Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2023

Editorial

Datum: 14. 8. 2023
Autor: Mgr. Markéta Zbranková

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
 

čtvrté číslo časopisu již překlápí vydání Florence do druhé poloviny roku. Vycházíme uprostřed léta, proto jsme si říkali, že by vás mohlo zaujmout povídání o cestování s lékařem Juliem Lukešem. Jeho dobrodružné výpravy se dokonce staly námětem knihy a třeba vás ještě inspirují k tomu, vyrazit koncem roku někam do dálek a odpočinout si od denních starostí.

Na začátku léta proběhlo soustředění finalistů soutěže Anděl mezi zdravotníky. Finalisty již čtvrtého ročníku vám ještě přehledně představujeme na dalších stánkách. Volba vítěze ceny Sympatie Florence je stále na vás. 

Za jednu z hlavních kategorií jsme tentokrát zvolili diabetologii, kde jsme se vám rozhodli představit práci sestry na transplantační ambulanci v IKEM, podívat se na léčbu diabetu na prahu 3. tisíciletí, diabetický stres nebo problematiku diabetické nohy. Na přípravě sekce s tématem diabetologie se podílela Bc. Kateřina Čechová, vrchní sestra Kliniky diabetologie IKEM, které patří za pomoc velký dík.

Druhou kategorii – kardiologii – jsme zvolili v souvislosti s rapidně se zvyšujícím počtem srdečních selhání v České republice. Česká kardiologická společnost přirovnává situaci k epidemii a snaží se na tuto problematiku upozorňovat, mimo jiné vznikl i Národní kardiovaskulární plán. My jsme se podívali do historie s PaeDr. Jakubem Doleželem, Ph.D., na vývoj pracovní skupiny kardiologických sester nebo na příčiny malnutrice u kardiologických pacientů.

Nemohu také neupozornit na článek Mgr. Magdalény Vojtěchové, MBA, o mezigeneračních vztazích. Pohled na situaci na pracovišti, kde se setkávají v dnešní době již čtyři generace s odlišnými zvyklostmi a jiným způsobem jednání je velmi cenný a věřím, že může pomoci dodat vhled do problematiky někdy vyhrocených vztahů. Jistá dávka nadhledu, respektu a kvalitní komunikace jsou nezbytným vybavením pro práci v kolektivu.

Chtěla bych vám popřát příjemné čtení a také připomenout, že na našich webových stránkách již naleznete videopodcasty – CareCast Medical, jež se věnují lidskému zdraví, procesům v našem těle a zajímavostem ze světa medicíny a ošetřovatelství.

 

S přáním inspirativního čtení
 

Mgr. Markéta Zbranková

šéfredaktorka

 
  • tisk
  • předplatit si