Florence podporuje  
Zpět do archivu

Číslo 4 / 2023

Číslo 4 / 2023

Číslo 4 / 2023
Vychází 14. srpna 2023

 

Obsah čísla

Editorial
 

Editorial

str. 1

Anděl mezi zdravotníky
 

Anděl mezi zdravotníky – finalisté čtvrtého ročníku

str. 2 - 3

Aktuálně / informace
 

Zdravotnické linky krizové podpory

str. 4

Rozhovor
 

Toulavé boty Julia Lukeše

str. 5 - 7

Diabetologie
 

Transplantace slinivky, ledvin nebo Langerhansových ostrůvků očima sestry v Transplantační ambulanci Centra diabetologie

str. 8 - 10

 

Léčba diabetu na prahu 3. tisíciletí

str. 11 - 13

 

Péče o dolní končetiny u diabetiků v podiatrické ambulanci

str. 14 - 15

 

Dietní léčba diabetes mellitus 2. typu

str. 16 - 17

Kardiologie
 

Historie pracovní skupiny kardiologických sester a spřízněných profesí

str. 18 - 19

 

Příčiny malnutrice u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním

str. 20 - 21

 

Participativní přístupy v péči o zdraví – využití výstupů projektu ERASMUS plus INORP K203-CAC1B7D2

str. 22 - 24

Recenzovaný článek/Odborný článek
 

Copingové stratégie na elimináciu stresu u pacientov s diabetes mellitus

str. 26 - 29

 

Laktační poradenství v komunitní péči porodní asistentky

str. 30 - 33

 

Kvalita života v starobe

str. 34 - 36

Věda a výzkum
 

Mezigenerační vztahy na pracovišti

str. 37 - 39

 

Vnímání účinnosti, restriktiva a dodržování opatření proti šíření pandemie covidu-19 – mezinárodní srovnávací studie

str. 40 - 43

Historie
 

Pohled zpět aneb zrcadlení historie v oboru ošetřovatelství

str. 44 - 45

Konference
 

Závislosti a riziko vzniku onkologických onemocnění

str. 46 - 47

Angličtina
 

Diabetes prevention: how nurses can help their patients and themselves

str. 48

Co se do čísla nevešlo
 

Již 8. ročník projektového dne se uskutečnil na plzeňské zdrávce. V letošním roce přinesl téma: „Zdravotnictví v čase“

str. 200

* Všechny články jsou přístupné v tištěné verzi časopisu. Open access je zpřístupněn po 2 měsících od data vydání.