborné společnosti Unie fyzioterapeutů v ČR. Tato spolupráce se setkala s velkým ohlasem a všichni zúčastnění potvrdili její nesporný význam.

Na letošní ročník se přihlásilo 1585 účastníků, z toho 441 sester a fyzioterapeutů. Pozvání přijali také hosté ze zahraničí – kromě našich kolegů ze Slovenska společně se zástupcem Slovenské komory sester a porodních asistentek PhDr. M. Laurincem, PhD., přijali pozvání také M. Tilsher z Rakouska a C. Raats a K. Ruts z Belgie.

foto: autorka

V sesterské sekci zaznělo celkem 25 příspěvků, v posterové sekci jich bylo vystaveno 12. Ředitelka Institutu pro bazální stimulaci PhDr. K. Maloň Friedlová přednesla přednášku na téma bazální stimulace u pacienta v intenzivní péči, kterou následně doplnily další přednášky o kognitivní stimulaci v intenzivní péči, jejíž role je zejména u vybrané skupiny pacientů v intenzivní péči nezastupitelná. Velká pozornost byla již tradičně věnována postupům prevence sepse a jejich uplatnění v klinické praxi. Mimořádný ohlas vyvolala přednáška na téma Zkušenosti z Belgie, v níž se s námi přednášející sestry podělily o své zkušenosti ze zahraniční stáže. V rámci pediatrické sekce zazněly velmi zajímavé kazuistiky pacientů v septickém stavu, které dokreslily možnosti prevence sepse u dětí.

Ani v letošním roce nechyběly workshopy, které se v sesterské sekci setkaly s velkým ohlasem. Tentokrát byly věnovány problematice rescue postupů s ARDS, ošetřovatelské praxi u pacienta s počínajícím septickým stavem a řešení mimořádné situace a intervenční službě ve FNO. Při této příležitosti je třeba vyzdvihnout spolupráci FNO s Katedrou intenzivní medicíny a forenzních oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, jejíž studenti oboru Zdravotnický záchranář pod vedením PhDr. S. Psennerové, Ph.D., společně s pracovníky urgentního příjmu FNO a zaměstnanci Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje analyzovali řešení mimořádné situace v rámci jejich vzájemné spolupráce. Velmi kladně byl přijat také workshop organizovaný ve spolupráci s Pracovní skupinou Bezpečnost personálu Aesculap Akademie, který velmi vtipnou a názornou formou upozornil na nejčastější chyby a omyly každodenní praxe.

Tato forma workshopů se ukazuje být optimální pro vzájemnou komunikaci a možnost získat zkušenosti a názory pracovníků z jiných pracovišť. Může nám všem pomoci odkrýt mnohá úskalí jednotlivých rolí a lépe komunikovat, což nepochybně ovlivní výsledek práce nás všech. Budeme se proto i v dalších ročnících snažit tuto formu rozvíjet a tento trend podporovat. Děkujeme všem účastníkům za jejich přízeň a budeme se těšit na setkání v následujícím ročníku.

PhDr. Renáta Zoubková, vrchní sestra KARIM FN Ostrava

 
  • tisk
  • předplatit si