Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2024

51. májové hepatologické dny 2024

Datum: 11. 6. 2024
Autor: Redakce Florence

Konference na téma oblasti hepatologie se konala ve dnech 15.–17. května v Olomouci. Pořadatelem byla Česká hepatologická společnost ČLS JEP a Česká asociace sester. Její součástí byla sekce pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí, která proběhla ve čtvrtek 16. května.


Foto: Slavnostní zahájení – Ing. Andrea Brucknerová, předsedkyně Sekce gastroenterologické a hepatologické ČAS a předseda ČHS ČLS JEP prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.


Slavnostní zahájení Ing. Andrey Brucknerové, předsedkyně Sekce gastroenterologické a hepatologické České asociace sester, podpořil předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., který jménem výboru všechny účastníky přivítal a vyjádřil radost z toho, že nelékařská sekce je opět nedílnou součástí májových hepatologických dní. Setkání nelékařských zdravotníků obsahovalo dva bloky.

Prvnímu bloku, zaměřenému na transplantační problematiku, předsedala Ing. Brucknerová, Mgr. Lenka Šeflová, vrchní sestra II. interní kliniky FN Olomouc a Marcela Gabrielová z Krajské nemocnice Tomáše Bati (KNTB) ve Zlíně.


Foto: První blok přednášek s předsedajícími. Ing. Andrea Brucknerová, Marcela Gabrielová, Mgr. Lenka Šeflová.

Blok obsahoval přednášku na témata Hepatocelulární karcinom (HCC) a možnosti jeho léčby, kterou přednesla Pavla Hnátová z Interní kliniky 1. LF UK ÚVN – VFN Praha. HCC je nejčastější primární maligní nádor jater, celosvětově je 5. nejčastějším nádorem u mužů a 8. u žen ve věku nad 50 let. Dochází u něj nejčastěji u pacientů s chronickým jaterním onemocněním, zejména u cirhózy různé etiologie. Možnosti léčby doplnila zajímavá kazuistika.

Cestu k transplantaci jater popsala MUDr. Květoslava Aiglová, Ph.D., vedoucí lékařka ambulantní části II. interní kliniky FN Olomouc. Zrekapitulovala jednotlivé kroky vedoucí k transplantaci na jejich pracovišti, kde mají širokou hepatologickou klientelu, a přidala dvě kazuistiky.


Foto: MUDr. Květoslava Aiglová, Ph.D.

Co se děje před transplantací jater vysvětlila Ing. Brucknerová z pohledu pracoviště IKEM Praha a sesterské praxe. Transplantační centrum IKEM je největším transplantačním pracovištěm v České republice a provádí, kromě transplantace jater, také transplantace srdce, ledviny, slinivky, tenkého střeva a dělohy. Od roku 1994 bylo provedeno téměř 2 500 transplantací a v loňském roce bylo provedeno více než 140 transplantací jater. Provádí se transplantace jak celých jater, tak jejich částí, jak od živého tak nežijícího dárce, provádějí i transplantace u dětí. Lze provést rozdělení jater pro dva příjemce nebo tzv. auxiliární transplantace, kdy je část vlastních jater pacienta ponechána a játra jsou transplantována na přechodnou dobu do regenerace vlastních jater, nebo i multiorgánová transplantace, již ale zatím podstoupilo jen několik pacientů.

Přednášku Pacient ke kombinované transplantaci jater a srdce přednesla opět MUDr. Aiglová, která zastoupila MUDr. Renátu Aiglovou, Ph.D. z FN Olomouc, která se nemohla kongresu zúčastnit, a obsahovala kazuistiku.

Po přestávce pokračoval program druhým blokem, ve kterém zaznělo téma endoskopických vyšetřovacích metod, biopsie a multioborové spolupráce. Předsedajícími byly Marcela Gabrielová, Bc. Petra Absolonová, MBA, vrchní sestra Gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu Brno a Mgr. Šeflová.


Foto: Bc. Petra Absolonová, MBA.

Komplikace jaterních onemocnění a jejich řešení v endoskopii přednesla Bc. Lucie Macáková z Interní kliniky 1. LF UK ÚVN – VFN Praha. Patří sem portální hypertenze, jícnové nebo subkardiální varixy, ascites, krvácivost, ikterus, renální jaterní selhání, HCC a další. V přednášce se potom více věnovala právě krvácení z jícnových varixů a jejich řešení.

Kožní projevy u jaterních onemocnění představila Mgr. Šeflová. Kožní projevy jsou zrcadlem našeho vnitřního života a životního stylu. V přednášce představila průřez kožních dermadromů, tedy projevů onemocnění kůže provázející určitá onemocnění, ale také nespecifická onemocnění kůže, projevující se u více druhů nemocí. Mezi nejčastější a velmi nepříjemné projevy u hepatobiliárních chorob patří svědění.

Biopsii jater se věnoval Mgr. Bc. Tomáš Bertók, DBA z IKEM Praha, Multioborovou spolupráci v KNTB Zlín popsala Marcela Gabrielová.

Odpoledne zakončila přednáškou trochu z jiného soudku Ing. Kateřina Pospíšilová z 1. LF UK Praha, která se ve svém výzkumu zaměřila na vliv bilirubinu na lipidový metabolizmus in vitro modelu nealkoholového tukového onemocnění jater spojeného s metabolickou dysfunkcí MASLD (Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease). Toto onemocnění postihuje více než 40 % světové populace a řadí se k nejčastějším chronickým jaterním onemocněním s rizikem cirhózy či karcinomu. Cílem projektu bylo studium vlivu bilirubinu na metabolizmus MASLD. Na zvoleném in vitro modelu byl prokázán potenciál bilirubinu modulovat lipidový metabolizmus, a z hlediska mechanizmu výsledky naznačují, že na pozorovaném efektu se podílí aktivace dráhy receptoru PPARα.

Hepatologický kongres byl opět přínosem z hlediska odborného programu, spektra přednášek i setkání pro všechny zúčastněné. V příštím roce se kongres bude přesouvat do Karlových Varů, kam vás pořadatelé jménem prof. Brůhy srdečně zvou.

 
  • tisk
  • předplatit si