Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2023

Zdravotnické linky krizové podpory

Datum: 14. 8. 2023
Autor: PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, PhDr. Lukáš Humpl

Telefonní linky slouží pracovníkům ve zdravotnictví i osobám blízkým pacientů již 3 roky.

Telefonická krizová podpora je moderní a v České republice rozšířený a osvědčený způsob poskytování krizové pomoci. Dvě takové linky přitom poskytuje Systém psychosociální intervenční služby, a to v rámci rezortu zdravotnictví. Účelem linek je poskytnout krizovou podporu pracovníkům ve zdravotnictví a blízkým pozůstalým pacientů. Linka kolegiální podpory a krizová linka pomoci pro blízké pacientů vznikly na jaře roku 2020.

Bezprostředním podnětem pro jejich zřízení, za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oboru Brno, byla epidemie covid-19. Obtížná situace, enormní zátěž pracovníků, omezení mezilidských kontaktů i četné ztráty na životech, to vše vyvolalo potřebu rychlého vzniku nové služby. Linky byly připraveny a zprovozněny během necelých 2 týdnů.

Také nyní, po skončení pandemické situace, jsou nadále k dispozici zdravotnickým pracovníkům a osobám blízkým pacientů. Jejich služeb využily během doby, po kterou jsou k dispozici, již tisíce volajících. Současný provoz obou linek je denně v čase 8–20 hod. Linky samozřejmě zaručují naprostou anonymitu, čísla nejsou zobrazována. Provoz služby zabezpečují členové Systému psychosociální intervenční služby, kteří kromě základních výcviků v dovednosti kolegiální a první psychické pomoci prošli navíc také výcvikem telefonické krizové intervence.


Linka krizové podpory pro zdravotníky

Linka je rezortní službou. Číslo mohou využívat zdravotničtí nebo jiní pracovníci z oboru stejně jako studenti zdravotnických programů všech úrovní, na něž doléhá aktuální krizová situace nebo dlouhodobá zátěž. Jde přitom nejen o ty, kteří jsou zapojeni do přímé péče o pacienty, ale také o vedoucí pracovníky, operátorky tísňových linek či farmaceuty. Mohou být konfrontováni s duševně nadlimitními událostmi při samotném výkonu své práce, jako je napadení, úmrtí dětských pacientů, zvýšené riziko vlastní nákazy, práce přesčas, mobbing, vysoká míra odpovědnosti a mnoho dalších. Velkou výhodou telefonické formy poskytované služby je její okamžitá dostupnost, a to i v době, kdy je zdravotnický pracovník právě na svém pracovišti a má jen krátký časový prostor s někým v klidu hovořit.


Příklad z práce linky

Na linku kolegiální podpory zavolala z víkendové služby všeobecná sestra pracující v oblasti urgentní medicíny. Na oddělení došlo k úmrtí mladé pacientky, kterou o několik hodin dříve přivezla posádka Zdravotnické záchranné služby v bezvědomí nejasné etiologie. Po dalším zhoršení stavu a selhání krevního oběhu se nepodařilo obnovit činnost jejího srdce. Krátce poté byla s lékařem volána na ambulanci dětského oddělení, kde se podílela na resuscitaci 2letého dítěte. Dívenka zkolabovala krátce po příchodu v rukou maminky. Ani v tomto případě nebylo možné život zachránit…

Sestra popisuje pocity zmaru a bezmoci, v telefonu pláče a pochybuje o své kompetenci. Dokonce sděluje, že asi přitahuje neštěstí a smrt. Popisuje příznaky stresového prožívání, které jsou u ní pozorovatelné. Nechce se nyní vrátit na pracoviště a obává se další akutní situace i své reakce na ni. Pracovnice linky, která také pracuje ve zdravotnictví, se v problematice dokáže velmi dobře zorientovat i volající přiblížit a během 25minutového hovoru převážně aktivně naslouchá, podporuje ventilaci emocí, přijímá obtížnost situace. Postupně dochází ke zlidnění emocí sestry a racionálnější práci s myšlenkami a potřebami. Sestra požádá o přestávku v práci, odchází chvíli mimo oddělení, na čerstvý vzduch, něco malého sní, doplní tekutiny. Popisuje úlevu svého napětí a zoufalství, dostává nabídku dalšího volání na linku během směny nebo večer po službě. V nemocnici také může využít podporu jejich peer týmu.


Krizová linka pomoci pro osoby blízké pacientů

Není-li v blízkosti akutně zasažené blízké, příbuzné osoby k dispozici zdravotnický či krizový intervent nebo jiná vhodná podpora, lze jednoduše využít služeb této linky. Má za cíl podpořit osoby blízké pacientů a zemřelých, kteří se v této situaci – bezprostředně po sdělení nepříznivé zprávy a v následujících hodinách – cítí ztraceni a potřebují více informací. Mohou na sobě cítit velký dopad aktuálních událostí nebo ztráty, být sami se svou bolestí a cítit potřebu hovořit o tom, co dál, stejně jako chtít sdílet své emoce.

Pracovník linky pomáhá provést volajícího náročnou situací. Je mu oporou v situaci ztráty života blízké osoby či během kritického stavu blízkého. Někdy bývá předmětem hovoru také nemoc, její těžký průběh a možné následky.


Závěr

Pandemická situace jasně ukázala potřebu podpůrné linky pro zdravotníky. Její dostupnost zůstává důležitá i nadále, protože rezort zdravotnictví musí čelit dalším výzvám a problémům. Žádná jiná krizová linka v ČR nenabízí podpůrný rozhovor kolegy s kolegou. Zkušenost ze zdravotnictví je přitom mnohdy nepřenositelná.

Rovněž krizová linka se zaměřením na poskytování akutní podpory blízkým pacientů, v jejímž rámci jsou volajícím k dispozici speciálně vyškolení zdravotničtí pracovníci, je unikátní. Její úzké zaměření znamená cílenou pomoc lidem, kteří se náhle ocitli v krizové situaci v souvislosti se ztrátou nebo vážným ohrožením života blízké osoby.

Více informací naleznete na www.spis.cz.

 
  • tisk
  • předplatit si