Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2024

Oslava Dne sester ve Zlíně v netradičním duchu

Datum: 11. 6. 2024
Autor: PhDr. Anna Krátká, Ph.D., PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková

Dne 12. května se na celém světě připomíná Mezinárodní den sester na počest Florence Nightingale, která si zvolila tehdy ještě neexistující profesi ošetřovatelky a povznesla ji na respektované povolání. K oslavám se připojil i Ústav zdravotních věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

„Vážený pane děkane, dovolte mi, abych se Vám představila. Jmenuji se Florence Nightingalová, jsem Angličanka a říkají o mně, že jsem zakladatelkou moderního ošetřovatelství. Narodila jsem se 12. května a tento den se na mou počest slaví na celém světě jako Den sester“ – netradičně 10. května 2024 návštěvou děkana Mgr. Libora Marka, Ph.D. začaly oslavy Dne sester na Ústavu zdravotnických věd.

Po té se blízký park Komenského stal centrem oslav a osvěty zaměřené na profesi všeobecné sestry, která tvoří jeden z nejdůležitějších pilířů českého zdravotnictví. Ústav zdravotnických věd se studentkami oboru všeobecné ošetřovatelství připravil pro veřejnost u příležitosti Mezinárodního dne sester odpolední program plný užitečných informací, vzájemného sdílení i zábavy.

 

Laická veřejnost uvítala měření krevního tlaku, problematiku resuscitace, mnohé ženy si vyzkoušely samovyšetření prsou. Studentky oboru všeobecné ošetřovatelství připravily edukační materiály.

Krásným a milým gestem vzájemnosti bylo připravené občerstvení pro budoucí sestry, které nachystala jedna z přihlížejících žen a při předávání vyslovila slogan „sestra sestrám“. Jednalo se o sestru, která léta pracovala v nemocnici a přišla tak podpořit své budoucí kolegyně.

 

PhDr. Anna Krátká, Ph.D.
PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková
Ústav zdravotnických věd, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 
  • tisk
  • předplatit si