Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2023

Program Muži ve zdravotnictví v Norsku

Datum: 11. 12. 2023
Autor: Mgr. et Mgr. J. Pultarová, Mgr. G. Trejtnarová, Mgr. E. Strnadová, Mgr. M. Buršík

Souhrn: Norský program Muži ve zdravotnictví nemění jen životy nezaměstnaných mužů ve věku 25–55 let; přetváří také způsob, jakým vnímají svou budoucnost. Tito muži, kteří pocházejí z různých profesních prostředí, jako jsou automechanici, průmysloví dělníci, tesaři, kadeřníci a hudebníci, nacházejí prostřednictvím této inovativní iniciativy nové uplatnění a příležitosti. S primárním cílem přechodu těchto mužů na zdravotnickou kariéru jim program nabízí jedinečnou šanci objevit svůj potenciál a mít smysluplný dopad na společnost.
 

Klíčová slova: nezaměstnanost, program zdraví, zdravotnický pracovník, zkušební doba

Men in Health programme in Norway

Summary: The Men in Health program in Norway is not just transforming the lives of unemployed men between the age of 25 and 55; it is also reshaping the way they perceive their future. These men, who come from diverse professional backgrounds such as car mechanics, industrial workers, carpenters, hairdressers, and musicians, are finding new purpose and opportunities through this innovative initiative. With the primary goal of transitioning these men into healthcare careers, the program offers them a unique chance to discover their potential and make a meaningful impact on the society.

Keywords: unemployment, health program, healthcare worker, trial period

 

Naše škola VOŠZ a SZŠ Hradec Králové spolupracuje od roku 2018 se školou v Norsku. Tento rok aktivity pokračují v rámci projektu EHP a Norska číslo EHP-CZ-ICP-4-008. Projekt je zaměřen na dobrovolnické organizace. Při podzimní stáži nám byl představen program The Men in Health, který nás natolik oslovil, že se chceme podělit o načerpané zkušenosti.

Program je zaměřen na nezaměstnané muže ve věku 25–55 let. Tito lidé hledají nové uplatnění ve společnosti a jejich cílem je změnit svou budoucnost novou pracovní pozicí. Účastníci programu pocházejí z různých profesních oblastí jako například automechanici, průmysloví dělníci, truhláři, kadeřníci a hudebníci a nalézají pracovní příležitosti, a tím také nový smysl života. Hlavním cílem tohoto inovativního projektu je nová kariéra ve zdravotnictví. Program je jedinečnou příležitostí k objevení jejich potenciálu v prosociální oblasti. Je otevřen mužům v různých životních situacích, kteří čelí výzvám, jako jsou ztráta zaměstnání, nemoc nebo nedostatečné formální vzdělání. V Norsku je získání trvalé pracovní smlouvy bez formálního vzdělání obtížný úkol a tento program slouží jako naděje pro ty, kteří jsou ochotni přijmout změnu.

Klíčovým faktorem při výběru účastníků programu je jejich motivace pro změnu a ochota pečovat o druhé. Program pak rozvíjí schopnost jejich empatie, komunikativnost, což jsou klíčové vlastnosti pro pracovníky ve zdravotnictví.

Program začíná 12týdenním zkušebním obdobím v místním domově pro seniory. Tato fáze umožňuje účastníkům zažít na vlastní kůži každodenní zátěž pracovníků ve zdravotnictví a rozhodnout se, zda tato profese odpovídá jejich představám. Slouží také jako příležitost pro zaměstnavatele vyhodnotit potenciál těchto lidí stát se cennými členy jejich zdravotnického týmu.

Po 12týdenním zkušebním období v domově pro seniory pokračují vybraní účastníci do další fáze programu. Několik týdnů tráví v učebně, kde se zabývají teoretickými aspekty zdravotnictví. Během dalších týdnů probíhá praxe s reálnými pacienty a podporujícími kolegy, kteří je vedou a mentorují. Studijní program trvá 1 rok.

Hlavním mottem programu Muži ve zdravotnictví je kamarádství, které vzniká mezi účastníky. Frekventanti mají stejné nebo podobné zkušenosti a cíle, a proto se podporují navzájem. Vytvářejí se přátelství, která trvají po celý život. K celkovému úspěchu programu přispívá smysl pro týmovou spolupráci a jednota uvnitř skupiny.

Na začátku programu mají účastníci největší obavy z návratu do školy a z konfrontace s odbornými zkouškami. V průběhu výuky získávají sebevědomí a přicházejí postupně na to, že je celá řada dovedností, které ovládají, a že se jim daří získávat nové. Dobré výsledky je posunují kupředu.

Program Muži ve zdravotnictví v Norsku je příkladem toho, jak oddanost, motivace a podpora komunity mohou změnit životy. Tito muži, kteří se dříve potýkali s nezaměstnaností a nejistou budoucností, nyní prosperují v kariérách ve zdravotnictví, vybaveni novými dovednostmi a sebevědomím. Úspěch tohoto programu neprospívá pouze účastníkům, ale také přispívá zdravotnickému sektoru a celé společnosti tím, že připravuje kvalifikované a empatické profesionály. Muži ve zdravotnictví jsou důkazem toho, že se správnou podporou a příležitostí může kdokoli přijmout změnu a pozitivně ovlivnit sebe i svět kolem sebe.

 

Mgr. et Mgr. Jitka Pultarová, Mgr. Gabriela Trejtnarová, Mgr. Eva Strnadová, Mgr. Michal Buršík
VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

 
  • tisk
  • předplatit si